DỰ TOÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Xin chia sẻ với chúng ta làm dự toán trong số dự án có yếu tố nước ngoài, chúng ta Kỹ sư QS và chúng ta yêu say đắm học tiếng Anh siêng ngành dự trù tham khảo.


*

Bảng tổng thích hợp dự toán túi tiền xây dựng tuy vậy ngữ Anh Việt


I. TERMS (CÁC THUẬT NGỮ)

TOTAL ESTIMATED COST hoặc TOTAL ESTIMATED COST: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN chi PHÍ XÂY DỰNG

Project: Dự án, công trình (tùy ngữ cảnh sẽ dùng làm chỉ dự án công trình hoặc công trình)

Categories: Hạng mục, danh mục

Unit: VND: Đơn vị tính: đồng

No: STT (Số máy tự, tấn công số)

Item cost: Khoản mục bỏ ra phí

Formula: phương pháp tính

Value: giá bán trị

Symbol: cam kết hiệu

According lớn the unit price: ngân sách theo đối chọi giá

Cost of Materials: giá cả vật liệu

Materials difference: Chênh lệch đồ dùng liệu

Labor cost: ngân sách nhân công

Cost of construction machines: túi tiền máy xây dựng

Difference of construction machines: Chênh lệch thứ xây dựng

Total of direct expenses: chi phí trực tiếp

Cost of Materials: ngân sách chi tiêu vật liệu

Labor cost: chi phí nhân công

Machine cost: chi tiêu máy xây dựng

Direct cost: giá thành trực tiếp

Overhead costs: chi phí chung

Pre- determined taxable icome: thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước

Estimated inslation cost excluding VAT: túi tiền xây dựng trước thuế

Value added tax: thuế cực hiếm gia tăng

Estimated construction cost including VAT: ngân sách chi tiêu xây dựng sau thuế

Temporary works: giá cả xây dựng bên tạm tại hiện nay trường để ở và quản lý và điều hành thi công:


Total price: tổng cộng

Rounding: có tác dụng tròn

Trong ứng dụng Dự toán GXD, mong muốn dịch bảng tính nào chúng ta bôi black vùng dữ liệu, bấm Ctrl+Shitf+E để hiện cửa sổ cung ứng dịch siêng ngành dự toán.

Cũng tùy theo nơi, từng văn cảnh hoặc từng người khác nhau mà các thuật ngữ trên rất có thể khác. Bạn tham khảo và hoàn thành xong thêm cho cân xứng nhé. Bao gồm để tham khảo, đối sánh tương quan và phê phán cũng tuyệt đối hơn không hề ít rồi so với tôi trước đây cần tư liệu như trên mà không có phải không bạn!