Significance là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự tanhailonghotel.com.vn.

Bạn đang xem: Significance là gì

Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


A further use of this method would be lớn tease out such issues and question the social, political and/or economic significances of the substituted (or developed) parameters.
They began khổng lồ take on a different set of significances and, although they did not abandon their foundational views, they could move sầu between different interpretations without much discomfort.
The hollowness of hybridity as sign suggests that its equivalencies & significances are impossible khổng lồ scientifically calculate or quantify, so that its trials of character are beyond prediction or classification.
Publication decisions and their possible effects on inferences drawn tests of significance - or vice versa.
However, such patterned personality-based variation may also have sầu significance in terms of etiology.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên tanhailonghotel.com.vn tanhailonghotel.com.vn hoặc của tanhailonghotel.com.vn University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.

significance

Các trường đoản cú thường xuyên được sử dụng cùng rất significance.

Xem thêm: Chia Sẻ Một Số Kinh Nghiệm Tham Quan Khu Du Lịch Văn Thánh, Bảng Giá Dịch Vụ Văn Thánh


The fact that hedges were usually made of hawthorn, a khung of organic barbed wire, takes on an added significance here.

Xem thêm: Review Kinh Nghiệm Đi Bãi Biển Tĩnh Gia Thanh Hóa, Tour Du Lịch Tĩnh Gia Thanh Hóa


In order to evaluate clinical significance, recovery was assessed by analysing the number of cases of depression in both groups at onset and subsequently.
Những ví dụ này tự tanhailonghotel.com.vn English Corpus với tự những mối cung cấp bên trên web. Tất cả gần như chủ kiến trong số ví dụ không biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên tanhailonghotel.com.vn tanhailonghotel.com.vn hoặc của tanhailonghotel.com.vn University Press tuyệt của fan cấp giấy phép.
*

something that many people want khổng lồ read or that a particular group of people should read

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tanhailonghotel.com.vn English tanhailonghotel.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message