Riot là gì

  -  
<"raiət>
*danh từ
 sự náo động, sự náo loạn, sự tụ họp khuấy rối (lẻ loi từ bỏ công cộng...)
 cuộc nổi loàn, cuộc dấy loạn
 sự pđợi đãng, sự trác táng
 cuộc chè chén bát ầm ĩ, cuộc trác rến táng ầm ĩ, sự quấy phá ầm ĩ (của các tín đồ chè bát...)
 sự bừa bãi, sự lộn xộn, sự lung tung
 a riot of colours
 một mớ Màu sắc lộn xộn
 a riot of sound
 âm thanh hao lộn xộn
 a riot of wild trees
 một đám cây dại dột mọc bừa bãi
 (săn uống bắn) sự đánh hơi lung tung, sự theo dấu lung tung (chó)
 Riot Act
 luật đạo ngnạp năng lượng ngừa sự tập kết quấy rối lẻ tẻ tự
 to read the Riot Act
 chình ảnh cáo cấm đoán tập hợp quấy nhiễu hiếm hoi từ bỏ, chình họa cáo bắt yêu cầu giải tán
 (đùa cợt) quở bắt lặng đi không được quấy nghịch ồn ào (phụ huynh bắt bé cái)
 to run riot
 tha hồ hoành hành được buông thả bừa bãi
 diseases run riot
 bệnh tật tha hồ nước hoành hành
 tongue runs riot
 nạp năng lượng nói lung tung bừa bãi
 grass runs riot in the garden
 cỏ mọc bừa bến bãi trong vườn
*nội động từ
 tạo láo lếu loạn, làm náo loạn
 nổi loàn, dấy loạn
 sống phóng đãng, ăn uống nghịch trác rến táng
 chè bát rầm rĩ, quấy phá ầm ĩ
*ngoại cồn từ
 (+ away) tiêu dùng (thì giờ, may mắn tài lộc...) vào hầu như cuộc nạp năng lượng chơi trác rưởi táng
 to riot away
 tiêu xài ngày giờ vào số đông cuộc ăn uống đùa trác rến táng
 (+ out) ăn nghịch trác rến táng làm cho mỏi mòn lỗi hỏng (cuộc đời)
 lớn riot out one"s life
 ăn uống nghịch trác táng làm mòn mỏi lỗi hư cuộc đời

riotn.1) to cause, foment, incite, instigate, spark (AE), spark off (BE), stir up, touch off a riot 2) khổng lồ crush, put down, quell a riot 3) a communal; food; race riot 4) a riot breaks out, erupts 5) (misc.) to run riot ("to lớn act wildly")
riot▸ noun1
a riot in the capital: UPROAR, commotion, upheaval, disturbance, furore, tumult, melee, scuffle, fracas, fray, brawl, free-for-all; violence, fighting, vandalism, mayhem, turmoil, lawlessness, anarchy; N. Amer.informal wilding; Law, dated affray.

