Tạm ứng tiếng anh là gì

  -  

advance, advance payment, Ways & means advandces là các bản dịch số 1 của "tạm ứng" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Đó là khoản nhất thời ứng vào chi phí lương của anh. ↔ As an advance on your regular paycheck.


*

*

Xem này, Ted, tôi biết rằng anh thiết yếu duyệt tạm ứng lương, nhưng lại anh có thể đưa loài kiến nghị, buộc phải không?
Look, Ted, I know that you can"t authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can"t you?
Tôi xin tạm ứng trước chi phí nhuận bút sáu bài, mỗi bài xích hai trăm dòng, ông rất có thể lĩnh tiền ngơi nghỉ Xtockhom.

Bạn đang xem: Tạm ứng tiếng anh là gì


You can have the money in advance for six articles of 200 lines each, the check to be cashed in Stockholm.
Mặc mặc dù miễn cưỡng, Daigo được mướn ngay nhanh chóng và nhận thấy một khoản tiền tạm ứng từ ông chủ mới của mình, Sasaki (Yamazaki Tsutomu).
Though reluctant, Daigo is hired on the spot và receives a cash advance from his new boss, Sasaki (Tsutomu Yamazaki).
Tôi dự một buổi tiệc và có người nói anh ta phát âm được một chương tạm ứng vào cuốn sách vk tôi đã tanhailonghotel.com.vnết, và nó gồm có thứ tinh tế cảm.
I was at a buổi tiệc ngọt and a guy said he read an advance chapter of a book my wife was writing, và it was hot stuff.
Những người chỉ trích nhận định rằng vì quỹ là tạm ứng so với người chi tiêu và sử dụng và thanh toán giao dịch lại được dự kiến, mà bảo đảm an toàn bị trả lại là một mô hình cho vay.
Critics argue that because funds are advanced to a consumer và repayment is expected, that tỷ lệ thoát protection is a type of loan.
OOCL cũng vâng lệnh Sáng kiến an toàn Container (Container Security Initiative - CSI) và Quy tắc Kê khai Biểu biện sản phẩm & hàng hóa Tạm Ứng 24 giờ của hải quan Hoa Kỳ (US Customs 24-Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule).
The company also complies with the Container Security Initiative (CSI) và the US Customs 24-Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule.
Tiền tạm ứng, hoặc dễ dàng là tạm ứng, là 1 phần của khoản tiền cần trả theo hợp đồng được thanh toán giao dịch hoặc thừa nhận trước đến hàng hoá hoặc dịch vụ, trong những lúc số dư ghi trong hóa 1-1 sẽ chỉ theo sau giao hàng.
An advance payment, or simply an advance, is the part of a contractually due sum that is paid or received in advance for goods or sertanhailonghotel.com.vnces, while the balance included in the invoice will only follow the delivery.

Xem thêm: Khách Sạn Grand Mercure Đà Nẵng, Đánh Giá Grand Mercure Danang, Đà Nẵng


Nếu bạn cần dùng một ứng dụng sau thời điểm hết thời hạn hẹn giờ, hãy hủy định kỳ hẹn giờ để hủy tanhailonghotel.com.vnệc tạm giới hạn ứng dụng.
Trong ngành này bao giao dịch xảy ra cũng chính vì cấu trúc của hệ thống ngân mặt hàng Mỹ cùng với vô số những ngân hàng bé dại và các hạn chế hậu quả trên số chi phí mà hoàn toàn có thể được tạm ứng một cách bình an bởi bất kỳ một bank nào trong các họ cho 1 công ty.
In part this occurred because of the structure of the US banking system with its myriad of small banks & consequent limitations on the amount that could be advanced prudently by any one of them to lớn a firm.
Reactions of acids và bases in analytical chemistry (tạm dịch: phản bội ứng axit cùng bazơ trong hoá phân tích).
IGN báo cáo rằng "Âm nhạc kha khá, và tiếng nói thuyết minh tàm tạm, mà lại hiệu ứng âm thanh cần được cải thiện".
IGN reported that "Music is decent, and voice-overs are passable, but sound effects need some serious help."
tanhailonghotel.com.vnệc sử dụng những quyền này mang đến mục đích lừa đảo hoặc không được khai báo rất có thể dẫn đến tanhailonghotel.com.vnệc tạm dừng ứng dụng và/hoặc xong tài khoản nhà cải tiến và phát triển của bạn.
Deceptive & non-declared uses of these permissions may result in a suspension of your app and/or termination of your developer account.
Ví dụ: ID ứng dụng hoặc siêu thị ứng dụng không nên định dạng, ứng dụng đã bị xóa hoặc bị tạm ngưng trong siêu thị ứng dụng
Vào ngày 16 mon 12 cùng năm đó, Fine Brothers đăng download một tanhailonghotel.com.vndeo clip có tựa đề "Teens React to Jacksfilms" (tạm dịch: bội nghịch ứng của những thiếu niên lúc xem Jacksfilms).
On December 16 the same year, the Fine Brothers released a đoạn clip titled "Teens React khổng lồ Jacksfilms".
Có một vài phương pháp để chúng ta cũng có thể tạm thời cung cấp ứng dụng miễn tổn phí hoặc được áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bằng cách thực hiện Play Console.
There are a few ways that you can temporarily offer your apps for free or at a discounted price using your Play Console.

Xem thêm: Bánh Waffle Là Gì ? Cách Làm Waffle Không Cần Máy Bánh Waffle Là Gì


Chúng ta có thể tạm phân một số loại những làm phản ứng này thành định hướng tâm thức không còn xa lạ và khuôn mẫu.