ELEGANT LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Elegant là gì

*
*
*

elegant
*

elegant /"eligənt/ tính từ thanh lịch, thanh nhã (người, cách ăn uống mặc...); nhã (văn) cùi lách hạng nhất, chiến, cừ danh từ fan thanh lịch, bạn tao nhãnhã nhặnphong nhãLĩnh vực: toán và tintao nhãelegant breadboardkiểu thu nhỏ đẹp mắtelegant programminglập trình elegantelegant programminglập trình khéo léo
*

*Xem thêm: Chợ Đêm Đà Lạt Ở Đường Nào, Có Gì Chơi? Khách Sạn Nào Gần Chợ Nhất

*

elegant

Từ điển Collocation

elegant adj.

VERBS be, feel, look

ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris khách sạn

Từ điển WordNet


adj.

refined và tasteful in appearance or behavior or style

elegant handwriting

an elegant dark suit

she was elegant lớn her fingertips

small churches with elegant trắng spires

an elegant mathematical solution--simple và precise & lucid

displaying effortless beauty & simplicity in movement or execution

an elegant dancer

an elegant mathematical solution -- simple and precise
Xem thêm: Ẩm Thực Sài Gòn Về Đêm Đông Đúc Nhất, Vi Vu Tại 6 Khu Chợ Đêm Sài Gòn Nổi Tiếng

Microsoft Computer Dictionary

adj. Combining simplicity, terseness, efficiency, & subtlety. On the academic side of computer science, elegant design (say, of programs, algorithms, or hardware) is a priority, but in the frenetic pace of the computer industry, elegant thiết kế may be sacrificed for the sake of speeding a product’s development, sometimes resulting in bugs that are difficult to correct.

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: cultured fine polished refined superior tastefulant.: inelegant