LEFTOVER LÀ GÌ

  -  

thức nạp năng lượng thừa, món ăn thừa là các bản dịch số 1 của "leftover" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Tom didn't know what to vày with the leftover food. ↔ Tom đang không biết làm cái gi với đụn thức ăn thừa.


Tom didn't know what to vì chưng with the leftover food.

Tom đang không biết làm những gì với gò thức ăn uống thừa.


And when the fun is done gaze upon the sunset cresting over Mount Leftovers.

Và lúc cuộc vui đã tàn hãy cùng ngắm nhìn và thưởng thức hoàng hôn lặn bên trên đỉnh Đồ Ăn Thừa.


*

*

The U.S. Food and Drug Administration adtanhailonghotel.com.vnses: “If you won’t be arritanhailonghotel.com.vnng home within two hours of being served , don’t take the leftovers trang chủ with you.”
Cơ quan làm chủ Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ khuyên: “Nếu bạn không thể về nhà trong tầm hai tiếng đồng hồ sau khi thức ăn được dọn ra thì đừng với thức nạp năng lượng thừa về nhà”.

Bạn đang xem: Leftover là gì


Contrast this with Non-guaranteed line items, which are used to fill "leftover" or remnant impressions.
This is the leftover, the 99 percent, where they"ve taken out the part they burn now, so it"s called depleted uranium.
Đây là phần nhiều đồ thừa thãi, 99%, bọn chúng được tách bóc ra khỏi phần đa phần chúng ta đốt, và được call là uranium rỗng.
The employers would give each servant a box lớn take trang chủ containing gifts, bonuses, & sometimes leftover food.
Chủ nhân sẽ cho mỗi người hầu một vỏ hộp để mang về nhà cất quà tặng, tiền thưởng và thỉnh thoảng là thức ăn thừa.
That way , you won"t have to lớn worry if leftovers they bring home have been kept at safe temperatures throughout the day & on the commute trang chủ .
Bằng từ thời điểm cách đó , bạn sẽ không phải lo ngại thức ăn còn thừa mang lại nhà giành được lưu duy trì ở sức nóng độ an toàn trong suốt một ngày dài và trê tuyến phố về hay không .
Vì vì sao này, yêu cầu tanhailonghotel.com.vnệc nghiên cứu và phân tích thánh thư đề nghị được bỏ ra một thời gian nhất định để triển khai chứ không phải thời hạn còn dư lại để làm.
When Minnesota became a state in 1858, the leftover area between the Missouri River & Minnesota"s western boundary fell unorganized.

Xem thêm: Cách Đi Biển Hải Tiến Cách Sầm Sơn Bao Nhiêu Km ? Biển Hải Tiến Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km


Khi Minnesota trở nên một tè bang vào năm 1858, phần khu đất còn lại nằm giữa sông Missouri cùng ranh giới phía tây của Minnesota biến chuyển vô tổ chức.
This suggests either that these blocks were leftovers from the construction of the temple, or that Nyuserre used Sahure"s temple as a quarry for construction materials as it was unfinished.
Điều này cho biết rằng phần đa khối đá kia có thể là phần dư quá còn lại từ các tanhailonghotel.com.vnệc xây dựng ngôi đền rồng hoặc là Nyuserre đã sử dụng ngôi thường của Sahure như thể nơi khai quật đá cho công trình xây dựng của ông ta cũng chính vì nó chưa được hoàn thành.
At midnight each family group eats the meat . . . And then burns the leftover meat & bones before morning . . .
They will have lunch, which can be leftovers from the night before, freshly cooked sadza, or sandwiches (which is more common in the cities).
Họ sẽ ăn uống trưa, rất có thể là đồ còn lại từ buổi tối hôm trước, sadza nấu ăn mới, hay sandwiches (rất phổ cập trong các thành phố).
Cubs suffer most when food is scarce but otherwise all pride members eat their fill, including old và crippled lions, which can live on leftovers.
Đàn con đề nghị chịu đựng nhiều nhất khi thức ăn khan thảng hoặc nhưng còn nếu như không thì toàn bộ các thành tanhailonghotel.com.vnên các ăn no, tất cả sư tử già cùng què, có thể chỉ sinh sống được bởi thức nạp năng lượng thừa.
The United Nations has asked me and my Thinkquanauts lớn assist in the cleanup và containment of the leftovers all over the world.

Xem thêm: Wom Là Gì - Word Of Mouth Là Gì


Liên đúng theo Quốc phái tôi, cùng rất các"THINQUANAUT"( Bậc Thầy phát minh sáng tạo ) Trợ giúp dọn dẹp và sắp xếp những " thức ăn uống " còn sót lại trên toàn rứa giới
You know, I didn"t want to lớn mention anything when we looked this place up in the phone book, but I just can"t imagine a gun store hatanhailonghotel.com.vnng leftovers nowadays.