Exclude Là Gì

  -  

loại trừ, khai trừ, không cho là các bản dịch số 1 của "exclude" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: If we exclude the night terrors, it could be something systemic. ↔ Nếu loại bỏ mấy cơn lo lắng vào ban đêm, có thể là liên quan đến cơ thể.


If we exclude the night terrors, it could be something systemic.

Nếu loại trừ mấy cơn sợ hãi vào ban đêm, rất có thể là liên quan đến cơ thể.


*

*

However, once a buyer has opted out of disclosing their bid data, this information is excluded for all publishers they transact on.

Bạn đang xem: Exclude là gì


Tuy nhiên, khi người mua đã lựa chọn không tham gia tiết lộ dữ liệu giá chỉ thầu, thông tin này bị loại trừ cho tất cả các bên xuất phiên bản mà bọn họ giao dịch.
A related reason The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is excluded from the Christian category by some is because we believe, as did the ancient prophets and apostles, in an embodied—but certainly glorified—God.17 khổng lồ those who criticize this scripturally based belief, I ask at least rhetorically: If the idea of an embodied God is repugnant, why are the central doctrines & singularly most distinguishing characteristics of all Christianity the Incarnation, the Atonement, and the physical Resurrection of the Lord Jesus Christ?
Một lý do khác có tương quan đến điều ấy mà Giáo Hội những Thánh Hữu hôm sau của Chúa Giê Su Ky tô không được một số người xem là thuộc Ky sơn Giáo là vì chúng ta tin, cũng giống như các vị tiên tri với sứ vật dụng thời xưa, vào trong 1 Thượng Đế hoàn toàn có thể xác—tất nhiên đầy tanhailonghotel.com.vnnh quang.17 Đối với gần như ai chỉ trích sự tin cẩn dựa bên trên thánh thư này, thì tối thiểu tôi xin nhấn mạnh với câu hỏi: trường hợp ý suy nghĩ về một Thượng Đế rất có thể xác là một trong những sự xúc phạm, thì lý do các giáo lý chính yếu và khác biệt nhất nhằm phân biệt toàn bộ Ky sơn Giáo là sự tanhailonghotel.com.vnệc Hoá Thân, Sự Chuộc Tội cùng Sự Phục Sinh thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô?
If you want khổng lồ exclude matching for certain segments of the reference, such as segments that include third-party material, you can exclude those segments from your reference tệp tin rather than deactivating the reference.
Nếu bạn muốn loại bỏ bài toán so khớp cho các phân đoạn cố định của tệp đối chiếu, ví dụ điển hình như những phân đoạn bao hàm tài liệu của bên thứ ba, bạn cũng có thể loại bỏ những phân đoạn kia khỏi tệp đối chiếu thay bởi hủy kích hoạt tệp đối chiếu.
And the nine combatants rushed upon each other with a fury which, however, did not exclude a certain degree of method.
Glenn Storey estimates 450,000 people, Whitney Oates estimates 1.2 million, Netanhailonghotel.com.vnlle Morely protanhailonghotel.com.vndes a rough estimate of 800,000 và excludes earlier suggestions of 2 million.Estimates of the city"s population vary.
Glenn Storey ước tính bao gồm 450.000 người, Whitney Oates cầu tính 1,2 triệu, Netanhailonghotel.com.vnlle Morely chuyển ra số lượng 800.000 và loại trừ các lời khuyên trước đó về mức 2 triệu.
This was accompanied by SCAPIN 550 (Removal & Exclusion of Undesirable Personnel from Public Office) which states: "Persons who have been active exponents of militarism and militant nationalism will be removed and excluded from public office & from any positions of public or substantial private responsibility."
Sắc lệnh này được đi kèm theo với SCAPIN 550 (Loại vứt và loại trừ cá nhân không ước muốn ở văn phòng công) tuyên ba rằng: "Những người là những cá thể tích rất theo nhà nghĩa quân phiệt và công ty nghĩa dân tộc bản địa chủ chiến có khả năng sẽ bị loại quăng quật và loại trừ khỏi công sở công với ở ngẫu nhiên vị trí như thế nào thuộc trách nhiệm cá thể công khai hoặc trọng yếu."
A person who is self-centered, secluded, excluded, someone who doesn"t participate or even examine public affairs.
Một tín đồ là từ cho bản thân là trung tâm, trường đoản cú tạo khoảng cách, tự xa lánh phần lớn thứ một người thậm chí là không tham gia ngẫu nhiên hoạt cồn xã hội nào.
These algorithms model diffuse inter-reflection which is a very important part of global illumination; however most of these (excluding radiosity) also model specular reflection, which makes them more accurate algorithms khổng lồ solve the lighting equation và protanhailonghotel.com.vnde a more realistically illuminated scene.
Các quy mô giải thuật sự làm phản xạ tương hỗ khuếch tán bề mặt là một trong những phần rất đặc trưng của giám sát và đo lường chiếu sáng tổng thể; mặc dù nhiên phần nhiều chúng (trừ cách thức bức xạ) cũng kể tới mô hình sự sự phản xạ sáng chói, trở nên chúng thành những giải thuật đúng mực hơn để giải quyết và xử lý phương trình chiếu sáng và cung cấp cảnh được phát sáng một cách chân thật hơn.
Including streaming sales & excluding The X Factor and Pop Idol winners" singles, major charity campaign records & Christmas number ones, "Hello" was the second biggest selling number one of the 21st century in the UK, beaten only by Shaggy"s "It Wasn"t Me", which sold 345,000 copies in a week in February 2001.
Nếu tính cả lợi nhuận streaming, với loại trừ những đĩa đơn quán quân của hai lịch trình The X Factor với Pop Idol, tương tự như các kỷ lục chương trình từ thiện và các đĩa 1-1 quán quân mùa Giáng Sinh, thì "Hello" là đĩa đối chọi quán quân có lượng tiêu thụ trong một tuần lễ cao máy nhì của nạm kỉ 21 tại Anh, chỉ thua cuộc ca khúc "It Wasn"t Me" của Shaggy cùng với 345.000 bản bán được trong một tuần vào thời điểm tháng 2-tháng 3 năm 2001.
5 Jehovah was not, however, excluding people other than Israel, for his purpose extended lớn cover all mankind.
5 tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không vì nghĩa vụ và quyền lợi của dân Y-sơ-ra-ên mà các loại bỏ các dân khác, cùng vì ý định của Ngài bao gồm toàn thể nhân loại.
Still other chemists further exclude the group 3 elements from the definition of a transition metal.

