Frozen Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

frozen
*

frozen /fri:z/ danh từ sự đông bởi giá, sự giá chỉ lạnh; chứng trạng đông bởi vì lạnh huyết đông giá sự ổn định định; sự hạn định (Ngân sách, tiền lương...) nội cồn từ froze, frozen đóng góp băng đông lại (vì lạnh), rét cứng thấy rét mướt, thấy giá thấy ớn rét mướt, thấy ghê gớm (vì sợ) ngoại hễ từ làm đóng băng làm đông, làm cho giá buốt cứngto freeze someone khổng lồ death: có tác dụng ai chết cóng ướp lạnh lẽo (thức ăn) có tác dụng (ai) ớn lạnh có tác dụng ghẻ lạnh (tình cảm) làm cho kia liệt (tài năng...) ngăn uống cản, cản trở (sự thực hiện) ổn định định; hạn định (Chi tiêu, tiền lương...)to freeze on (từ bỏ lóng) nỗ lực chặt mang, ổn định lấyto lớn freeze out cho (ai) ra rìato freeze over bao phủ đầy băng; bị đậy đầy bănglớn freeze someone"s blood làm cho ai sợ hãi không còn hồnfrozen limit (thông tục) mức Chịu đựng cao nhất
bị đóng băngfrozen ground: nền móng bị đóng băngđóng góp băngfrozen brine: nước muối bột đóng băngfrozen ground: nền tang bị đóng góp băngfrozen ground: khu đất đóng băngfrozen layer: lớp ngừng hoạt động vĩnh cửufrozen liquid: hóa học lỏng đóng góp băngfrozen moisture: ẩm đóng băngfrozen ring: vành đai đóng băngfrozen zone: Quanh Vùng đất đóng băngfrozen zone: đới đóng bănggranular frozen soil: đất xốp đóng bănghard frozen soil: đất đóng băng cứngloose frozen soil: đất xốp đóng băngpermanently frozen ground: tầng đất đóng băng vĩnh cửuplastic frozen soil: khu đất dẻo đóng băngrunning frozen soil: khu đất xốp đóng góp băngđông lạnhfrozen brine: nước muối bột đông lạnhfrozen brine cartridge: cactut nước muối hạt đông lạnhfrozen brine cartridge: ống nước muối đông lạnhfrozen cargo: sản phẩm & hàng hóa đông lạnhfrozen commodity: thành phầm đông lạnhfrozen commodity: thực phẩm đông lạnhfrozen condition: trạng thái đông lạnhfrozen condition: ĐK đông lạnhfrozen earth storage: bảo quản dưới hầm đông lạnhfrozen food: thực phẩm đông lạnhfrozen food: thành phầm đông lạnhfrozen food cabinet: tủ thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food chest: hòm đựng thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food conservator: tủ đựng thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food container: côngtenơ đựng thực phẩm đông lạnhfrozen food full-vision display refrigerator: quầy buôn bán thực phẩm đông lạnh toàn kínhfrozen food inventory: kiểm kê thực phẩm đông lạnhfrozen food market: Thị Phần thực phẩm đông lạnhfrozen food paper: giấy gói thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food quality: quality thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food refrigerator: tủ đựng thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food sales showcase: quầy kính bán sản phẩm đông lạnhfrozen food shelving: giá để thực phẩm đông lạnhfrozen food temperature: ánh sáng thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food trade: thương thơm mại thực phẩm đông lạnhfrozen food trailer: rơmoóc thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen food transport: vận động thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen freight: sản phẩm đông lạnhfrozen goods: thành phầm đông lạnhfrozen meat slicer: máy cắt giết đông lạnhfrozen mix: hỗn hợp kem đông lạnhfrozen mixture: các thành phần hỗn hợp đông lạnhfrozen package: gói đông lạnhfrozen produce: sản phẩm đông lạnhfrozen produce: thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen product: sản phẩm đông lạnhfrozen sản phẩm discharge: xuất sản phẩm đông lạnhfrozen state: tinh thần đông lạnhfrozen storage: bảo vệ đông lạnhfrozen substance surface: bề mặt của hóa học đông lạnhfrozen vegetables: rau củ quả đông lạnhfrozen water: nước đông lạnhfrozen water content: lượng chất nước đông lạnhfrozen zone: vùng đông lạnhsemisolid frozen: bán đông lạnhkết đôngcontainerized frozen goods: sản phẩm kết đông côngtenơfast frozen: được kết đông nhanhfast frozen food store: kho thực phđộ ẩm kết đông nhanhflash frozen: được kết đông nhanhfrozen bakery goods: thành phầm bánh nướng kết đôngfrozen brine: nước muối bột kết đôngfrozen cargo: sản phẩm & hàng hóa kết đôngfrozen equivalent: đương lượng kết đôngfrozen