HÀNH TRANG VỀ CÕI PHẬT PHẦN 1

  -  

Cách ni hơn nhị nghìn sáu trăm năm định kỳ sử, Đức Phật Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni, bậc ngộ ra thể nhập đạo lý tuyệt đối, ngừng vòng sinh diệt, tham ái, vô minh, thành công viên mãn con đường an vui giải thoát, đã xuất hiện thêm nơi ráng gian. Chỉ dẫn chỉ ra cho việc đó sanh thấy được sự thật về khổ, vì sao của khổ, nát bàn tịch tịnh và con đường đi đến, mở bày tám vạn tư ngàn pháp môn nhằm đối trị cùng với tám vạn tứ ngàn bệnh lý phiền não của bọn chúng sanh. Đặc biệt, một pháp môn được mười phương chư Phật, chư đại bồ tát, chư thánh sư khuyên tin nhận, thực hành; rất cần thiết và tương xứng với chuyên môn căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp, vẫn không ko kể pháp môn Tịnh độ.

Bạn đang xem: Hành trang về cõi phật phần 1

Duyên khởi nhằm hình thành phải tông tịnh độ được địa thế căn cứ vào nhiều cỗ kinh vì Đức Phật thuyết, căn phiên bản được biết qua 3 cỗ đó là: gớm Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ và Tiểu tởm A ngươi Đà. Các bản kinh được các bậc danh đức cao Tăng phiên dịch, như những Ngài Huyền Trang, Ngài Cưu Ma La Thập… Luận về thời tiết nền tảng gốc rễ của fan thời mạt pháp, bậc thượng căn vô cùng ít, tín đồ trung cùng hạ căn chiếm phần đông số, ví như nghiêng về con đường hướng trường đoản cú lực tu trì khó khăn bề thành tựu. Trong tởm Vô Lượng Thọ, Đức cố Tôn bao gồm lời huyền ký: “Đời tương lai gớm đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi tráng xót riêng lưu trụ kinh này khoảng một trăm năm, nếu chúng sanh vào gặp gỡ kinh này tùy ý sở nguyện những được đắc độ”, lại nơi kinh Đại Tập, Đức cố gắng Tôn vẫn bảo: “Trong thời mạt pháp ức ức tín đồ tu hành, ít bao gồm kẻ đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật cơ mà thoát luân hồi.” thế thì môn tịnh độ là bài thuốc hay vừa lòng thời cơ đến xã hội quả đât ngày nay, nhưng vì sao ta cần nguyện cầu sanh về Tịnh độ? Mục tiêu tìm hiểu là gì?

Vì fan được sanh về rất Lạc cố gắng giới kết thúc hẳn được các điều nhức đầu khó xử ở cụ gian, căn bạn dạng như tam khổ, tứ khổ, chén khổ và rất đầy đủ thắng duyên trợ đạo thẳng bước vào quả vị vô sanh, thành công trọn vẹn sự nghiệp ngộ ra giải bay mà quay trở về khai ngộ chúng sanh trong những cõi.

Nhưng người mong mỏi sanh về Lạc Quốc cần kết đúc đủ 3 đk về lòng tin, nguyện tha thiết và sự thực hành; hay được điện thoại tư vấn là Tín, Nguyện, Hạnh; là 3 món tứ lương làm cho nền tảng, là hành trang mang đến hành giả trên tuyến đường đi về cõi Phật, vậy nạm nào là Tín, Nguyện, Hạnh?

Tín là niềm tin, tin nhấn lời chỉ dạy khu vực Đức Bổn Sư, tin tất cả Đức Phật A mày Đà vẫn phát 48 đại nguyện và thành lập và hoạt động nên quả đât thanh tịnh trang nghiêm, tin ta niệm Phật sẽ tiến hành Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh. Trong gớm A mày Đà gồm đoạn chư Phật trong mười phương hiện nay tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên, đại thiên trả lời chúng sanh khởi trung khu tín thừa nhận phát nguyện cầu sanh rất Lạc. Tướng mạo lưỡi rộng dài là do quả báo nói lời chân thật, cho nên vì vậy không thể xem đây là lời lỗi vọng. Vả lại chư vị bồ tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, cầm cố Chí… các vị Tổ sư như thể Mã Minh, Long Thọ… hồ hết thuộc vào các hàng đại trí sự tu tập chứng đạt đã tăng cao sâu vẫn phân phát nguyện mong sanh về Tịnh độ. Chư vị Thiền sư như những Ngài Liên Trì, Triệt Ngộ, Ngẫu Ích, Kiên Mật… ở trong vào hàng long tượng, sau khi tham thiền ngộ đạo lại về bên hoằng dương Tịnh độ. Thế nên khi chú ý lại bản thân mỗi cá nhân chúng ta, về tài năng hiểu biết tương tự như hành trì tu tập ko bằng những Ngài, nhằm rồi từ đó biết kim chỉ nan tìm chọn pháp môn phù hợp, quyết cứng cáp giải bay trong hiện đời.

