VULGAR LÀ GÌ

  -  
not suitable, simple, dignified or beautiful; not in the style preferred by the upper classes of society:


Bạn đang xem: Vulgar là gì

humorous I"ve no idea how much the clothes cost because there was nothing so vulgar as a price tag in evidence.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tanhailonghotel.com.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


rude và likely lớn upset or anger people, especially by referring to lớn sex & the toàn thân in an unpleasant way:
*

*

*

*Xem thêm: Thuyết Minh Về Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Các Bài Viết Về Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tanhailonghotel.com.vn English tanhailonghotel.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bánh Crepe Ở Sài Gòn, Có Quá Nhiều Kiểu Độc Đáo, Top 7 Quán Crepe Ngon Nhất Sài Gòn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message