eutectic solution: dung dịch thuộc tinc kết đôngfrozen fillet slab: kăn năn cá philê kết đôngfrozen fillet slab: tnóng cá philê kết đôngfrozen fish slab: tnóng cá kết đôngfrozen fish slab: kăn năn cá kết đôngfrozen fish slab: tảng cá kết đôngfrozen fish slab: tảng kết đôngfrozen food cabinet: tủ thực phẩm kết đôngfrozen food chest: áo quan đựng thực phẩm kết đôngfrozen food compartment: khoang kết đông thực phẩmfrozen food compartment: phòng kết đông thực phẩmfrozen food container: côngtenơ chứa thực phẩm kết đôngfrozen food industry: công nghiệp thực phẩm kết đôngfrozen food plant: đồ vật kết đông thực phẩmfrozen heat and serve sầu product: sản phẩm kết đông ăn liềnfrozen liquid: chất lỏng kết đôngfrozen liquid food: thực phẩm dạng lỏng kết đôngfrozen material: vật tư kết đôngfrozen meat slicer: thứ cắt giết kết đôngfrozen mixture: các thành phần hỗn hợp kết đôngfrozen moisture: độ ẩm kết đôngfrozen organ: cơ quan được kết đôngfrozen out water: nước được kết đông lạifrozen package: gói kết đôngfrozen sản phẩm conveyor: băng chuyền kết đông sản phẩmfrozen ready-to-heat-and-eat product: thành phầm kết đông ăn liềnfrozen section: Quanh Vùng kết đôngfrozen semiliquid food: thực phẩm phân phối lỏng kết đôngfrozen solvent: hỗn hợp kết đôngfrozen tissue: mô kết đôngfrozen tissue: tế bào kết đôngfrozen zone: vùng kết đôngliquid nitrogene frozen: được kết đông vào nitơ lỏngpalletized frozen goods: hàng hóa kết đông trên khayprecooked frozen food: thực phẩm kết đông ăn uống liềnprecooked frozen food: thực phđộ ẩm kết đông ăn uống tức thời (sau khi làm cho ấm)rapidity frozen: được kết đông nhanhsemisolid frozen: nửa kết đôngsolidly frozen: được kết đông rắnspot frozen food merchandiser: quầy thực phđộ ẩm kết đông độc lậpultrarapidly frozen: được kết đông cực nhanhultrarapidly frozen: được kết đông khôn xiết tốcuniformly frozen: được kết đông đều đặnLĩnh vực: hóa học và đồ gia dụng liệubị băng giáfrozen ballastba-lát bị bẩnfrozen bearingổ bị kẹtfrozen capitaltư phiên bản hàn địnhfrozen carbon dioxidecabon đioxit rắnfrozen carbon dioxideCO2 rắnfrozen carbon dioxideđá khôfrozen casingống chống bị kẹpfrozen drill pipeống khoan bị kẹtđóng góp băngfrozen account: tài khoản bị đóng băngfrozen assets: gia tài đóng băngfrozen capital: vốn đóng băngfrozen credits: những khoản vay mượn tín dụng thanh toán đóng góp băngfrozen funds: quỹ đóng góp băngfrozen loan: khoản vay đóng góp băngfrozen wage: tiền lương đóng góp băngđông lạnhfrozen beef: thịt bò đông lạnhfrozen cargo: mặt hàng đông lạnhfrozen cultivation: men đông lạnhfrozen fish: cá đông lạnhfrozen food distribution unit: siêu thị thực phđộ ẩm đông lạnhfrozen meat: làm thịt đông lạnhfrozen product: thành phầm đông lạnhfrozen state: tinh thần đông lạnhfrozen storage: sự bảo vệ làm việc tâm trạng đông lạnhfrozen storage hold: vùng cất những thành phầm đông lạnhthông tin tài khoản bị phong tỏabrine frozen fishcá ướp rét mướt trong muốidrying from the frozen statesự sấy thăng hoafrozen accounttài khỏan bị phong tỏafrozen accounttài khoản đóng góp kếtfrozen accountthông tin tài khoản kết khốifrozen assetsgia tài bị phong tỏafrozen assetsgia sản đông kếtfrozen bacongiết lợn muối bột xông khói giá đôngfrozen concentrated juicenước quả quánh sẽ làm cho lạnhfrozen confectionerykẹo kemfrozen creamkem làm lạnhfrozen creditsnhững khỏan dư tất cả bị phong tỏafrozen egg pulptrứng đánhfrozen fillet blockstảng thịt thăn uống giá đôngfrozen fish blocks. tảng cá lạnh lẽo đôngfrozen fish slabkhối cá vẫn làm lạnhfrozen foodthực phđộ ẩm đôngfrozen food lockerkho rét nhằm sản phẩmfrozen food storage roomchống bảo quản lạnh lẽo những sản phẩmfrozen fruit creamkem hoa quảfrozen fruit juice concentratekân hận quánh dịch trái rét mướt danh từ o ống bị kẹt o bị đóng băng, bị băng giá nội động từ o đóng băng o đông lại (vị lạnh), lạnh cứng o thấy lạnh, thấy giá chỉ o thấy ớn lạnh, thấy tởm khiếp (do sợ) ngoại động từ o làm đóng băng o làm đông, làm cho lạnh cứng § frozen up : bị liệt

Động từ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): freeze / froze / frozen

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): freeze, freezer, freezing, freeze, frozen