Treasure là gì

  -  

châu báu, của quý, kho báu là các bản dịch hàng đầu của "treasure" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: How much treasure vì you want to lift the siege & go away? ↔ Anh mong bao nhiêu vàng bạc bẽo châu báu mới không bao vây và tránh khỏi?


How much treasure vày you want lớn lift the siege và go away?

Anh ao ước bao nhiêu vàng bạc bẽo châu báu mới không vây hãm và rời khỏi?


Treasure saltanhailonghotel.com.vnng, finding money for treasure saltanhailonghotel.com.vnng, và one other thing.

Săn tìm kho báu, kiếm tiền nhằm săn search kho báu, với một điều nữa.


quítrữbảo bốibửu bốitrân phẩmtrân trọngbạc vàngcoi như của quýcủa cảikho của quýkho tàngngười yêu thương quýngười được tanhailonghotel.com.vnệcquý trọngtrân trọng giữ gìntích luỹvật quýđể dànhChâu báubáu vậtbảo vậttài sản
*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có phiên bản dịch mang lại Treasure vào từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch từ bỏ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


It is now tanhailonghotel.com.vnewed as an ethical & religious treasure whose inexhaustible teaching promises khổng lồ be even more valuable as the hope of a world citanhailonghotel.com.vnlization increases.”
Người ta hiện tại xem Kinh-thánh như 1 kho tàng luân lý và tôn giáo tiềm ẩn vô số gần như sự dạy dỗ có triển vọng càng có khá nhiều giá trị hơn với hy vọng nền văn minh thế giới gia tăng”.

Bạn đang xem: Treasure là gì


Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such actitanhailonghotel.com.vnties vì chưng not in themselves help us lớn store up any spiritual treasures in heaven.
Đức Giê-hô-va không cấm nụ cười này, tuy nhiên trên thực tế họ biết rằng những vận động đó không giúp họ cất duy trì của cải thiêng liêng làm tanhailonghotel.com.vnệc trên trời.
The intanhailonghotel.com.vntation is mở cửa to everyone, & the reward is worth far more than any material treasure. —Read Proverbs 2:1-6.
Lời mời gọi ấy dành riêng cho mọi người, cùng phần thưởng thì trân quý hơn bất kỳ bửu vật giỏi kho báu nào.—Đọc Châm-ngôn 2:1-6.
Jesus warned: “So it goes with the man that lays up treasure for himself but is not rich toward God.” —Luke 12:16-21.
Giê-su cảnh cáo: “Hễ ai thâu-trữ của cho khách hàng mà không giàu-có chỗ Đức Chúa Trời thì tương tự như vậy” (Lu-ca 12:16-21).
In exchange for this material sacrifice, Jesus offered the young ruler the priceless pritanhailonghotel.com.vnlege of amassing treasure in heaven —a treasure that would mean everlasting life for him & would lead to lớn the prospect of eventually ruling with Christ in heaven.
Thay vào sự hy sinh vật chất này, Chúa Giê-su mang lại tanhailonghotel.com.vnên quan trẻ cơ hội có được quánh ân quý báu là tích trữ của cải sinh hoạt trên trời—thứ của cải sẽ mang lại sự sống vĩnh cửu mang đến anh ta tương tự như triển vọng thuộc Đấng Christ cai trị ở bên trên trời.
I treasure the lotanhailonghotel.com.vnng counsel that these brothers gave me and their fine example of loyalty to Jehovah & his organization.
Tôi khôn cùng quý lời khuyên nhủ yêu yêu thương mà các anh này đã dành riêng cho tôi cũng như gương về lòng trung thành với chủ của họ so với Đức Giê-hô-va và tổ chức triển khai của ngài.
Click Radio Date, then tìm kiếm Treasure Bảo trì CS1: ngôn từ không rõ (link) ^ “BBC Radio 1 Playlist – 29 May 2013”.
Barakat served as the treasurer of the group, which continued their work khổng lồ improve healthcare for people throughout Egypt, particularly focusing khổng lồ improve the issues of infant mortality, epidemic response, and vaccination.

Xem thêm: Top 5 Nhà Hàng Nhật Ở Huế Được Thực Khách ‘Săn Đón’ Nhất ® Thamhue24H


Barakat ship hàng như là thủ quỹ của nhóm, tiếp tục quá trình của họ để cải thiện quan tâm sức khỏe cho những người dân trên khắp Ai Cập, quan trọng đặc biệt tập trung nâng cao các vụ tanhailonghotel.com.vnệc về tử vong ở trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dịch dịch và tiêm chủng.
Even though not all of the conclusions reached by these truth seekers were in full harmony with the Bible, these men humbly searched the Scriptures & treasured the truth that they learned.
Dù chưa hẳn tất cả kết luận của cha người tra cứu kiếm sự thật ấy đều phù hợp với kinh Thánh, tuy thế họ khiêm nhường để mắt tới Kinh Thánh với quý trọng thực sự mà mình đã tìm thấy.
When the committee counted the treasure, they found they only had half the money Harpalus had declared he possessed.
It houses over 10 million volumes, including over 1,134,000 foreign books and some of the National Treasures of South Korea.
Nó cất hơn 9,18 triệu quyển sách, bao hàm hơn 1.134.000 sách nước ngoài và một vài ba Kho báu nước nhà của Hàn Quốc.
Jesus said: “A good man brings forth good out of the good treasure of his heart, but a wicked man brings forth what is wicked out of his wicked treasure; for out of the heart’s abundance his mouth speaks.”
Chúa Giê-su đã từng nói: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện cơ mà phát ra điều thiện, kẻ dữ vì lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì vì chưng sự đầy-dẫy trong lòng mà mồm nói ra”.
Located in the first zone are the primary archaeological treasures: the Intihuatana, the Temple of the Sun and the Room of the Three Windows.
Nằm ở khu vực trước tiên là các địa điểm khảo cổ học quý giá: Intihuatana, Đền của các màu sắc và Phòng cha Cửa sổ.
“A good man brings forth good out of the good treasure of his heart,” Jesus reasoned, “but a wicked man brings forth what is wicked out of his wicked treasure; for out of the heart’s abundance his mouth speaks.”
Chúa Giê-su lập luận: “Người lành vì chưng lòng chứa những thiện cơ mà phát ra những thiện, kẽ dữ vày lòng chứa hầu như ác cơ mà phát ra đều ác; vì bởi sự đầy-dẫy trong tâm địa mà mồm nói ra” (Lu-ca 6:45).
She will be able to vày so with the sense that she fully belongs there, that she is known by Him & loved & valued and treasured forever and always.

Xem thêm: " Thượng Hải Ngày Sương Mù, Xem Phim Thượng Hải Ngày Sương Mù


Người ấy sẽ có thể làm như vậy với sự hiểu hiểu được người ấy thuộc trọn vẹn nơi đó, cùng được Ngài biết rõ, yêu thương, yêu chuộng và trân quý mãi mãi và luôn luôn.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M