Redeem Là Gì

  -  

Nghe phân phát âm Nghe phạt âm 1 /ri”di:m/ 2 Thông dụng 2.1 Ngoại rượu cồn từ 2.1.1 Mua lại, chuộc lại (đồ gia dụng cố kỉnh thế); trả hết, trang trải (nợ..) 2.1.2 Chuộc lỗi 2.1.3 Đền bù; bù đắp, bù lại 2.1.4 Bào trị 2.1.5 Thực hiện, duy trì, làm trọn (lời hứa…) 2.1.6 Cứu nguy, cứu vãn bay, chuộc 2.1.7 Cứu cố, giải bay (loài người), cứu vớt rỗi (loài người) khỏi vòng lầm lỗi ( Chúa..) 3 Chuim ngành 3.1 Toán thù và tin 3.1.1 (toán thù tài chính ) chuộc; bồi thường; trả (nợ) 3.2 Kỹ thuật chung 3.2.1 bồi thường 3.2.2 chuộc lại 3.3 Kinch tế 3.3.1 chuộc lại 3.3.2 chuộc lại (gia sản cầm cố, đồ thế chấp vay vốn bằng phương pháp trả nợ) 3.3.3 chuộc ra 3.3.4 hoàn lại 3.3.5 trả lại, chuộc lại, triển khai 3.3.6 hoàn lại, bồi thường (một trái khân oán, một số tiền vay) 3.3.7 tkhô giòn toán (một hối hận phiếu) 3.3.8 thu tiền, thay đổi mang tiền mặt (những phiếu khoán) 3.3.9 tiến hành 3.3.10 tiến hành (lời hứa hẹn, khế ước) 3.3.11 trả 3.3.12 trả hết (một món nợ) 3.3.13 trái khoán thù có thể hoàn lại 4 Các từ tương quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 verb /ri”di:m/

Thông dụng

Ngoại đụng từ bỏ

Mua lại, chuộc lại (đồ cầm cố thế); trả không còn, trang trải (nợ..) lớn redeem one”s watch (from pawnshop)chuộc đồng hồ (sẽ cầm)lớn redeem a loantrả hết một món vay Chuộc lỗi Đền bù; bù đắp, bù lại khổng lồ redeem the timebù lại thì giờ sẽ mấthis good points redeem his faultshồ hết điểm xuất sắc của anh ta bù lại cho các điểm xấu Bào trị Thực hiện nay, giữ lại, làm cho trọn (lời hứa…) khổng lồ redeem one”s pledgesgiữ lại đúng lời cam kếtto lớn redeem one”s obligationslàm cho tròn nghĩa vụ Cứu nguy, cứu vãn bay, chuộc Cứu gắng, giải bay (loại người), cứu vãn rỗi (loại người) khỏi vòng tội lỗi ( Chúa..)

Chuyên ngành

Tân oán và tin

(tân oán tài chính ) chuộc; bồi thường; trả (nợ)

Kỹ thuật thông thường

bồi hoàn chuộc lại

Kinc tế

chuộc lại redeem a mortgage (to..)chuộc lại đồ cầm chấpredeem bonds (to…)chuộc lại, thường xuyên hoàn những trái khoánredeem one”s property (to…)chuộc lại tài sảnredeem pawned goods (to…)chuộc lại hầu như của đã cầm đồ chuộc lại (tài sản cầm đồ, trang bị thế chấp vay vốn bằng cách trả nợ) chuộc ra trả lại trả lại, chuộc lại, tiến hành trả lại, bồi thường (một trái khân oán, một khoản tiền vay) tkhô nóng tân oán (một ăn năn phiếu) thu chi phí, đổi lấy chi phí khía cạnh (những phiếu khoán) tiến hành thực hiện (lời hứa hẹn, khế ước) trả trả hết (một món nợ) trái khân oán có thể hoàn lại

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa tương quan

verb buy bachồng , buy off , Hotline in , cash , cash in , change , cover , defray , discharge , exchange , get baông chồng , make good , pay off , purchase , ransom , recapture , reclayên , recoup , regain , reinstate , repay , replevin , replevy , repossess , repurchase , restore , retrieve sầu , settle , take in , trade in , win bachồng , deliver , disenthrall , disimprison , emancipate , extricate , liberate , loose , manumit , pay ransom , release , rescue , save , set free , unbind , unchain , unfetter , abide by , absolve , acquit , adhere to lớn , balance , carry out , compensate , counterbalance , counterpoise , countervail , fulfill , hold khổng lồ , keep , keep the faith , make amends , Cosplay for , meet , offset , outweigh , persize , redress , rehabilitate , satisfy , set off , recover , salvage , neutralize , atone , convert , free

Từ trái nghĩa

verb forfeit , thất bại , abandon , disregard , ignore

Thuộc thể một số loại

Kinh tế, Kỹ thuật bình thường, Thông dụng, Toán thù và tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan tiếng anh,