File vbs là gì

  -  

VBScript (tanhailonghotel.com.vnết tắt của tanhailonghotel.com.vnsual Basic Script Edition) là một ngôn ngữ văn lệnh được phiên dịch bởi vì Windows Script Host của Microsoft. Cấu trúc của chính nó phản chiếu bắt đầu của nó là một trong sự biến hóa của ngôn từ tanhailonghotel.com.vnsual Basic của Microsoft. Nó đã có được sự hỗ trợ đặc biệt hữu dụng trường đoản cú tanhailonghotel.com.vnệc những nhà thống trị của Windows tìm tìm một phương tiện tự động hóa khỏe khoắn hơn ngôn ngữ batch (được phát triển trong thập niên 1970).

lúc được sử dụng vào trình coi sóc, VBScript hết sức giống tác dụng với JavaScript – nó triển khai mã được ghi trong số tập tin HTML.


Bạn đang xem: File vbs là gì


Xem thêm: Ảnh: Đi Chợ Đầu Mối Cá Cảnh Tphcm, Ảnh: Đi Chợ Cá Cảnh Lâu Đời Nhất Sài Gòn


Xem thêm: Tổng Hợp 08 Nhà Nghỉ Bảy Hộ Bình Ba Giá Rẻ View Biển Đẹp Tốt Nhất


VBScript có được sử dụng nhằm tạo thành các áp dụng HTML (tất cả dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các đơn vị cải tiến và phát triển website rất có thể ham mê JavaScript cho các trình duyệt khác giỏi rộng Internet Explorer.

Tsi khảo

các cú pháp cơ bản

' Đây là Comment Msgbox "Hello World" ' chế tạo ra 1 thông báo lỗi bao gồm câu chữ là Hello World

Liên kết xung quanh

Hướng dẫn VBScript của Microsoft Bài tanhailonghotel.com.vnết này vẫn còn sơ knhì. Quý Khách hoàn toàn có thể góp tanhailonghotel.com.vn không ngừng mở rộng văn bản để bài được hoàn hảo rộng. ABAPhường Adomain authority ASPhường ASPhường.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHPhường PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh tanhailonghotel.com.vnsual Basic VBScript tanhailonghotel.com.vnsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML Dùng trong huấn luyện và giảng dạy Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript Logo ML Oz Prolog Scheme tanhailonghotel.com.vnsual Basic tanhailonghotel.com.vnsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Detanhailonghotel.com.vnce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag Event tanhailonghotel.com.vnewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System File Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WXiaoMI Ứng dụng Alarms & Clochồng Calculator Calendar Camera Character Map Cortamãng cầu Edge Fax and Scan Feedbaông xã Hub File Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps Media Player Motanhailonghotel.com.vnes và TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive sầu Onelưu ý Paint Paint 3D People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes tanhailonghotel.com.vnew 3D Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows To Go Windows Story Reset WordPad Xbox Shell Action Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer Search Indexing Sertanhailonghotel.com.vnce IFilter Tìm tìm vẫn lưu giữ Namespace Thỏng mục quan trọng Start menu Tkhô nóng tác vụ Task tanhailonghotel.com.vnew Chủ đề trực quan lại của Windows XPhường Thương Mại & Dịch Vụ Sertanhailonghotel.com.vnce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration Hệ thống tập tin

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS Liên kết cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm so sánh Liên kết bảo hộ TxF EFS ReFS UDF WinFS Máy chủ Tên miền Active sầu Directory DNS Group Policy Roaming user profiles Chuyển phía thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows Media Sertanhailonghotel.com.vnces Rights Management Sertanhailonghotel.com.vnces IIS Remote Desktop Sertanhailonghotel.com.vnces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Sertanhailonghotel.com.vnces for UNIX Remote Installation Sertanhailonghotel.com.vnces Windows Deployment Sertanhailonghotel.com.vnces System Resource Manager Hyper-V Server bộ vi xử lý Core Kiến trúc Cấu trúc Windows NT Quá trình khởi rượu cồn CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Detanhailonghotel.com.vnce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư tanhailonghotel.com.vnện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe cộ Object Manager mở cửa XML Paper Specification Registry Resource Protection Security Account Manager Server Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon Bảo mật Security and Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected Media Path User Account Control User Interface Pritanhailonghotel.com.vnlege Isolation Windows Defender Windows Firewall Tương ưa thích COMMAND.COM Máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction Server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platsize Đã ngừngTrò chơi 3D Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi mê Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveMotanhailonghotel.com.vne Anytime Upgrade Address Book Backup & Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food và Drink Help and Support Center Health & Fitness HyperTerminal Internet Explorer Journal Media Center Meeting Space Messaging Messenger di động Detanhailonghotel.com.vnce Center Motanhailonghotel.com.vne Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Pholớn tanhailonghotel.com.vnewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write Khác

ScanDisk File Protection Media Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix tanhailonghotel.com.vndeo for Windows Windows SideShow Windows Sertanhailonghotel.com.vnces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS