PADS LÀ GÌ

  -  
a piece of soft, thichồng cloth or rubber, used to lớn protect a part of the body, give sầu shape lớn something, or clean something:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tanhailonghotel.com.vn.

Bạn đang xem: Pads là gì

Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.

Xem thêm: Xem Phim Tết : Những Nụ Hôn Rực Rỡ Hd, Xem Phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ


a number of pieces of paper that have sầu been fastened together along one side, used for writing or drawing on:
to lớn put pieces of soft material in something khổng lồ make it soft, give sầu it a different shape, or protect what is inside:
a number of sheets of paper glued along one edge so that they can be easily carried about together but separated as needed:
a flat piece of soft material used to protect a surface, lớn prsự kiện injury to lớn a person, or to give a fuller shape to clothing:
a number of pieces of paper that have sầu been fastened together along one side, and used for writing or drawing on:
She accused those who advertise tobacteo of padding their bank accounts by selling the health và future of our young people.

Xem thêm: Due Diligence Là Gì ? Due Diligence Bao Gồm Những Gì? Due Diligence Là Gì


pad sth with sth The scheme involved padding customers" long-distance phone bills with fake charges.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tanhailonghotel.com.vn English tanhailonghotel.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message