DDL LÀ GÌ

  -  
*
Ngôn ngữ quan niệm dữ liệu (DDL) và ngôn từ thao tác dữ liệu (DML) cùng mọi người trong nhà sản xuất thành một ngữ điệu các đại lý dữ liệu. Sự khác hoàn toàn cơ bản giữa DDL và DML là DDL (Ngôn ngữ có mang dữ liệu) được thực hiện để Chỉ định kết cấu đại lý tài liệu lược thiết bị cơ sở tài liệu. Mặt khác, DML (Ngôn ngữ thao tác dữ liệu) được áp dụng nhằm truy vấn, sửa đổi hoặc truy vấn xuất dữ liệu từ bỏ cửa hàng dữ liệu. Hãy nhằm Shop chúng tôi luận bàn về sự tanhailonghotel.com.vnệc khác biệt giữa DDL cùng DML, với sự hỗ trợ của biểu thiết bị so sánh được hiển thị bên dưới.

Bạn đang xem: Ddl là gì

Nội dung: DDL Vs DML vào DBMS

Biểu đồ gia dụng so sánhĐịnh nghĩaSự biệt lập chínhPhần kết luận

Biểu thiết bị đối chiếu

Trung tâm để so sánhDDLDML
Căn bảnDDL được sử dụng nhằm tạo thành lược thiết bị cửa hàng dữ liệu.DML được áp dụng để điền với thao tác cửa hàng dữ liệu
Hình thức đầy đủNgôn ngữ quan niệm dữ liệuNgôn ngữ làm tanhailonghotel.com.vnệc dữ liệu
Phân loạiDDL không được phân loại thêm.DML được phân các loại thêm là DML theo thủ tục cùng không thủ tục.
Các lệnhTẠO, THAY ĐỔI, DROP.., TRUNCATE VÀ COMMENT cùng RENAME, v.v.CHỌN, XÁC NHẬN, CẬP. NHẬT, XÓA, MERGE, GỌI, v.v.

Định nghĩa DDL (Ngôn ngữ quan niệm dữ liệu)

DDL là tanhailonghotel.com.vnết tắt của Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu. Ngôn ngữ có mang tài liệu định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu hoặc lược đồ đại lý tài liệu. DDL cũng có mang những ở trong tính bổ sung của tài liệu được xác minh trong cửa hàng tài liệu, là miền của các ở trong tính. Ngôn ngữ khái niệm tài liệu cũng cung cấp đến các đại lý nhằm xác định một số buộc ràng vẫn duy trì tính đồng nhất của tài liệu.

Xem thêm: Van Hoc Moi So Ii - Xem Lời Bài Hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương Chế

Hãy để Cửa Hàng chúng tôi luận bàn về một số lệnh của DDL:

CREATE là lệnh được sử dụng để sinh sản Cơ sở dữ liệu hoặc Bảng bắt đầu. Lệnh ALTER được áp dụng nhằm biến hóa ngôn từ vào Bảng. DROP được áp dụng để xóa một số ngôn từ trong cửa hàng dữ liệu hoặc bảng. TRUNCATE được áp dụng nhằm xóa tất cả nội dung ngoài bảng. RENAME được áp dụng để đổi tên ngôn từ trong cửa hàng dữ liệu.

Người ta hoàn toàn có thể nhận ra rằng DDL chỉ định nghĩa những cột (nằm trong tính) của Bảng. Giống như các ngôn ngữ lập trình sẵn khác, DDL cũng chấp nhận lệnh với tạo nên đầu ra được lưu trữ trong trường đoản cú điển dữ liệu (khôn cùng dữ liệu).

Định nghĩa về DML (Ngôn ngữ thao tác làm tanhailonghotel.com.vnệc dữ liệu)

DML là tanhailonghotel.com.vnết tắt của Ngôn ngữ thao tác làm tanhailonghotel.com.vnệc dữ liệu . Lược vật (Bảng) được sản xuất bởi vì DDL (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) được điền hoặc điền bởi Ngôn ngữ làm tanhailonghotel.com.vnệc dữ liệu. DDL điền vào các hàng của bảng với mỗi mặt hàng được call là Tuple . Sử dụng DML, chúng ta cũng có thể cyếu, sửa đổi, xóa với đem thông tin từ bỏ Bảng.

DML thủ tục và DML knhị báo là nhị nhiều loại DML. Trong đó những DML giấy tờ thủ tục mô tả, dữ liệu nào sẽ được tróc nã xuất với tương tự như phương pháp mang tài liệu đó. Mặt không giống, những DML knhị báo chỉ biểu thị dữ liệu như thế nào sẽ được truy hỏi xuất. Nó không bộc lộ làm núm như thế nào để sở hữu được tài liệu kia. DML khai báo tiện lợi rộng bởi vì người tiêu dùng chỉ buộc phải xác minh tài liệu làm sao là buộc phải.

Các lệnh được thực hiện trong DML nhỏng sau:

CHỌN được sử dụng để mang tài liệu trường đoản cú Bảng. INSERT được sử dụng nhằm đẩy tài liệu trong Bảng. CẬP.. NHẬT được sử dụng để cải tân tài liệu vào Bảng. XÓA được sử dụng để xóa tài liệu ngoài Bảng.

Nếu họ nói về SQL, phần DML của SQL không hẳn là thủ tục Có nghĩa là DML khai báo .

Sự biệt lập tại chính giữa DDL và DML trong DBMS

Sự biệt lập cơ bản giữa DDL với DML là DDL (Ngôn ngữ có mang dữ liệu) được thực hiện để xác minh lược thiết bị hoặc cấu tạo của Thương hiệu tài liệu có nghĩa là nó được sử dụng để tạo nên Bảng (Quan hệ) cùng DML (Ngôn ngữ làm tanhailonghotel.com.vnệc dữ liệu) được thực hiện để truy vấn hoặc sửa đổi lược vật dụng hoặc Bảng được tạo ra vày DDLDML được phân loại thành nhì loại DML theo giấy tờ thủ tục và khai báo trong những khi DDL không được phân một số loại thêm.CREATE, ALTER, DROPhường, TRUNCATE, COMMENT và RENAME, v.v. là các lệnh của DDL. Mặt khác, CHỌN, CHERTN, CẬPhường. NHẬT, XÓA, MERGE, GỌI, v.v. là các lệnh của DML.

Xem thêm: Ăn Gì Ở Vĩnh Hy - Ăn Gì, Chơi Gì Ở Vịnh Vĩnh Hy

Phần kết luận:

Để sinh ra ngữ điệu các đại lý dữ liệu, cả DDL và DML hồ hết cần thiết. Vì cả hai sẽ tiến hành thưởng thức để ra đời với truy vấn cửa hàng dữ liệu.