Ks hoa phượng đỏ vũng tàu

  -  
*
Ngày để phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- chống 03 fan (01 giường 1-1 + 01 giường song hoặc 03 chóng đơn)Phòng 04 tín đồ (01 giường song + 02 giường đơn)Phòng 02 fan (01 giường đôi)Phòng 02 bạn (02 chóng đơn)Phòng 06 tín đồ (03 chóng đôi)
Số phòng
Người lớn
Trẻ em
*
*
*
KHÁCH SẠN HOA PHƯỢNG ĐỎ TUYỂN DỤNG
*
*
*
*
*
*
*
*

*