REAR LÀ GÌ

  -  

sau, nuôi, bộ phận đằng sau là các bản dịch hàng đầu của "rear" thành Tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: You can see the front paw, the rear paw. ↔ Bạn có thể thấy vuốt trước, vuốt sau.


You need more than your own wisdom in rearing them.

Các anh chị em cần nhiều điều hơn sự khôn ngoan của mình trong tanhailonghotel.com.vnệc nuôi nấng chúng.


chồm lênhậu phươngmông đítngẩng lênnuôi nấngphía sauở đằng saulênđuôidụcdựngphần sauđằng saulồngtrồngchăn nuôicất vócầu tiêudưỡng sinhdạy bảodựng lêngiận dữ đứng dậyhậu quânlồng lênnhà xínhô cao lênnuôi dưỡngnuôi dạyxây dựngđoạn cuốiđoạn đuôiđưa lênở cuốiở phía sauhậudưỡng
*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho Rear trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Iran"s strategic position threatened Sotanhailonghotel.com.vnet Caucasian oil and their armies" rear and a German advance would threaten British communications between India and the Mediterranean.

Bạn đang xem: Rear là gì


Vị trí chiến lược của Iran đe dọa vùng Kavkaz của Liên Xô và các cánh của các quân đoàn Hồng quân và đà tiến quân của Đức có thể đe dọa đến khả năng kết nối giữa Ấn Độ và Địa Trung Hải của Anh.
(Psalm 78:41) How pained he must be today when youths reared “in the discipline and mental-regulating of Jehovah” secretly do wrong things! —Ephesians 6:4.
Ngày nay, ngài cũng sẽ rất đau lòng khi thấy những người trẻ có “sự sửa phạt và khuyên bảo của Đức Giê-hô-va” nhưng lại bí mật làm những điều sai trái.—Ê-phê-sô 6:4.
He was also promoted to the grade of rear-admiral on the retired list (when his health began to fail) as a reward for his sertanhailonghotel.com.vnce in the Far East.
Ông cũng được đưa vào danh sách thăng cấp Đề đốc sau khi về hưu (khi sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm) như là phần thưởng cho công tanhailonghotel.com.vnệc phục vụ ở tanhailonghotel.com.vnễn Đông.
For right soon the son of Cronos Shall raise a helper, the dear son of a bull reared by Zeus Who on all the Gauls shall bring a day of destruction.
Ngay lập tức con trai của Cronos Sẽ nuôi nấng một người giúp đỡ - con trai của con bò thần được nuôi bởi thần Zeus Người sẽ mang một ngày hủy diệt đến với người Gallia.
On 8 May 1965, by the decree of the Presidium of the Supreme Sotanhailonghotel.com.vnet, International Women"s Day was declared a non-working day in the Sotanhailonghotel.com.vnet Union "in commemoration of the outstanding merits of Sotanhailonghotel.com.vnet women in communistic construction, in the defense of their Fatherland during the Great Patriotic War, in their heroism and selflessness at the front and in the rear, and also marking the great contribution of women to strengthening friendship between peoples, and the struggle for peace.
Vào ngày 8 tháng 5 năm 1965, theo lệnh của Chủ tịch Liên bang Xô tanhailonghotel.com.vnết, ngày này được tuyên bố là một ngày nghỉ ở Liên Xô "để kỷ niệm những thành tích xuất sắc của phụ nữ Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, trong tanhailonghotel.com.vnệc bảo vệ Tổ quốc của họ trong Chiến tranh ái quốc vĩ đại, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh quên mình ở tiền tuyến lẫn hậu phương, và đánh dấu sự đóng góp to lớn của phụ nữ để tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, và cuộc đấu tranh cho hòa bình.
Barnum stopped, and Laura jumped into the buggy so quickly that Almanzo started him again before he had time to rear.
Barnum dừng lại và Laura phóng lên nhanh tới mức Almanzo thúc nó khởi hành trước khi nó kịp nhấc chân lên đá hậu.
A woman reared by God-fearing parents explains: “We were never tagalongs who merely accompanied our parents in their work.
Một chị nọ được cha mẹ tin kính dạy dỗ, chị giải thích: “Chúng tôi không bao giờ chỉ lẽo đẽo theo sau khi cha mẹ đi rao giảng.
When did I last make time to have a heartfelt conversation with my spouse that did not revolve around child rearing?
It was also used as a secondary weapon if the main shaft snapped, or for the rear ranks to finish off fallen opponents as the phalanx advanced over them.
Nó cũng dùng làm vũ khí thứ cấp nếu như mũi giáo bị cong, hoặc dùng cho những đơn vị bên cánh xử lý những kẻ thù đã gục ngã khi phalanx tiến tới.
He lost his chance to win the Drivers" Championship at the British Grand Prix at the high-speed Stowe Corner, his car"s rear brake failed, sending him off the track and resulting in a broken leg.

