Prospects là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
prospect prospect<"prɔspekt>danh từ, số nhiều prospects tầm nhìn rộng về một phong cảnh; cảnh; toàn cảnh a magnificent prospect of mountain peaks và lakes toàn cảnh tuyệt đẹp các đỉnh núi với hồ hình ảnh trong trọng điểm trí hoặc sự tưởng tượng, duy nhất là về một sự kiện tương lai; viễn cảnh; viễn tượng this opened a new prospect to his mind dòng đó xuất hiện một viễn tượng bắt đầu trong trí nó she viewed the prospect of a week alone in the house without much enthusiasm cô ta suy nghĩ về viễn ảnh sống một tuần một mình ở công ty chẳng niềm vui tí làm sao (số nhiều) tài năng thành công; triển vọng a man of no prospects người không tồn tại tiền đồ dùng the job has no prospects các bước này không tồn tại triển vọng (ít có tác dụng thăng tiến) the prospects for this year"s wine harvest are poor triển vọng thu hoạch vụ nho năm nay là kém (prospect of something / doing something) hy vọng có lý rằng đồ vật gi sẽ xảy ra; sự mong muốn chờ; triển vọng I see little prospect of an improvement in his condition tôi thấy có ít triển vọng nâng cấp hoàn cảnh của chính nó there is no prospect of a settlement of the dispute không có triển vọng giải quyết và xử lý được cuộc tranh chấp lớn have little prospect of succeeding có ít hy vọng thành công he"s unemployed and has nothing in prospect at the moment nó thất nghiệp và bây giờ chẳng có mong muốn gì ứng viên hoặc tín đồ dự thi có công dụng thắng lợi; người có triển vọng she"s a good prospect for the British team cô ta là người có khá nhiều triển vọng của đội Anh người rất có thể sẽ là khách hàng hàng; quý khách tương lai (ngành mỏ) nơi hy vọng có quặng; chủng loại quặng chưa rõ giá bán trịngoại hễ từ (to prospect for something) tìm kiếm kiếm tài nguyên (vàng, dầu lửa...); dò hỏi (để tìm kiếm quặng...); khai thác thử (mỏ) the company is prospecting for gold in that area công ty đang thăm dò đá quý ở khu vực đó to prospect a region dò la một vùng (để kiếm tìm quặng vàng...) a licence to prospect in the northern territory giấy tờ thăm dò ngơi nghỉ vùng khu đất phía Bắc quang quẻ cảnh, viễn cảnh; triển vọng
*
/prospect/ danh từ cảnh, toàn cảnh, viễn tượng viễn tượng this openef a new prospect to lớn his mind mẫu đó xuất hiện một viễn tượng new trong trí nó mong muốn ở tương lai, triển vọng tương lai, tiền đồ vật lớn offer no prospect of success không có triển vọng thành công a man of no prospects người không tồn tại tiền trang bị lớn have something in prospect đang hy vọng cái gì, sẽ trông mong muốn cái gì người tiêu dùng tương lai (ngành mỏ) nơi hi vọng có quặng (ngành mỏ) chủng loại quặng chưa rõ giá trị cồn từ điều tra, thăm dò (để tra cứu quặng...); khai quật thử (mỏ) khổng lồ prospect for gold thăm dò tìm đá quý to lớn prospect a region thăm dò một vùng (để search quặng vàng...) (nghĩa bóng) ( for) search kiếm hứa hẹn (mỏ) to lớn prospect well hẹn hẹn có nhiều quặng (mỏ) to prospect ill hứa hẹn ít quặng (mỏ) khổng lồ prospect a fine yield hứa hẹn hẹn tất cả sản lượng cao
*