Bạn đang xem: Riot là gì

2the garden was a riot of colour: MASS, sea, splash, show, exhibition.▸ verb the miners rioted: (GO ON THE) RAMPAGE, run riot, fight in the streets, run wild, run amok, go berserk; informal raise hell.Phrases■ run riot1the children ran riot: (GO ON THE) RAMPAGE, riot, run amok, go berserk, go out of control; informal raise hell.2the vegetation has run riot: GROW PROFUSELY, spread uncontrolled, grow rapidly, spread like wildfire; burgeon, multiply, rocket.
Từ điển Kinch tế (EN)
■ bạo loạn
riot and civil commotion: bạo loàn và dân biến
.
Chuyên ngành
* danh từ - sự náo cồn, sự náo loạn, sự tập trung khuấy rối (trơ tráo tự công cộng...) - cuộc nổi loạn, cuộc dấy loạn - sự pchờ đãng, sự trác rến táng, sự nạp năng lượng nghịch hoang phí - cuộc trà chén bát rầm rĩ, cuộc trác rến táng ồn ã, sự gây phá ồn ào (của các bạn trà chén...) - sự bừa bến bãi, sự lộn xộn, sự lộn xộn a riot of colours ~ một mớ Color lộn xộn a riot of sound ~ âm tkhô cứng lộn xộn a riot of wild trees ~ một đám cây dại mọc bừa kho bãi - (săn bắn) sự đánh hơi bừa bãi, sự theo lốt bừa bãi (chó) . Riot Act - luật đạo ngăn phòng ngừa sự tập hợp quấy phá lẻ tẻ tự . to lớn read the Riot Act - cảnh cáo quán triệt tụ hội quấy nhiễu riêng biệt trường đoản cú, cảnh cáo bắt đề nghị giải tán-(nghịch cợt) la rầy bắt yên ổn đi không được quấy nghịch ồn ào (cha mẹ bắt bé cái) . khổng lồ run riot - tha hồ nước hoành hành được buông thả bừa kho bãi diseases run riot ~ bị bệnh tha hồ hoành hành tongue runs riot ~ ăn nói bừa bãi bừa bãi grass runs riot in the garden ~ cỏ mọc bừa kho bãi trong vườn* nội động từ - khiến lếu láo loàn, làm xôn xao - nổi loàn, dấy loàn - sinh sống pchờ đãng, sống tiêu hao, ăn uống đùa trác táng - trà chén bát rầm rĩ, quấy rồi ầm ĩ* ngoại đụng từ - (+ away) phung phí (thì giờ, tiền bạc...) vào các cuộc ăn đùa trác táng to riot away ~ tiêu pha thời giờ vào rất nhiều cuộc ăn uống đùa trác táng - (+ out) ăn đùa trác rến táng làm mỏi mòn hư lỗi (cuộc đời) to lớn riot out one"s life ~ nạp năng lượng chơi trác táng làm cho mòn mỏi lỗi hư cuộc đời
riot■ noun 1》 a violent disturbance of the peace by a crowd. ⁃ archaic rowdy behaviour. 2》 an impressively varied or lavish display: a riot of colour. 3》 (a riot
) informal a highly amusing or entertaining person or thing. ■ verb 1》 take part in a riot. 2》 behave sầu in an unrestrained way. 3》 archaic act in a dissipated way. Phrasesread someone the Riot Act give someone a severe warning or reprimand. run riot1》 behave sầu or be displayed in a violent and unrestrained way. 2》 proliferate or spread uncontrollably. Derivativesrioternoun OriginME: from OFr. riote "debate", from rioter "to lớn quarrel", of unknown ultimate origin.
I
noun1.

Xem thêm: Cách Hoạt Động Của Xe Buýt Trên Sông Hoạt Động Như Thế Nào? Cận Cảnh Xe Buýt Chạy Dưới Nước Độc Đáo Ở Hà Lan

a public act of violence by an unruly mob ( Freq. 1) • Syn: public violence• Derivationally related forms: riotous • Hypernyms: violence , force Hyponyms: race riot2. a state of disorder involving group violence • Syn: rioting• Derivationally related forms: riot (for: rioting ) Hypernyms: disorder3. a joke that seems extremely funny • Syn: belly laugh , sidesplitter , howler , thigh-slapper , scream , wow• Derivationally related forms: howl (for: howler ) Hypernyms: joke , gag , laugh , jest , jape4. a wild gathering involving excessive sầu drinking & promiscuity • Syn:orgy , debauch , debauchery , saturnalia , bacchanal , bacchanalia , drunken revelry• Derivationally related forms: bacchanal (for: bacchanal ), bacchanalian (for: bacchanal ), riotous , debauch (for: debauchery ), debauch (for: debauch ), orgiastic (for: orgy ) Hypernyms: revel , revelryII verb1.

Xem thêm: 【3/2021】Cách Làm Thịt Kho Tàu Tiếng Anh Là Gì ? Thịt Kho Tàu

take part in a riot; disturb the public peace by engaging in a riot- Students were rioting everywhere in 1968• Derivationally related forms: rioter , rioting • Hypernyms: rampage• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s2. engage in boisterous, drunken merrymaking- They were out carousing last night • Syn: carouse , roister• Derivationally related forms: roisterer (for: roister ), carouse (for: carouse ), carouser (for: carouse ), carousal (for: carouse ) Hypernyms:revel , racket , make whoopie , make merry , make happy , whoop it up , jollify , wassail• Verb Frames:- Somebody ----s