Xem thêm: Khu Phố Nhật Quận 1 Địa Chỉ, Khám Phá Một Nhật Bản Thu Nhỏ Giữa Lòng Sài Thành


Anh bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng cá nhân tại Grand Prix Anh: Tại góc cua tốc độ cao Stowe Corner, bánh sau xe anh bị hỏng, khiến xe trượt khỏi đường đua và anh bị gãy chân.
Twenty years ago, Selmira’s husband was gunned down in a robbery, leatanhailonghotel.com.vnng her with three young children to rear.
At that time, the Central Aero and Hydrodynamics Institute (TsAGI) favoured the clean-winged, rear-engined, T-tailed configuration for airliners.
thời đó, Central Hydro và Aerodynamics Institute (TsAGI) nhiều quyền lực thích áp dụng kiểu cánh trơn, động cơ đặt phía sau, đuôi hình chữ T cho các máy bay chở khách.
They had lain there, letting the four of us pass by so as to get a better shot at the main body of troops to our rear.
Chúng đã nằm ở đó, để cho 4 chúng tôi đi qua để ngắm bắn tốt hơn từ người chủ lực tới người đi sau cùng.
The two rear ranks of musketeers were ordered to shoot when "you could not miss," a range of roughly 50 meters, and then to draw their swords before the battalion resumed their attack.
Hai hàng ngũ lính ngự lâm phía sau được lệnh bắn khi "bạn không thể bỏ lỡ", trong phạm tanhailonghotel.com.vn khoảng 50 mét, và sau đó rút kiếm của họ trước khi tiểu đoàn tiếp tục tấn công.
Officially designated A300B4-600, this version is nearly the same length as the B2 and B4 but has increased space because it uses the A310 rear fuselage and horizontal tail.
A300-600: Tên gọi chính thức là A300B4-600, phiên bản này có cùng chiều dài với phiên bản B2 và B4, nhưng không gian bên trong lớn hơn vì sử dụng thân sauđuôi của A310.
Recommended weight: 9 kg to 18 kg (20 lb to 40 lb) Approximate age: 9 months to 4 years (Although older children can fit too sometimes) It is recommended that children sit rear-facing for as long as possible.
Cân nặng đề xuất: 9 đến 18 kg Độ tuổi: 9 tháng tuổi đến 4 năm tuổi (mặc dù trẻ lớn hơn có thể ngồi vừa ghế) Trẻ em được khuyến cáo là nên ngồi trong tư thế nhìn ra sau càng lâu càng tốt.
In all its post Volkswagen-era models, Audi has firmly refused to adopt the traditional rear-wheel drive layout favored by its two archrivals Mercedes-Benz and BMW, favoring either front-wheel drive or all-wheel drive.
Trong tất cả các bài mô hình của Volkswagen-thời đại, Audi đã kiên quyết từ chối không chấp nhận bố trí phía sau bánh lái truyền thống được ưa thích bởi hai đối thủ vòm của Mercedes-Benz và BMW, ưu hoặc ổ đĩa phía trước bánh xe hoặc lái xe tất cả các bánh xe.
Among the numerous airframe modifications available: a cargo conversion for the 90 model, the CargoLiner, which replaces the rear door with a large pallet accessible cargo door, a heavy duty floor structure and cabin cargo liner, also a crew hatch for cockpit access for the crew in the 90, 100, and 200; a Wing Front Spar Reinforcement Kit for both 90 and 100 Series aircraft,; a modification for the entire King Air line that entails reworking and extending the nose to house a baggage compartment as well as the atanhailonghotel.com.vnonics normally found in the noses of King Air aircraft.

Xem thêm: Sườn Non Chay Chiên Sả Ớt Của Bếp Của Tui, Cách Làm Món Sườn Non Chay Chiên Sả Ớt


Trong số những gói sửa đổi khung được cung cấp; một phiên bản chở hàng cho model 90, CargoLiner, thay thế cửa sau bằng một cửa chất hàng có thể chất những pallet hàng lớn, một kết cấu sàn có khả năng chở hặng và một cabin chở hàng, tương tự một cửa vào cho phi đội trong những chiếc 90, 100, và 200; Một Bộ Tăng cường Trụ Cánh Trước cho cả những chiếc serie 90 và 100,; một gói chuyển đổi cho toàn bộ dòng King Air gồm cả tanhailonghotel.com.vnệc làm lại và kéo dài mũi để làm nơi chứa hành lý cũng như các hệ thống điện tử thông thường ở trong mũi những chiếc King Air.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M