SUSPECTED LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
suspect
*
suspectngoại cồn từ nghi; nghi ngờ; hoài nghi; ngờ vực he suspected an ambush nó nghi gồm một cuộc phục kích I strongly suspect that they"re trying khổng lồ get rid of me tôi siêu nghi rằng họ đang tìm phương pháp gạt tôi ra what he said sounded convincing, but I suspect it to lớn be a lie các gì hắn nói nghe có vẻ thuyết phục đấy, dẫu vậy tôi vẫn nghi đó là là lời nói dối to lớn suspect somebody"s motives nghi ngờ động cơ của người nào to suspect the authenticity of the evidence thiếu tín nhiệm tính tuyệt đối của bằng cớ (to suspect somebody of something / doing something) cảm giác ai phạm tội gì đó mà không có minh chứng chắc chắn; nghi who bởi vì the police suspect (of the crime)? công an nghi ai (là kẻ tội lỗi đó)? what made you suspect her of having taken money? điều gì khiến anh nghi cô ấy rước tiền?<"sʌspekt>tính từ xứng đáng ngờ, khả nghi; cấp thiết tin được; rất có thể sai, có thể giả his statements are suspect các lời tuyên bố của nó không thể tin được danh từ fan khả nghi; người bị tình nghi he"s a prime suspect in the murder case anh ta là người khả nghi hàng đầu trong vụ giết thịt người
*
/"sʌspekt/ tính từ bỏ xứng đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi danh trường đoản cú người khả nghi; người bị tình nghi ngoại đụng từ nghi, ngờ, nghi ngờ, thiếu tín nhiệm lớn suspect danger ngờ có gian nguy to suspect somebody of a crime nghi người nào tội vạ khổng lồ suspect the authenticity of the evidence hoài nghi tính đảm bảo của bằng chứng

*