Knuckle là gì

  -  

khuỷ, cốc, khớp nối là các bạn dạng dịch số 1 của "knuckle" thành giờ đồng hồ tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I mean, bare knuckles, nobody throws a lot. ↔ Tôi ý là, đánh tay trần, không người nào vật bửa nhiều.


*

*

*

*

You did teach yourself lớn play, and as a consequence, playing the piano for you, Derek, was a lot of knuckles and karate chops, & even a bit of nose going on in there.

Bạn đang xem: Knuckle là gì


Cậu đang tự dạy dỗ mình chơi bầy và hiệu quả là, chơi piano so với cậu nhưng mà nói, Derek, là vận dụng rất nhiều khớp nối và hồ hết cú chặt hiểm trong ka- ra- tê, và thậm chí là sử dụng cả mũi!
Mike’s high priests group leader, while dritanhailonghotel.com.vnng along with them in his pickup truck, said he had trắng knuckles from dritanhailonghotel.com.vnng so fast.
Vị chỉ đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm của Mike, trong những khi lái xe cùng Mike trong xe cài đặt riêng của ông, nói là những khớp xương tay của ông trắng đi vị ông lái xe quá nhanh.
The canon of body toàn thân proportion based on the "fist", measured across the knuckles, with 18 fists from the ground to the hairline on the forehead is also already established.
Tỉ lệ chuẩn của cơ thể dựa vào "nắm tay", cùng với 18 vậy tay tính từ mặt đất lên tới chân tóc đã có thiết lập.
The most commonly affected joints are those of the hands, particularly the knuckles of the second & third fingers.
Các khớp bị tác động thường chạm chán nhất là khớp của bàn tay, nhất là các khớp ngón tay của ngón tay đồ vật hai với thứ ba.
Waiting seven minutes for a train with a countdown clock is less frustrating and irritating than waiting four minutes, knuckle- biting going, " When"s this train going to lớn damn well arrive? "
Chờ chờ bảy phút cho một chuyến tàu cùng với một đồng hồ đếm ngược đã ít gây bực bội và tức giận hơn tanhailonghotel.com.vnệc chờ đợi 4 phút, từ gặm đốt ngón tay. đến đến, " khi nào thì chuyến tàu chết tiệt này bắt đầu đến đây? "
On October 19 in a letter lớn England with directions for repeating the experiment, Franklin wrote: When rain has wet the kite twine so that it can conduct the electric fire freely, you will find it streams out plentifully from the key at the approach of your knuckle, and with this key a phial, or Leyden jar, may be charged: & from electric fire thus obtained spirits may be kindled, and all other electric experiments performed which are usually done by the help of a rubber glass globe or tube; và therefore the sameness of the electrical matter with that of lightening completely demonstrated.

Xem thêm: Ga Mai Cua Sat - Hướng Dẫn Xác Định Chạng Gà Đá Cựa Sắt


Ngày 19 mon 10 trong một bức thư gửi tới Anh để hướng dẫn tiến hành lại nghiên cứu đó, Franklin đang tanhailonghotel.com.vnết: "Khi mưa đã làm cho ướt tua dây diều đến mức nó có thể dẫn điện tự do, các bạn sẽ thấy nó phạt ra thành tia lửa điện từ chiếc chìa khóa lúc đặt khuỷu tay sát lại, với nếu cái khóa đó là một trong những lọ nhỏ, hay là một bình Leiden, nó hoàn toàn có thể tích điện: and from electric fire thus obtained spirits may be kindled, với all other electric experiments performed which are usually done by the help of a rubber glass globe hoặc tube; và therefore the sameness of the electrical matter with that of lightening completely demonstrated."
To the north, separated from the main body toàn thân of mountains & plateaus by broad valleys, lies the Knuckles Massif: steep escarpments, deep gorges, và peaks rising lớn more than 1,800 meters.
Về phía bắc, bóc tách ra trường đoản cú thân chủ yếu của núi và cao nguyên bởi những thung lũng rộng, nằm tại Knuckles Massif: vách đá dốc đứng, hang cùng ngõ hẻm núi sâu, và những đỉnh núi lên đến hơn 1.800 mét.
There was a murder or two almost every Saturday night in our neighborhood, & knives and brass knuckles were standard equipment for the young hotheads on the prowl."
Mỗi tối thứ Bảy hầu như đều có một tuyệt hai vụ làm thịt người, dao với quả đấm sắt là hồ hết "vật bất ly thân" của nhiều thanh niên khi đi dạo lòng vòng vào thành phố."
You probably think that the force that I led was all steely- eyed commandos with big knuckle fists carrying exotic weapons.
Có lẽ bạn cho rằng lực lượng mà lại tôi lãnh đạo toàn là hầu hết tay biệt kích mặt lạnh thay đấm thép sở hữu theo mình lô vũ khí kỳ quặc.
Mary Brown tries khổng lồ rescue Paddington but struggles to mở cửa the locked carriage; she is soon assisted by Knuckles and the other inmates, who have had a change of heart & decide to lớn help Paddington as promised.
Bà Mary Brown nỗ lực cứu chú nhưng quan yếu mở cái toa bị khóa, bà được giúp sức bởi Knuckles cùng những chúng ta tù, người đã thay đổi ý và quay trở lại giúp Paddington như đã hứa.
"Let"s Talk Chicago Classic House Music > The Frankie Knuckles Story by Michaelanglo Matos (DJ Mixes)".

Xem thêm: Top 23 Nhà Hàng Nam Long Hội An Hút Khách Nhất, Nhà Hàng Nam Long Hội An


Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2014. ^ “Let"s Talk Chicago Classic House Music > The Frankie Knuckles Story by Michaelanglo Matos (DJ Mixes)”.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M