Yield point là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Yield point là gì

*
*
*

yield point
*

điểm congGiải phù hợp EN: The load at which găng is no longer proportional khổng lồ strain; i.e., the stress-strain "curve" ceases khổng lồ be a straight line.Giải ưa thích VN: Trạng thái nhưng mà mức độ nghiền không còn phù hợp theo tỷ lệ nữa; ví dụ như con đường cong lúc nghiền mang đến tâm trạng này đang không hề cong nữa cơ mà trở thành con đường trực tiếp.điểm rãosố lượng giới hạn chảybending yield point: giới hạn rã lúc uốncompressive sầu yield point: số lượng giới hạn rã lúc néncrushing yield point: giới hạn chảy nénlower yield point: số lượng giới hạn rã dướirepeated yield point: giới hạn tan dẻo liên tụcsharp yield point: giới hạn tung rõ rệttensile yield point: số lượng giới hạn rã Khi kéoupper yield point: giới hạn tan trênyield point găng of prestressing steel: số lượng giới hạn tung của thép dự ứng lựcsố lượng giới hạn bầy hồigiới hạn rãolower yield point: giới hạn rão dướidownload trọng giới hạnứng suất chảyLĩnh vực: xây dựngđiểm hóa mềmđiểm lưu lại độngsố lượng giới hạn của sức chịuLĩnh vực: toán và tinđiểm khởi lưuđiểm xuất phát loại rã (điểm cho tới hạn)điểm lưurepeated yield pointđiểm chảy dẻo liên tục
o giới hạn chảy ứng suất cực tiểu ở một chất để bắt đầu gây nên biến dạng dẻo hoặc vĩnh viễn. Giới hạn chảy thông thường của ống khoan là từ 55 đến 75 pđê mê.


Xem thêm: Giáo Phận Mỹ Tho Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho

*

*

*Xem thêm: Cánh Đồng Chết Choeung Ek - Quá Khứ Đau Thương Ở Tại Campuchia

yield point

Oil and Gas Field Glossary

For carbon steel material, the yield point is the stress at which a marked increase in deformation occurs without an increase in load. Also the point where permanent mix occurs.