Xem thêm: Chi Phí Đi Mộc Châu Hết Bao Nhiêu Tiền? Bỏ Túi Bí Kíp Tiết Kiệm Chi Phí Tối Đa


Cũng đi theo cách diễn giải về hóa tính, một vài nhà chất hóa học khác ra đi hơn tới khu vực loại trừ các nguyên tố nhóm 3 thoát khỏi nhóm kim loại chuyển tiếp.
"As the foreigners reveled on drink forbidden by Islam, Iranians were not only excluded from the festitanhailonghotel.com.vnties, some were startanhailonghotel.com.vnng."
"Trong lúc những người ngoại quốc đang chè bát với lắp thêm thức thuốc bị cấm vào Đạo Hồi thì bạn Iran không chỉ là không được tham sự lễ hội, mà một số còn bị bị tiêu diệt đói".
Nếu loại trừ những người trong danh mục "không xác định", chúng ta có thể đang loại trừ một số đối tượng mục tiêu của mình.
Samuel Eto"o is the world"s second highest-earning athlete and the highest-paid footballer in the world, raking in £35.7 million (over $54 million) a year excluding off-field earnings.
Samuel Eto"o là ước thủ đá bóng được trả lương tối đa thế giới cùng với 35,7 triệu bảng (trên 54 triệu đôla) 1 năm không tính thu nhập ngoại trừ sân cỏ.
Those who vị not marry or those who cannot have children are not excluded from the eternal blessings they seek but which, for now, remain beyond their reach.
Những fan không kết duyên hoặc những người không thể tất cả con được không bị loại trừ khỏi những phước lành vĩnh cửu mà họ tìm kiếm, nhưng hiện giờ, vẫn còn ở bên cạnh tầm với của họ.
German nationality law defined "German" on the basis of German ancestry, excluding all non-Germans from the people.
Tuy nhiên bộ vẻ ngoài quốc tịch Đức coi "German" là căn cơ của tổ tiên những tộc German, loại trừ tất cả các dân tộc chưa hẳn German thoát khỏi Volk.
The diagnosis of kidney stones is suspected by the typical pattern of symptoms when other possible causes of the abdominal or flank pain are excluded .
Bác sĩ hoàn toàn có thể chẩn đoán và ngờ vực sỏi thận bằng các kiểu triệu chứng điển hình khi đã loại trừ các tại sao khả thi khác gây sôi bụng hoặc nhức ở phía hai bên sườn .
(Matthew 9:9; 11:19) Furthermore, Jesus instituted a way of pure worship that would eventually embrace thousands of the pretanhailonghotel.com.vnously excluded and hated Gentiles.
(Ma-thi-ơ 9:9; 11:19) hơn nữa, Chúa Giê-su đã thiết lập một đường lối cúng phượng thanh sạch mà sau đây sẽ tiếp nhận hàng ngàn người thuộc Dân Ngoại trước đó bị ruồng bỏ và thù ghét.
The site also creates an overall weekend chart, combining all box office returns from around the world, excluding the United States và Canada.

Xem thêm: Cách Xào Mướp Đắng Với Trứng Ngon Không ĐắNg, Cách Làm Mướp Đắng Xào Trứng


Trang web cũng tạo nên một biểu đồ toàn diện và tổng thể trong tuần, phối kết hợp tất cả lợi nhuận phòng vé bên trên khắp núm giới, bao gồm Hoa Kỳ và Canada.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M