Take For Granted Nghĩa Là Gì

  -  
to never think about something because you believe sầu it will always be available or stay exactly the same:


Bạn đang xem: Take for granted nghĩa là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tanhailonghotel.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Du Lịch Gia Đình Nên Đi Đâu, Du Lịch Gia Đình Có Con Nhỏ Nên Đi Đâu

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tanhailonghotel.com.vn English tanhailonghotel.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: ( Ptth Là Gì, Nghĩa Của Từ Ptth, Ptth Là Gì (2021)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語