Intergrate là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
integrate
*
integrate<"intigreit>ngoại rượu cồn từ (to integrate something into something, lớn integrate A và B / A with B) kết hợp cái gì đó để nó hoàn toàn trở thành một bộ phận của một cái khác; đúng theo nhất; hoà nhập lớn integrate private hospitals into state health system đúng theo nhất các bệnh viện tứ vào hệ thống y tế công ty nước the buildings are well integrated with the landscape/the buildings and the landscape are well integrated những toà nhà và cảnh sắc hoà nhập thành nhân thể thống độc nhất vô nhị (to integrate somebody into something / with something) làm cho ai trọn vẹn trở thành mtv của xã hội nào đó, chứ không cần ở trong một nhóm bóc biệt nữa (nhất là về chủng tộc); hoà nhập; hội nhập to lớn integrate the foreign refugees into the local community cho người nước ko kể tị nàn hoà nhập vào xã hội sở trên nội động từ hoà nhập; hội nhập (vào một cộng đồng, buôn bản hội...) mang tích phân; làm cho thành nguyên, hợp duy nhất lại i. By parts lấy tích phana từng phần i. By substitutionlấy tích phân bằng phép nuốm
*
/"intigreit/ ngoại cồn từ hòa hợp thành một thể thống nhất, bổ sung cập nhật thành tiện thể thống nhất, hợp tuyệt nhất chỉ tổng số, chỉ giá trị trung bình của (toán học) tích phân (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hợp lại thành một khối hệ thống thống độc nhất vô nhị (những mẫu trước kia bị sự biệt lập chủng tộc bóc tách ra) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không ngừng mở rộng cho đông đảo người, không ngừng mở rộng cho gần như chủng tộc (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành riêng quyền đồng đẳng cho (một chủng tộc...) nội hễ từ hợp tuyệt nhất (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hòa hợp lại thành một khối hệ thống thống nhất (những loại trước cơ bị sự khác nhau chủng tộc bóc tách ra) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được mở rộng cho hầu hết người, được không ngừng mở rộng cho phần đa chủng tộc (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoà hòa hợp và đổi mới một thành phần của nền văn hoá thiết yếu
*