Đã có niềm tin làm căn cơ cần khởi trọng điểm chí thành tha thiết nguyện cầu sanh về, ước ao cầu tha lực nơi Phật tiếp dẫn vãng sanh, như sự ao ước mỏi tìm mong khi nhỏ thơ lạc mẹ, lại như kẻ bị bị tiêu diệt chìm trong tâm địa chỉ duy được người cứu trợ vớt lên, đạt được như vậy, trung khu nguyện ước sanh mới tha thiết, thông cảm với lòng từ bỏ độ sanh của chư Phật.

Về phần thực hành thực tế được chia làm 4 cách, gồm gồm Thật tướng tá niệm Phật, tiệm tưởng niệm Phật, tiệm tượng niệm Phật cùng Trì danh niệm Phật. Trong đó trì danh hiệu Phật là phương cách phù hợp với nhiều phần quần bọn chúng hơn cả, vì vì 3 bí quyết còn lại đòi hỏi hành giả cần có đầy đủ căn cơ, sự đọc biết hành trì bắt đầu mong giành được kết quả. Phương pháp trì danh không đòi hỏi sự đọc biết thâm nám sâu, dễ tu, dễ chứng phải từ xưa đến nay có nhiều chư vị bồ tát, Tổ Sư, các hàng đạo hữu hướng về tu tập. Lại như các Ngài Thiên Thân – Tổ tông Duy Thức, Ngài Trí trả – Tổ tông Thiên Thai, Ngài hiền khô Thủ – Tổ tông Hoa Nghiêm… mặc dù hoằng dương pháp môn của bản thân mình nhưng vẫn thầm lặng trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tịnh độ.

Xem thêm: Cách Làm Cá Sốt Cam Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Để cho việc thực hành siêng năng không lỗi dối sớm mau thành tựu, yên cầu mỗi hành giả phải có tín nhiệm sâu chắc, trọng tâm nguyện chí thành. Ở đây, về kinh nghiệm bản thân, cũng giống như học hỏi theo lời chỉ dẫn của những bậc đi trước, về sự việc tu tập, phần hạnh mong mỏi được chuyên sớm đạt kết quả, điểm quan trọng đặc biệt ta cần tạo vững chắc niềm tin, không để lay chuyển theo ngoại cảnh, dầu được chư Phật hiển thị dạy bảo phương thức tu tập tốt hơn dễ bề thắng lợi hơn cũng xin phủ nhận bỏ qua, chẳng dám nhấn lời. Lúc thực hành rất cần được bền lâu gần như đặn, thường tự nhắc nhở không để thân trọng tâm rảnh rồi u du buông lung khu vực trần cảnh, tạo tác các hoặc nghiệp ra chỗ sáu căn, nhằm rồi mãi trôi lăn trong tầm sanh tử khổ đau.

Lại bạn niệm Phật cần thực hành thực tế phần giới lý lẽ mà Phật đang chế định, tùy khả năng điều khiếu nại của từng fan mà gồm sự không giống biệt, bởi vì Giới là nền tảng cải tiến và phát triển cho Định với Huệ. Trợ tiến mang đến hành đưa mau cho được thành quả, nếu thân không có sự kiểm thúc duy trì gìn địa điểm Giới, vẫn dễ tạo ra các tội lỗi, trọng điểm sẽ xấp xỉ mà sanh khử theo thất tình, lục dục thì rất khó có thể an tâm niệm Phật. Lại những cõi thanh tịnh của chư Phật, sở dĩ không tồn tại 3 đường ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ là do các chúng sanh địa điểm đó không tạo các nghiệp dữ chiêu cảm cơ mà thành, trường hợp ta sẽ trồng nhân lành trì giới, niệm Phật thì chắc rằng đường về cõi Phật không hề xa.

