Incline là gì

  -  
incline tức thị gì, quan niệm, những áp dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incline.

Bạn đang xem: Incline là gì


Từ điển Anh Việt

incline

/in"klain/

* danh từ

mặt nghiêng

nơi dốc, con phố dốc

* ngoại đụng từ bỏ, (thường), dạng bị động

làm cho sãn sàng, làm cho tất cả ý thiên về, làm cho bao gồm khuynh hướng, làm cho tất cả chiều hướng

this result will incline them to lớn try again: kết quả đó để cho chúng ta có ý ý muốn demo lại một lần nữa

khổng lồ be inclined to lớn believe sầu that...: bao gồm ý tin là...

to lớn be inclined to lớn lazy: có khuynh hướng mong mỏi lười

* nội cồn từ

bao gồm ý sãn sàng, gồm ý ưng ý, tất cả ý ưu tiền về, có khuynh hướng, tất cả chiều hướng

I incline to lớn believe...: tôi sãn sàng tin là..., tôi tất cả ý tin là...

lớn incline lớn obesity: bao gồm khunh hướng lớn phị ra

nghiêng đi, xiên đi

nghiêng mình, cúi đầu

incline

nghiêng lệch // <độ, sự> ngiêng

curvature i. độ cong nghiêng của mặt đường cong


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

incline

* ghê tế

chỗ dốc

mặt nghiêng

* kỹ thuật

độ chênh lệch

độ dốc

độ dốc mái

độ nghiêng

dốc

đường dốc

đường dốc xuống

giảm

làm nghiêng

lệch

lò thượng

nghiêng

mái dốc

mặt nghiêng

mặt phẳng nghiêng

sườn dốc

xây dựng:

chiều dọc

đường tới nghiêng


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập với bình chọn.

Xem thêm: Các Khách Sạn Ở Tuần Châu Quảng Ninh, Khách Sạn Ở Đảo Tuần Châu Hạ Long


*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô tìm kiếm và nhằm ra khỏi.Nhập từ bỏ đề nghị tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những tự được nhắc nhở chỉ ra bên dưới.Lúc con trỏ sẽ bên trong ô search kiếm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển thân những tự được lưu ý.Sau kia nhấn (một đợt nữa) để thấy cụ thể từ bỏ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ nên search vào ô kiếm tìm kiếm với coi những tự được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong coi.

Xem thêm: Khách Dừng Nghỉ Tại Nhà Hàng 559 Chí Linh Hải Dương, Nhà Hàng 559 Chí Linh Hải Dương


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa nthêm các bạn sẽ không thấy được trường đoản cú bạn muốn kiếm tìm vào list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*