Khách sạn thiên phúc nha trang

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn thiên phúc nha trang

17-19 Nguyễn Chánh,P..Lộc Thọ, cả nước

https://i.travelapi.com/hotels/68000000/67410000/67400100/67400060/bc296170_b.jpg
Giá chỉ từ

0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> 229.000 VND 0 &và RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá chỉ 15% mang đến đặt phòng sớm


*

1 &và (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> -1 }"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg ng-click="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không tồn tại giá! Rất tiếc nuối Cửa Hàng chúng tôi không có giá chỉ trong thời hạn này.

Xin vui mừng chọn thời hạn không giống hoặc contact 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg class="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>

Rấc tiếc, tanhailonghotel.com.vn không kiếm thấy chống thoả thử dùng của người sử dụng. Vui lòng lựa chọn lại số lượng chống hoặc tìm hiểu thêm nhắc nhở dưới đây.
Xem thêm: Tiêu Chuẩn Ssop Là Gì ? Mối Quan Hệ Giữa Gmp, Ssop Và Haccp Mối Quan Hệ Giữa Gmp, Ssop Và Haccp

*

0"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg data-index="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgClassIndex"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg class="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgroom"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg ng-if="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>

*

0"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg data-html="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgtrue"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg class="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgcapađô thị v-tooltip"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg data-toggle="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgtooltip"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg data-placement="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgbottom"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg data-delay="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgshow"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg:100, "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpghide"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg:50"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg title="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgSức đựng tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn phệ roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg, "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg trẻ em"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg):"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpghoặc "https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg bạn phệ, "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg tphải chăng em"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg):"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg (childAgeFrom + "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg - "https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người to 0"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ Khủng & roomClass.Rooms<0>.MaxChils tphải chăng em

Phòng buổi tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg:"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / Bồn vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa ráy Jacuz

0"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgB2B"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgVINPEARL"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgSMD"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg chống ngủ"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg, giường:"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg:"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgB2B"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgVINPEARL"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgSMD"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgB2B"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgVINPEARL"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgSMD"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>2"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg class="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgv-padding-bottom-5"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg ng-repeat="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays traông chồng by $index"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Pô Xe Nobi Siêu Tốt, Giá Rẻ, Thu Tiền Khi Nhận, Lon Pô Nobi 2 Nòng Độ Bô Nổ Xe Máy

1 &và !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgB2B"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgVINPEARL"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgSMD"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>itemBedType.description

0"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan phệ & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg - "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút ít thuốc

Phòng ko cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpgInternal"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg "https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg:"https://tanhailongkhách sạn.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg"https://tanhailonghotel.com.vn/khach-san-thien-phuc-nha-trang/imager_1_12980_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name