Như Sư Ông Vạn Đức bao gồm để lại bài xích kệ:

“Nam tế bào A mi Đà 

Không vội cũng không hưỡn

Tam tiếng hiệp khấn nhau

Thường niệm cho rành rõ…”

Đây là bài xích kệ gợi ý niệm Phật, sự lý viên dung, mỗi bước rõ ràng, làm cho kim chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Đó là những kinh nghiệm tay nghề tu tập đưa tới thành công trên tuyến đường tu đạo của Hòa thượng. Họ khi mới bước đầu tiên niệm Phật, cần phải có sự thực tập chánh niệm, từng câu rõ ràng, rành mạch, vai trung phong ghi dìm rõ trong phần lớn hoàn cảnh, nếu gặp chuyện mang lại thì làm, chấm dứt việc lại nhiếp vai trung phong niệm Phật, thực tập nhiều ngày thành thói quen, cần lao lâu góp thêm phần đắc lực. Lúc đó, không buộc phải tác ý để niệm, mà trung ương tự đã niệm, đạt đến chuyên môn này trong công ty Phật điện thoại tư vấn là “Bất niệm từ bỏ niệm”. Từ bỏ đó, gia công tu tập khiến cho những vọng niệm lần hồi suy giảm, thay thế bằng câu Phật hiệu, đạt tới sự chuyển nhất nơi tâm, những pháp è cổ không còn cơ hội xen vào được nữa, lúc được cảnh giới này, hành đưa thân tuy sinh hoạt Ta Bà nhưng vai trung phong đã vui chơi miền Tịnh Độ, chắn chắn thật ko hư.

Ba món tư lương này được ví như như dòng đảnh bao gồm 3 chân, thiếu thốn một chân ắt sẽ không vững. Tín, Nguyện, Hạnh cũng lại như thế, Ngài Ngẫu Ích (Tổ sản phẩm chín của Tịnh Độ Tông) dạy dỗ rằng: “Được vãng sanh tuyệt chăng là do lòng tín, nguyện tất cả hay không; phẩm vị cao tuyệt thấp tùy thuộc vào sự tu trì sâu tốt cạn.”

Môn niệm Phật, mặc dù thấy gồm vẻ đơn giản và dễ dàng nhưng xét đến cùng vẫn hàm chứa tất cả các giáo pháp mà lại Đức vắt Tôn đang để lại, như Lục Độ, Vạn Hạnh… Đại Sư Ngẫu Ích từng dạy: “Người chân thật niệm Phật buông bỏ thân tâm trái đất là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham, sân, mê mẩn là đại trì giới. Niệm Phật ko quản nhân vấp ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, ko tạp vọng là đại tinh tấn, niệm Phật không thể vọng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật ko để các pháp trần làm thú vị là đại trí tuệ”. Bạn niệm Phật nên lấy đó làm cho thước đo đạo hạnh của chính bản thân mình để không bị lầm lạc vào lỗi tự kiêu thấy mình tu giỏi.

Xem thêm: Cách Làm Thùng Nuôi Ong Bằng Gỗ, Thùng Nuôi Ong Mật Tiêu Chuẩn, Vật Tư Nuôi Ong

Môn niệm Phật với bản nguyện độ sanh của Phật tác dụng rộng lớn như thế, nên thuở xưa trong Pháp hội Hoa Nghiêm, sau khi giải nói 10 Đại nguyện vương đến Thiện Tài Đồng Tử dứt rồi, Đức Phổ hiền Vương bồ Tát đã dùng lời khuyến tấn không còn cả trong hội chúng đồng phạt nguyện sanh về cõi rất Lạc châu mỹ của Đức Phật A mi Đà, để mau tròn bạn dạng nguyện thành Phật, lợi sanh. 

Thế nên mỗi hành trả đã với đang đi trên trong suốt lộ trình giải thoát, không ít hãy dành riêng chút thời hạn nhìn lại đường tu của bản thân và lựa chọn lấy pháp môn phù hợp, nhằm tác dụng chắc thật trong hiện tại đời, vì chưng thân bạn khó được, Phật pháp cực nhọc nghe, pháp môn tĩnh thổ lại càng cạnh tranh gặp. Trường hợp đời này không đã đạt được thật ích vị trí đạo, thì những đời sau cạnh tranh tránh ngoài nỗi khổ địa điểm 3 đường. Ấn quang quẻ pháp sư, một bậc cao Tăng cận kim từng bảo: “Thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng trung khu tạp, nếu ngoại trừ môn niệm Phật nhưng tu các pháp khác khu vực phần gieo trí tuệ, phước đức, căn lành, làm nhân duyên đắc độ về sau thì có, khu vực phần liễu thoát luân hồi vào hiện chũm thì không”. Các lời trên đây, bọn họ phải để trọng điểm thường trường đoản cú răng nhắc, nhằm ngày sau về cõi Liên bang, dự lễ hội Liên trì, đồng thành Phật đạo.