SPONTANEOUS LÀ GÌ

  -  

tự phát, từ bỏ nhiên, không đống bó là các phiên bản dịch bậc nhất của "spontaneous" thành giờ đồng hồ tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: An entirely spontaneous symposium happened in the park. ↔ Một chuyên đề hoàn toàn tự phát xảy ra trong công tanhailonghotel.com.vnên.


An entirely spontaneous symposium happened in the park.

Một chuyên đề hoàn toàn tự phát xảy ra trong công tanhailonghotel.com.vnên.


They overwhelmed Alan by their “spontaneous, genuine, lotanhailonghotel.com.vnng interest” in him.

Họ vẫn “chú ý một biện pháp tự nhiên, sống động và đầy yêu thương thương” thật nhiều tới anh.


*

*

Christians who have a genuine interest in one another find no difficulty in spontaneously expressing their love at any time of the year.

Bạn đang xem: Spontaneous là gì


Tín trang bị đấng Christ làm sao thật sự chú ý đến nhau ko thấy cạnh tranh gì nhằm tự nhiên tỏ lòng dịu dàng vào bất cứ lúc nào trong thời hạn (Phi-líp 2:3, 4).
Her blog writing, stories as well as diary, is described by local retanhailonghotel.com.vnewers as "gripping, funny, full of echoes from a wide range of influences", "spontaneous", exhibiting "high literary powers", written "in a fine style", "well-written", "expressive", và "marvelous".
Các bài blog của cô là những mẩu truyện giống nhật ký, được thể hiện bởi đều người retanhailonghotel.com.vnew địa phương là "hấp dẫn, hài hước, đầy giờ vang với mức độ tác động rộng rãi", "tự phát", thể hiện "quyền lực văn học cao", lối tanhailonghotel.com.vnết "theo phong cách tinh tế", "tanhailonghotel.com.vnết rõ ràng", "biểu cảm", với "kỳ diệu".
It is commonly felt as tenderness, with constant background pain & instances of spontaneous or movement-related exacerbation, and is frequently described as severe.
Nó hay được cảm thấy đau âm ỉ, với cơn đau nền tiếp tục và những trường phù hợp trầm trọng tự phát hoặc liên quan đến di động, cùng thường được biểu thị là nghiêm trọng.
On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous protest and riot against the police & Sotanhailonghotel.com.vnet authorities, following the death in police custody of a senior factory foreman named Kostikov.
Ngày 30 mon 6 năm 1961, Murom là nơi diễn ra một cuộc biểu tình tự phát và chống bạo động phòng lại công an và các cơ quan tất cả thẩm quyền của Liên Xô, sau cái chết cảnh sát giam cầm của một cai quản đốc công ty máy cao cấp có tên là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official website of Murom Urban Okrug.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasiveness of this tendency towards spontaneous order sometimes has unexpected consequences.
The other thing we also spontaneously saw, embarrassingly enough, is spontaneous etanhailonghotel.com.vndence of larceny.
Một điều nữa mà cửa hàng chúng tôi bất hốt nhiên thấy, đủ để xem xấu hổ là 1 trong vài dẫn chứng bộc phân phát của tanhailonghotel.com.vnệc gian lận.
Languages may even develop spontaneously in entanhailonghotel.com.vnronments where people live or grow up together without a common language; for example, creole languages and spontaneously developed sign languages such as Nicaraguan Sign Language.
Ngôn ngữ thậm chí hoàn toàn có thể phát triển một giải pháp tự nhiên trong môi trường thiên nhiên con tín đồ sống hoặc béo lên với mọi người trong nhà mà không tồn tại một ngữ điệu chung; ví dụ, ngữ điệu Creole cùng phát triển một bí quyết tự nhiên ngôn ngữ ký hiệu như ngôn từ ký hiệu Nicaragua.
In a popular sense, an idea arises in a reflexive, spontaneous manner, even without thinking or serious reflection, for example, when we talk about the idea of a person or a place.
Trong một ý nghĩa phổ biến, một ý tưởng phát sinh theo một phản xạ, một bí quyết tự phát, thậm chí còn không quan tâm đến hoặc miêu tả một sự đề đạt nghiêm trọng, ví dụ, khi họ nói về ý tưởng của một fan hoặc một nơi. ^ Google.
5-Lipoxygenase (5-LO) uses FLAP lớn convert arachidonic acid into 5-hydroperoxyeicosatetraenoic acid (5-HPETE), which spontaneously reduces to lớn 5-hydroxyeicosatetraenoic acid (5-HETE).
5-Lipoxygenase (5-LO) thực hiện FLAP để thay đổi acid arachidonic thành acid 5-hydroperoxyeicosatetraenoic (5-HPETE), tự động bị khử thành acid 5-hydroxyeicosatetraenoic (5-HETE).
As Polybius recounts, "he calculated that, if he passed the camp và made a descent into the district beyond, Flaminius (partly for fear of popular reproach và partly of personal irritation) would be unable to lớn endure watching passively the devastation of the country but would spontaneously follow him... Và give him opportunities for attack."
Theo Polybius nhắc lại, "ông giám sát rằng, ví như ông ta vượt qua những khu trại và tạo thành một cuộc hốt nhiên kích tự bờ biển khơi vào những quận bên ngoài, Flaminius (một phần vị sợ khiển trách của bạn thân và một phần của ham mong muốn cá nhân) sẽ không thể thụ động chịu đựng sự tàn phá nước nhà nhưng một phương pháp tự phát vẫn đuổi theo ông... Và đến ông cơ hội để tấn công. ".
A wave established on the surface either spontaneously as described above, or in laboratory conditions, interacts with the turbulent mean flow in a manner described by Miles.

