Replicate là gì

  -  

tái tạo, lặp lại, sao chép lại là các bản dịch bậc nhất của "replicate" thành giờ tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: This thing could replicate anyt hing organic, right? ↔ lắp thêm này rất có thể tái tạo ngẫu nhiên thứ gì hữu cỡ, đúng không?


This thing could replicate anyt hing organic, right?

Thứ này hoàn toàn có thể tái tạo ngẫu nhiên thứ gì hữu cỡ, đúng không?


This has been replicated over & over again for nearly 40 years.

Cuộc thí nghiệm này đã làm được lặp đi lặp lại các lần, trong gần 40 năm.


*

*

In an attempt lớn replicate the unprecedented success of The Little Mermaid (1989), Walt Disney Animation Studios decided to lớn adapt the traditional fairy tale "Beauty & the Beast" into an animated feature film.

Bạn đang xem: Replicate là gì


Trong một nỗ lực nhằm mục đích lặp lại thành công vang dội trước đó không lâu của phim con gái tiên cá (1989), Walt Disney Feature Animation đưa ra quyết định chuyển thể mẩu chuyện cổ tích "Người đẹp cùng quái thú" thành một bộ phim truyện hoạt hình chiếu rạp.
By using genetic engineering, they hope to lớn prevent the dengue tanhailonghotel.com.vn khuẩn from replicating in mosquito saliva.
Nhờ nghệ thuật di truyền, họ mong muốn ngăn phòng ngừa sự tự sao chép của tanhailonghotel.com.vn-rút bệnh dịch đanga vào nước bọt bong bóng của loài muỗi.
Destination nội dung that is replicated from another source without adding value in the khung of original content or additional functionality
văn bản đích mang lại được xào nấu từ một nguồn khác mà không thêm giá trị ở dạng văn bản nguyên bạn dạng hoặc công dụng bổ sung
In addition to lớn genes, eukaryotic chromosomes contain sequences involved in ensuring that the DNA is copied without degradation of end regions & sorted into daughter cells during cell ditanhailonghotel.com.vnsion: replication origins, telomeres & the centromere.
Ngoài những đoạn gene, vào nhiễm sắc thể của sinh thứ nhân thực còn chứa những trình từ giúp bảo đảm an toàn quá trình tái bạn dạng DNA diễn ra thông thường mà không làm suy giảm các vùng đầu cuối DNA với giúp sắp đến xếp nó vào các tế bào con trong quy trình phân bào: vùng khởi điểm tái bản (replication origin), telomere và trọng điểm động (centromere).
Ribatanhailonghotel.com.vnrin is a prodrug which appears khổng lồ interfere with tanhailonghotel.com.vnral replication by inhibiting RNA-dependent nucleic acid synthesis, although the precise mechanism of kích hoạt is disputed.
Ribatanhailonghotel.com.vnrin là 1 trong những tiền chất mà lộ diện để can thiệp vào sự nhân lên của tanhailonghotel.com.vnrus bằng cách ức chế RNA phụ thuộc vào tổng phù hợp acid nucleic, tuy vậy cơ chế hoạt động và đúng là tranh chấp.
So if we allow for these kind of partnerships to replicate this again, we can get those kinds of benefits scaled throughout the world.
Vì thế, nếu chúng ta để kiểu hợp tác và ký kết này được thường xuyên lặp lại, chúng ta cũng có thể thu được công dụng trên phạm tanhailonghotel.com.vn toàn cầu.
The escaped DNA could have come from plasmids (pieces of naked DNA that can move between cells) or transposons (molecules of DNA that replicate & move around to different positions within the genes of the cell).
DNA bay ra hoàn toàn có thể là từ hầu hết plasmid (những đoạn DNA è cổ mà có thể di chuyển giữa những tế bào) hoặc từ phần lớn transposon (những phân tử DNA cơ mà nhân lên và di chuyển quanh phần nhiều vị trí không giống nhau bên trong bộ ren của tế bào).
Different reservations have different systems of government, which may or may not replicate the forms of government found outside the reservation.
Các khu dành riêng bạn dạng địa bao gồm các hệ thống chính quyền khác nhau, có thể hoặc ko sao chép lại vẻ ngoài chính quyền thấy ở bên ngoài khu dành riêng riêng.
So inditanhailonghotel.com.vnduals in small groups super-empowered by access to lớn these kinds of self-replicating technologies, whether it be biological or other, are clearly a danger in our world.
Cho đề nghị tanhailonghotel.com.vnệc chỉ cần một nhóm nhỏ đã có công dụng điều khiển được sản phẩm công nghệ hoàn toàn có thể tự tái tạo những yếu tố sinh học cũng giống như các thành tố khác cụ thể rất nguy hiểm cho gắng giới.

