Treatment nghĩa là gì

  -  

sự điều trị, sự đối xử, liệu pháp là các bản dịch bậc nhất của "treatment" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: If you are afraid of blood , you may be reluctant to seek medical treatment . ↔ nếu như bạn sợ ngày tiết , chúng ta cũng có thể không mong tìm kiếm sự chữa bệnh y tế .


If you are afraid of blood , you may be reluctant to lớn seek medical treatment .

Nếu chúng ta sợ tiết , chúng ta cũng có thể không ao ước tìm tìm sự điều trị y tế .


think you're asking for special treatment, or complaining.

sẽ cho rằng bạn yên cầu sự đối xử đặc biệt, hoặc đã than phiền.


Ehud is going into his third treatment, và then his fourth treatment.

Ehud thường xuyên trải qua liệu pháp điều trị thứ ba, rồi đồ vật tư.


phép trị bệnhsự trị trịsự cư xửsự giải quyếtsự luận bànsự nghiên cứusự xử lýsự đối đãitrị liệuxử lýđiều trị
*

*

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) và no subscript means daily dosing.

Bạn đang xem: Treatment nghĩa là gì


Tiền tố biểu hiện số tháng phải điều trị; một chỉ số biểu thị liều thường xuyên (vì vậy 3 tức là ba lần một tuần) và không có chỉ số có nghĩa là liều cần sử dụng hàng ngày.
This strain of TB does not respond lớn any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.
Loại căn bệnh lao này không đáp ứng nhu cầu với bất kỳ loại thuốc nào hiện bao gồm ở nam Phi nhằm điều trị sản phẩm 1 hoặc hàng 2.
The team titled the series Insomnia cafe and pitched the idea as a seven-page treatment khổng lồ NBC in December 1993.
Cả nhóm điện thoại tư vấn loạt phim bởi tựa đề Insomnia coffe và đưa ý tưởng phát minh dưới dạng 7 trang giới thiệu đến hãng NBC vào tháng 12 năm 1993.
According lớn the ASRM , most infertility cases ( 85 to lớn 90 percent ) are treated with conventional therapies , such as drug treatment or surgical repair of reproductive abnormalities .
Theo hiệp hội Y học sinh sản Hoa Kỳ , phần nhiều các trường phù hợp vô sinh ( 85% cho tới 90% ) , sẽ được điều trị bằng các liệu pháp thường thì , chẳng hạn như điều trị bởi thuốc hoặc phẫu thuật sửa chữa thay thế những bất thường của hệ chế tạo .
Ashurnasirpal II"s brutal treatment of rebels ensured that the absence of his army would not incite more revolts.
Sự tàn bạo của Ashurnasirpal II đối với rất nhiều kẻ nổi loạn bảo vệ cho sự xuất hiện của quân nhóm ông sẽ không kích hễ nổi loạn nhiều hơn nữa nữa.
So in the United States, since the advent of treatment in the middle of the 1990s, there"s been an 80- percent decline in the number of HlV- infected children.
Vì vậy làm tanhailonghotel.com.vnệc Hoa Kỳ, kể từ lúc ra đời phương thức điều trị vào một trong những năm 1990, gồm một sự giảm sút 80 tỷ lệ số trẻ nhỏ bị lây truyền HIV.
If you truncate the text lớn the stated value in this column (such as 25 for headlines), you can add "..." or another text treatment khổng lồ indicate when a value has been truncated.

Xem thêm: Đi Chợ Cần Thạnh Cần Giờ Bán Hải Sản Ngon Nhất, Đi Chợ Hải Sản Cần Giờ Không Lo Chặt Chém


Nếu bạn cắt ngắn văn phiên bản theo giá trị đã nêu trong cột này (chẳng hạn như 25 cho chiếc tiêu đề), bạn có thể thêm "..." hoặc một cách biểu đạt bằng văn bản khác để cho thấy một quý hiếm đã được cắt ngắn.
In this case , the symptoms of menopause may begin during the cancer treatment or may develop in the months following the treatment .
Trong trường phù hợp này thì những triệu bệnh mãn kinh gồm thể ban đầu trong suốt quá trình điều trị hoặc hoàn toàn có thể xảy ra sau thời điểm điều trị một vài tháng .
Although recovery time varies from child to lớn child , many babies bounce back from PDA treatment in several days .
Mặc dù thời gian hồi phục ko trẻ nào tương đương trẻ như thế nào , tuy vậy nhiều bé xíu có thể phục sinh nhanh ngoài bệnh ống rượu cồn mạch vào một vài ngày .
So I cope with my mental illness by working together with my treatment team, nurturing relationships with others, & taking one moment at a time.”
Vì thế, tôi tranh đấu với bệnh dịch tâm thần bằng cách hợp tác với ê-kíp điều trị, vun đắp mối quan hệ với bạn khác và triển khai mọi tanhailonghotel.com.vnệc mỗi bước một”.
For example, a woman who had spent all her resources to pay for medical treatment touched Jesus’ garment, hoping for a cure.
San Francisco is also spending 40 million dollars to rethink và redesign its water & sewage treatment, as water outfall pipes lượt thích this one can be flooded with seawater, causing backups at the plant, harming the bacteria that are needed khổng lồ treat the waste.
San Francisco cũng đang đưa ra 40 triệu đô la để suy xét và thi công lại khối hệ thống lọc nước với xử lý nước thải, bởi nước biển hoàn toàn có thể tràn vào rất nhiều ống dẫn nước thải như vậy này, có tác dụng ngập xí nghiệp và gây hư tổn đến tanhailonghotel.com.vn trùng cần để xử lý rác rưởi thải.
Những quá trình điều trị với giải phẫu và ở đầu cuối tanhailonghotel.com.vnệc bà đề xuất nằm liệt trên giường những là một số trong những thử thách của bà.
▪ Is it proper for one of Jehovah’s Witnesses khổng lồ receive treatment & care at a hospital or nursing trang chủ operated by a religious organization?
▪ Nhân triệu chứng Giê-hô-va có nên đi cơ sở y tế hoặc vào tanhailonghotel.com.vnện dưỡng lão do những cơ quan tiền tôn giáo điều hành để được chữa trị trị và chăm sóc hay không?
The Israelites’ release from their unjust treatment in Egypt was chất lượng because God himself intervened.
Cuộc hóa giải dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự ngược đãi bất công trên Ai Cập là sự tanhailonghotel.com.vnệc kiện quan trọng đặc biệt vì thiết yếu Đức Chúa Trời vẫn can thiệp.

Xem thêm: Bao Gồm Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Context Sentences For Bao Gồm


The treatments this time around would be tougher to lớn endure, the possibility of a long life more remote.
Am I aware that refusing all medical procedures involtanhailonghotel.com.vnng the use of my own blood means that I refuse treatments such as dialysis or the use of a heart-lung machine?
Tôi có hiểu rằng khi lắc đầu tất cả những phép trị liệu dùng chủ yếu máu của mình, tức là tôi lắc đầu luôn cả gần như phương pháp điều trị như thẩm tích (lọc máu) hoặc dùng một khối hệ thống tuần hoàn nhân tạo hay không?
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M