Xem thêm: Cách Làm Món Hến Xào - Lạ Miệng Với Món Hến Xào Sa Tế Cay Nồng Hấp Dẫn


Sóng sẽ ra đời trên bề mặt một biện pháp tự nhiên theo phép tắc nêu trên, hoặc trong đk phòng thí nghiệm, bằng cách tương tác với các dòng tan trung bình có chứa nhiễu loạn, theo biểu lộ bởi Miles.
Some scientists conclude that the odds of even one protein molecule forming spontaneously are extremely improbable.
Một số đơn vị khoa học kết luận rằng phần trăm một phân tử protein được có mặt ngẫu nhiên là vấn đề không thể xảy ra.
For instance, around the 1930s, when the three species were grown together, many hybrid crosses were produced almost spontaneously in East Africa, India, the Canary Islands, Australia, North America, & the Philippines.
Chẳng hạn, vào khoảng thập niên 1930, khi 3 loại được trồng cùng nhau thì vô kể loài lai ghép chéo cánh đã được tạo nên gần như tự phát trên Đông Phi, Ấn Độ, quần hòn đảo Canary, Australia, Bắc Mỹ và Philippines.
A graduate student, Stanley Miller, & his professor, Harold Urey, performed an experiment that demonstrated how organic molecules could have spontaneously formed from inorganic precursors, under conditions like those posited by the Oparin-Haldane Hypothesis.
Khi một sinh tanhailonghotel.com.vnên xuất sắc nghiệp, Stanley Miller, với giáo sư của anh, Harold Urey đã triển khai một thí nghiệm minh chứng cách mà các phân tử hữu cơ rất có thể hình thành tự nhiên từ phần lớn tiền hóa học vô cơ, dưới điều kiện mô phỏng tương tự đưa thuyết Oparin-Haldane.
A mass meeting was staged for the next day, 21 December, which, according to lớn the official media, was presented as a "spontaneous movement of support for Ceaușescu," emulating the 1968 meeting in which Ceaușescu had spoken against the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact forces.
Một cuộc tụ họp bự được lên chiến lược cho ngày hôm sau, ngày 21 tháng 12, nhưng theo truyền thông media chính thức, được gọi là một "phong trào tự phát ủng hộ Ceaușescu", kiểu như cuộc meeting năm 1968 trong những số đó Ceaușescu sẽ phát biểu cản lại cuộc xâm lược Tiệp Khắc của các lực lượng Khối Warszawa.
The soldiers who remained in the eastern part of Alexander"s realm after his death grew agitated by their lengthy stay abroad, and began spontaneous revolts.
Những fan lính vẫn còn ở trong phần phía đông quốc gia của Alexander sau khoản thời gian ông chết, bị kích động vì chưng ở sự nghỉ ngơi lại vĩnh tanhailonghotel.com.vnễn của bọn họ ở nước ngoài, và bước đầu cuộc nổi dậy tự phát.
The spontaneous formation of complex polymers from abiotically generated monomers under the conditions posited by the "soup" theory is not at all a straightforward process.
Sự có mặt tự phát của rất nhiều polyme cao phân tử từ những monome tạo ra trong môi trường thiên nhiên vô sinh dưới đk mô phỏng giả thuyết "nồi súp nguyên thủy" không phải là toàn bộ của một quy trình hiển nhiên.
I encourage people to add those spontaneous ideas WHAT TO vì chưng WHEN IT ALL GOES khổng lồ POT 229 that come up & act on them.
Imagine, for example, a family home evening in which children are intanhailonghotel.com.vnted and expected to come prepared to lớn ask questions about what they are reading và learning in the Book of Mormon—or about an issue that recently was emphasized in a gospel discussion or spontaneous testimony in the home.
Ví dụ, hãy tưởng tượng một buổi họp tối gia đình nơi đó con cháu được mời điện thoại tư vấn và trông mong đến tham dự với bốn thế sẵn sàng đặt ra những câu hỏi về điều bọn chúng đang đọc và học hỏi trong Sách mang Môn—hoặc về một sự tanhailonghotel.com.vnệc mới được nhấn mạnh trong cuộc luận bàn về hồi âm hoặc ứng khẩu làm hội chứng trong nhà.
We believe that life arose spontaneously on the Earth, so it must be possible for life lớn appear on other suitable planets, of which there seem to lớn be a large number in the galaxy.

Xem thêm: 9 Cây Cầu Ở Việt Nam Biểu Tượng Cho 3 Miền, Top 6 Cây Cầu Độc Nhất Việt Nam Khiến Bạn Mê Mẩn


Chúng ta tin rằng sự sống bắt mối cung cấp tự nhiên trên Trái đất, vì thế nó cũng hoàn toàn có thể hiện hữu trên hồ hết hành tinh thích hợp khác, tất cả một số lượng lớn đông đảo hành tinh như vậy trong dải ngân hà.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M