Subsidiary là gì

  -  
doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con (Parent companies and subsidiary companies) là bài toán một doanh nghiệp sở hữu hơn một nửa vốn điều lệ hoặc cổ phần của người tiêu dùng khác, từ đó sinh ra những khái niệm về doanh nghiệp mẹ và công ty con.

Công ty mẹ, công ty con

Công ty mẹ - danh từ, trong giờ Anh được điện thoại tư vấn là Parent companies.

Bạn đang xem: Subsidiary là gì

Công ty con - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Subsidiary companies.

Luật công ty hiện hành chính sách như sau

Một doanh nghiệp được coi là công ty mẹ của công ty khác trường hợp thuộc một trong những trường đúng theo sau đây:

- tải trên 1/2 vốn điều lệ hoặc tổng số cp phổ thông của người tiêu dùng đó;

- gồm quyền thẳng hoặc loại gián tiếp ra quyết định bổ nhiệm đa phần hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản lí trị, người đứng đầu hoặc Tổng giám đốc của khách hàng đó;

- có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của người tiêu dùng đó.

Công ty nhỏ không được chi tiêu góp vốn, sở hữu cổ phần của chúng ta mẹ. Các công ty con của thuộc một doanh nghiệp mẹ không được cùng cả nhà góp vốn, mua cp để sở hữu chéo lẫn nhau. Những công ty con có cùng một doanh nghiệp mẹ là doanh nghiệp bao gồm sở hữu tối thiểu 65% vốn đơn vị nước ko được cùng cả nhà góp vốn ra đời doanh nghiệp theo quy định.

Quyền và trách nhiệm của chúng ta mẹ đối với công ty con

- Tùy ở trong vào loại hình pháp lí của khách hàng con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chính bản thân mình với tư giải pháp là thành viên, chủ cài đặt hoặc cổ đông trong quan hệvớicông ty nhỏ theo qui định tương xứng của pháp luật.

Xem thêm: Frozen Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Frozen, Từ Frozen Là Gì

- hợp đồng, thanh toán và tình dục khác giữa công ty mẹ và doanh nghiệp con đều đề nghị được cấu hình thiết lập và tiến hành độc lập, đồng đẳng theo đk áp dụng đốivớicác chủ thể pháp lí độc lập.

- ngôi trường hợp doanh nghiệp mẹ can thiệp quanh đó thẩm quyền của nhà sở hữu, member hoặc người đóng cổ phần và buộc doanh nghiệp con đề xuất thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ khiếp doanh bình thường hoặc thực hiện vận động không sinh lợi mà không thường bù phù hợp trong năm tài thiết yếu có liên quan, tạo thiệt sợ cho công ty con thì công ty mẹ phải phụ trách về thiệt sợ đó.

- bạn quản lí của chúng ta mẹ phụ trách về bài toán can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh phải trực tiếp cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt sợ hãi đó.

Xem thêm: Cách Làm Nấm Đông Cô - Cách Chế Biến, Khô, Tươi Ít Ai Biết

- trường hợp doanh nghiệp mẹ không thường bù cho doanh nghiệp con theo vẻ ngoài thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốnđiềulệ của người sử dụng con tất cả quyền nhân danh thiết yếu mình hoặc nhân danh doanh nghiệp con đòi công ty mẹ thường bù thiệt sợ cho công ty con.

- ngôi trường hợp chuyển động kinh doanh do công ty con tiến hành đem lại ích lợi cho doanh nghiệp con không giống của thuộc một doanh nghiệp mẹ thì công ty con thừa kế lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn lại khoản lợi được hưởng đó mang lại công ty con bị thiệt hại. (Theo cách thức doanh nghiệp năm 2014)