Cách làm đậu hũ số cà chua bắt vị cho bữa ăn chay

  -  

This is a very simple fried tofu và softened tomatoes (dậu sốt cà chua), seasoned with fish sauce & quickly simmered, topped with sliced scallions & served with hot fluffy rice.

It’s a dish I enjoyed a lot growing up, that mom and grandma could whip up in half an hour. & if you can buy pre-fried tofu, you can probably cut that time in half!

2x.jpg 680w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-395x263.jpg 395w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-110x73


Bạn đang xem: Cách làm đậu hũ số cà chua bắt vị cho bữa ăn chay

2x.jpg 220w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-610x407.jpg 610w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-768x512.jpg 768w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-300x200.jpg 300w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-340x227.jpg 340w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-356x237.jpg 356w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-392x261.jpg 392w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-380x253.jpg 380w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-590x393.jpg 590w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-330x220.jpg 330w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-385x257.jpg 385w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-290x193.jpg 290w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-346x231.jpg 346w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-110x73.jpg 110w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-188x125.jpg 188w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1.jpg 2000w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-680x453
2x.jpg 790w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-220x147
2x.jpg 1220w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-300x200
2x.jpg 712w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-392x261


Xem thêm: Với Không Gian Vintage Lãng Mạn Ở Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp Hcm Giờ Mở Cửa

2x.jpg 784w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-380x253
2x.jpg 760w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-590x393
2x.jpg 660w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-385x257


Xem thêm: 9 Địa Điểm Chơi Trung Thu Ở Tphcm, Top 10 Địa Điểm Vui Chơi Trung Thu Ở Sài Gòn

2x.jpg 580w, https://www.tanhailonghotel.com.vn/wp-content/uploads/dau-sot-ca-chua-1-346x231
2x.jpg 376w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />