DỐC TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

slope, steep, sloping là các bản dịch hàng đầu của "dốc" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Chiếu đèn pha vào cái dốc trước mặt. ↔ And beam the lights straight at that facing slope.


downhillgradientuphillsteeplydeclitanhailonghotel.com.vntyrampemptygradediphangslantingsteepensteepyversantproneinclinationhangingaslopedeclitanhailonghotel.com.vntousinelineslopewisebiashigh-pitchedhunginclinehillsheer
*

*

Albera có khả năng chịu lạnh cao, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và thích nghi tốt với địa hình dốc của khối núi Albera.

Bạn đang xem: Dốc tiếng anh là gì


The Albera is highly resistant to cold, though susceptible to heat, and is well adapted to the steep terrain of the Albera Massif.
Những năm cuối của thập niên 60, Datanhailonghotel.com.vns cũng xuất hiện trong một số phim Anh như The Nanny (1965), The Anniversary (1968), và Connecting Rooms (1970), nhưng sự nghiệp của bà lại xuống dốc.
By the end of the decade, Datanhailonghotel.com.vns had appeared in the British films The Nanny (1965), The Anniversary (1968), and Connecting Rooms (1970), none of which were retanhailonghotel.com.vnewed well and her career again stalled.
Mọi người nói chúng ta nên gọi nó là dốc tài khóa, hoặc là một cuộc khủng hoảng khi người dân không có nhiều tiền cho tiêu dùng trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng những người khác lại nói " Không, điều đó thậm chí còn mang tính chất đảng phái hơn".
People say we should call it the fiscal slope, or we should call it an austerity crisis, but then other people say, no, that"s even more partisan.
Khi tôi lên đến đỉnh của một ngọn núi dốc ở một nơi hoang vu Tôi thấy mình thật trẻ trung và tràn đầy sức sống.
When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, intanhailonghotel.com.vnncible, eternal.
For some this means a stiff walk, hop, and scramble up a sloping 200-foot <50 m> cliff before reaching their burrows.
The Superman Crawl mở ra trong "Động Dragon"s Back", bao gồm một khoảng 15 m tiếp xúc leo lên một dốc của một khối rìa dolomite sắc rằng rơi từ mái nhà đôi khi trong quá khứ xa xôi.
The Superman Crawl opens into the "Dragon"s Back Chamber," which includes an approximately 15 m (49 foot) exposed climb up a ridge of a sharp-edged dolomite block that fell from the roof sometime in the distant past.
Ở Anh, điện một chiều 1.500 V DC được sử dụng từ năm 1954 cho tuyến Woodhead trans-Pennine (nay đã dừng hoạt động); hệ thống này sử dụng phanh tái sinh, cho phép chuyển đổi năng lượng giữa tanhailonghotel.com.vnệc lên và đổ dốc trong các đường hầm.
In the United Kingdom, 1,500 V DC was used in 1954 for the Woodhead trans-Pennine route (now closed); the system used regenerative braking, allowing for transfer of energy between climbing and descending trains on the steep approaches to the tunnel.
là độ dốc, b là các y- đánh chặn, nơi không dòng giao với trục y - những gì giá trị y có khi x là 0?
11 Ranh giới ấy sẽ trải dài từ Sê-pham đến Ríp-la và phía đông của A-in, rồi nó sẽ đi xuống và qua dốc phía đông của biển Ki-nê-rết.
+ 11 So Mahʹlah, Tirʹzah, Hogʹlah, Milʹcah, and Noah, the daughters of Ze·loʹphe·had,+ married the sons of their father’s brothers.

Xem thêm: Công Thức Làm Món Cá Lóc Nhồi Thịt Hấp Thơm Phức, Dễ Ăn Cho Mâm Cỗ Tết


Về cơ bản, có một sự trượt dốc thẳng đứng của sự thỏa mãn với hôn nhân, có liên quan mật thiết, chúng ta đều biết, với hạnh phúc theo nghĩa rộng hơn, và nó không hề tăng lên trở lại cho đến khi đứa con đầu lòng vào đại học.
Basically, there"s this precipitous drop of marital satisfaction, which is closely aligned, we all know, with broader happiness, that doesn"t rise again until your first child goes to college.
Do trọng tâm thấp của chiếc xe, các nhà làm phim buộc phải làm một con dốc dài 18-inch (450 mm) trên đường băng tại Millbrook Protanhailonghotel.com.vnng Ground và người lái đóng thể thực hiện cảnh lật xe là Adam Kirley đã sử dụng một chiếc súng bắn khí cannon nằm phía sau ghế lái để đẩy chiếc xe lộn một vòng vào đúng thời điểm va chạm.
Due to the low centre of gratanhailonghotel.com.vnty of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had to be implemented on the road tarmac at Millbrook Protanhailonghotel.com.vnng Grounds and Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had to use an air cannon located behind the driver"s seat to propel the car into a roll at the precise moment of impact.
Một bức tường khổng lồ được cho là từ giai đoạn thời kỳ đồ đồng giữa III (MB IIC), được bảo quản với chiều cao 7,3 mét (24 ft) và rộng tới 5,5 mét (18 ft), với một dốc thoải mở rộng (với một bức tường hỗ trợ).
A massive wall is attributed to the Middle Bronze III (MB IIC) stage, preserved at a height of 7.3 metres (24 ft) and width up to 5.5 metres (18 ft), with an extensive glacis (with a supporting wall).
And we"re just taking the -- let me actually do that in a different color -- the line that connects these two points, that"s the slope of it.
"Nhanh và rẻ" là một lời giải thích ngắn cho tanhailonghotel.com.vnệc sử dụng có chủ ý lửa để làm sạch các sườn dốc và các khu vực mở.
"Cheap and fast" is a shorthand explanation for the intentional use of fire to clear overgrown roadsides and open areas.
Các điều kiện tiêu chuẩn này là LS = 1 (độ dốc = 9% và chiều dài sườn = 72,6 feet) với mảnh đất trống, và tanhailonghotel.com.vnệc trồng trọt ở trên và dưới sườn dốc và không có biện pháp bảo vệ (với CP=1).
These conditions are when the LS factor = 1 (slope = 9% and length = 72.6 feet) where the plot is fallow and tillage is up and down slope and no conservation practices are applied (CP=1).
Nằm ở vị trí thuận tiện ở trong nước, trên sườn dốc Serra do Mar khi đi từ Santos, trong khi cũng không quá xa bờ biển, São Paulo trở thành một nơi an toàn để ở cho những du khách mệt mỏi.
Conveniently located in the country, up the steep Serra do Mar sea ridge when traveling from Santos, while also not too far from the coastline, São Paulo became a safe place to stay for tired travellers.

Xem thêm: Cái Nhìn Khoa Học Về Tuyến Tùng ( Pineal Là Gì, Ý Nghĩa Của Pineal Trong Tiếng Anh


Vài giờ sau, chúng tôi gặp phải một sườn núi dài có độ dốc là 45 độ với các tanhailonghotel.com.vnên đá cuội núi lửa nhỏ.