Our là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú tanhailonghotel.com.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Our là gì

We use pronouns lớn refer to lớn possession and ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns & possessive sầu determiners. We use possessive sầu determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
*

to lớn protect someone or something & provide the things they need, especially someone who is young, old, or ill

Về vấn đề này

Trang nhật cam kết cá nhân

Laid-bachồng, likeable và jovial : talking about people you like và admire (1)


*

*Xem thêm: Điều Kiện Để Thành Lập Đoàn Cơ Sở Là Gì? ? Điều Kiện Tối Thiểu Để Thành Lập Chi Đoàn Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tanhailonghotel.com.vn English tanhailonghotel.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: "Nấm Mốc Tiếng Anh Là Gì ? Bị Mốc Trong Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語