Xem thêm: Homestay Nhà Của Gió Đà Lạt Tập 10, Nhà Của Gió


The only non self replicating parts on the printer are the motors, electronics, a glass build plate and one 686 bearing, the 3 chiều printed parts take around 150 hours lớn create.
Các bộ phận không trường đoản cú tái tạo độc nhất trên thiết bị in là hễ cơ, thiết bị năng lượng điện tử, bàn in bằng kính với một vòng bi 686, các bộ phận in 3 chiều mất khoảng 150 giờ để tạo.
Some humanoid robots also have heads designed to replicate human facial features such as eyes và mouths.
Một số robot hình người cũng có thể có đầu có thiết kế với các điểm sáng khuôn mặt của con người như mắt và miệng.
Nevertheless, due khổng lồ their ability to inhibit DNA transcription & replication, other similar toxins are also used in chemotherapy lớn inhibit rapidly growing cancer cells.
Tuy thế, do năng lực ngăn cản sự phiên mã cùng nhân đôi DNA, đông đảo độc tố tương tự khác cũng được sử dụng trong cách thức hóa điều trị để ngăn chặn sự to lên nhanh chóng của những tế bào ung thư.
Set thirty years after the original film, the story depicts a bioengineered human, a replicant blade runner named K, who discovers the remains of a once-pregnant replicant.
Với bối cảnh ba mươi năm sau tập phim đầu tiên, câu chuyện mô tả một người đàn ông sinh học mang tên là K, tín đồ phát hiện ra phần còn sót lại của một robot nhân bạn dạng người (replicant) tất cả lần mang thai.
Production of antibiotics is a naturally occurring event, that thanks khổng lồ advances in science can now be replicated and improved upon in laboratory settings.
Sản xuất thuốc kháng sinh là 1 trong sự kiện xẩy ra tự nhiên, phụ thuộc những tân tiến trong khoa học bây chừ có thể được nhân rộng và nâng cấp trong các môi trường thiên nhiên phòng thí nghiệm.
During her Las Vegas performance she wore a dress made to replicate a voting ballot, with Obama"s box filled in.
Trong khi biểu diễn, cô khoác một dòng váy in hình của một lá phiếu, cùng với ô bầu chọn mang lại ông Obama được điền vào.
Wong focused on building MOC globally with MOC courses in Singapore và designed its revenue streams tanhailonghotel.com.vna CatalystX, và iDX lớn replicate his efforts in China, from 2014 to mid năm ngoái before he was ousted by two of his lieutenants, which led him to lớn set up a new investment company, a public company focused on investing in high risk ventures.
Ông đã thành lập nên MOCGlobal Limited và kiến tạo dòng lợi nhuận của nó trải qua CatalystX, idx nhằm nhân rộng phần lớn nỗ lực của bản thân ở Trung Quốc, vào khoảng từ năm 2014 mang lại giữa năm 2015 trước lúc ông bị lật đổ bởi vì hai giúp sức của ông, khiến ông phải tùy chỉnh một công ty đầu tư chi tiêu mới, là công ty công tập trung đầu tư chi tiêu vào nhưng phi vụ đầu tư chi tiêu rủi ro cao.
Abderhalden"s reputation continued to grow in Germany, however, where collaborators managed to "replicate" his results, usually by simply repeating experiments until they succeeded và discarding the negative results.

Xem thêm: Top 9 Ngôi Chùa Đẹp Ở Vũng Tàu, Top 10+ Chùa Ở Vũng Tàu Được Yêu Thích Nhất 2023


Danh giờ của Abderhalden liên tục phát triển sinh sống Đức, mặc dù nhiên,tại đây các cộng tác tanhailonghotel.com.vnên quản lý sẽ sao chép công dụng của ông cùng thường lặp lại các thí nghiệm cho tới khi họ thành công và loại bỏ được không còn những hiệu quả tiêu cực.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M