Vé Tàu Từ Huế Đi Đà Nẵng

  -  

Quý Khách hoàn toàn rất có thể tra cứu vớt báo cáo về giá bán vé mọi hạng ghế, bảng giờ đồng hồ tàu Huế TPhường. Đà Nẵng, danh mục số đông tàu chạy từ Ga Huế đi Ga Thành Phố Đà Nẵng và phần đông biết tin đối sánh tương quan tới sự việc gửi sản phẩm & sản phẩm & hàng hóa, đều công tác khuyến mãi …

*

Để trải qua 103Km đường tàu tự Ga Huế đi Thành Phố Đà Nẵng, tàu chạy không còn khoảng chừng 2 Giờ 38 phút. Hành khách hàng có thể sàng lọc các tàu chạy tự Huế đi Đà Nẵng tất cả số hiệu: SE9, SE21, SE3, SE19, SE1, SE7, SE5 mỗi ngày.

Bạn đang xem: Vé tàu từ huế đi đà nẵng


Bảng giờ đồng hồ tàu từ bỏ ga Huế đi Đà Nẵng

Giá vé tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Quý Khách hoàn toàn rất có thể lựa chọn rất nhiều giá chỉ vé không giống nhau, tùy từng từng loại ghế, loại tàu và từng thời gian. Giá vé tàu xê dịch khoảng chừng 110,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ bỏ Huế tới TP.. Đà Nẵng từng ngày .

Bảng giá bán Vé Huế TP Đà Nẵng của tàu SE9

STT Loại vị trí Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1164,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v164,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2154,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v154,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1154,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2145,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3131,000
8 Ghế phụ GP46,000
9 Ngồi cứng NC55,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Chụ ý: Giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá rất có thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn thiết lập vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực bên trên toa…

Bảng giá bán Vé Huế TPhường. Đà Nẵng của tàu SE21

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1174,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v174,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2155,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v155,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1153,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2138,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chụ ý: Giá vé đang bao gồm tiền bảo hiểm. Giá rất có thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn sở hữu vé, đối tượng người dùng đi tàu, địa chỉ chỗ bên trên toa…

Bảng giá Vé Huế TP.. Đà Nẵng của tàu SE3

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1199,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v199,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2186,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v186,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1183,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2166,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 BnLT3156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V152,000
Crúc ý: Giá vé sẽ bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn sở hữu vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ Vé Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE19

STT Loại khu vực Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1180,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M190,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv190,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v180,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2165,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2M175,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2Mv175,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v165,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP AnLv2M325,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1165,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2155,000
12 Nằm khoang 6 ổn định T3 BnLT3135,000
13 Ghế phụ GP54,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML1trăng tròn,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56135,000
16 Ngồi mượt điều hòa NML56V135,000
17 Ngồi mượt điều hòa NMLV1đôi mươi,000
Crúc ý: Giá vé sẽ bao gồm chi phí bảo hiểm. Giá rất có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian cài vé, đối tượng đi tàu, địa chỉ khu vực bên trên toa…

Bảng giá Vé Huế TP.. Đà Nẵng của tàu SE1

STT Loại vị trí Mã Giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1204,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1M204,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1Mv204,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v204,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2187,000
6 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2M187,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv187,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v187,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M522,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1M187,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2M169,000
12 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3M159,000
13 Ghế phụ GP112,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56155,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V155,000
Chụ ý: Giá vé đang bao gồm chi phí bảo đảm. Giá rất có thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, địa chỉ chỗ bên trên toa…

Bảng giá chỉ Vé Huế TP Đà Nẵng của tàu SE7

STT Loại nơi Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1181,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v181,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2171,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v171,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1169,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2159,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3143,000
8 Ghế phụ GP51,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML118,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV118,000
Chụ ý: Giá vé sẽ bao hàm tiền bảo đảm. Giá có thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn thiết lập vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, địa chỉ vị trí trên toa…

Bảng giá Vé Huế Thành Phố Đà Nẵng của tàu SE5

STT Loại nơi Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1167,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M167,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv167,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v167,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2157,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2M157,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2Mv157,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v157,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 BnLT1157,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2147,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Crúc ý: Giá vé vẫn bao hàm tiền bảo đảm. Giá rất có thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn cài đặt vé, đối tượng đi tàu, địa chỉ chỗ bên trên toa…
Hướng dẫn đặt vé tàu Huế Đà Nẵng

Sự lớn lên nổi bật của Công nghệ công bố giúp bạn chẳng bắt buộc tới Đại lý bán vé tàu tại Huế, chỉ việc ở trong nhà cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể đặt vé tàu Huế Đà Nẵng trực con đường solo thuần với nhanh khô gọn độc nhất qua website đặt vé trực tuyến : Vé tàu tự ga Huế đi Đà Nẵng hoặc qua điện thoại chạm màn hình 0234 7 305 305 .

Xem thêm: Nhà Đất Sét Đà Lạt 2021 Rinh Ngay Ảnh Đẹp Trăm Like, Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét

Bước 1 : Cliông chồng loài chuột vào : ĐẶT VÉ TÀU HOẢBước 2 : Điền đầy đủ đọc tin ga đi : Huế, ga mang lại : TP Đà Nẵng và hầu hết trường có sẵn, bnóng “ Đặt vé ”Bước 3 : Sau 5 phút, nhân viên cấp cho bên dưới đã Hotline năng lượng điện xác thực biết tin, thực hiện thanh khô toán thù thanh toán giao dịch và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Huế Đến Ga Thành Phố Đà Nẵng .

Xem thêm: Chùa Thanh Mai Hải Dương ), Chùa Thanh Mai: Thanh Vắng Cửa Thiền

Sau khi để vé tàu Huế Đà Nẵng online, vé được gửi vào tin nhắn, zalo, sms Facebook… quý khách hàng in vé hoặc chụp hình lại vé này với có theo lúc ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để triển khai giấy tờ thủ tục lên tàu.