Tàu Hỏa Từ Đà Nẵng Đi Huế

  -  Bạn đang xem: Tàu hỏa từ đà nẵng đi huế

*

Ga Đà Nẵng

Để đi qua 103Km đường sắt từ Ga Đà Nẵng đi Huế, tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 30 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đà Nẵng đi Huế có số hiệu: SE6 , SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 , SE8 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đà Nẵng đi Huế

Tên tàuGa Đà Nẵng Ga HuếTổng thời gian
Tàu SE602:2304:522 Giờ 29 phút
Tàu SE2206:3010:103 Giờ 40 phút
Tàu SE1010:0312:582 Giờ 55 phút
Tàu SE412:4915:262 Giờ 37 phút
Tàu SE213:5516:192 Giờ 24 phút
Tàu SE2018:4521:242 Giờ 39 phút
Tàu SE823:0401:342 Giờ 30 phút

Giá vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Huế

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 118,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Đà Nẵng tới Huế mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE6

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1167,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M167,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv167,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v167,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2157,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M157,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv157,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v157,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1157,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2147,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE6

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE22

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1174,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v174,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2155,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v155,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1153,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2138,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE22

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE10

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1164,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v164,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2154,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v154,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1154,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2145,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3131,000
8 Ngồi cứng NC55,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL62,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE10

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1199,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v199,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2186,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v186,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1183,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2166,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V152,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE4

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1202,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M202,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv202,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v202,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2186,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M186,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv186,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v186,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M355,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M186,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M167,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M158,000
13 Ghế phụ GP111,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56154,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V154,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE2

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE20

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1150,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M160,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv160,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v150,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2140,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M150,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv150,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v140,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M270,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1135,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2130,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3115,000
13 Ghế phụ GP46,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56115,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V115,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Top 10 Quán Cà Phê Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, Quán Cà Phê Đẹp Nhất Quận Phú Nhuận, Tp


Xem thêm: Top 8 Câu Chuyện Ma Có Thật Việt Nam Có Nhiều Người Nước Ngoài Biết Đến


Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE20

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE8

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1181,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v181,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2171,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v171,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1169,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2159,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3143,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML118,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV118,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE8

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Huế

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Huế online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Huế hoặcqua điện thoại 0236 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Huế và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Đà Nẵng Đến Ga Huế.

Sau khi đặt vétàu Đà Nẵng Huế online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đà Nẵng Huế

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Huế qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Huế. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đà Nẵng Huế của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng HuếViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0236 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đà Nẵng Huế toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Huế trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đà Nẵng Huế giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.