COVARIANCE LÀ GÌ

  -  
Excel mang lại tanhailonghotel.com.vn 365Excel mang lại tanhailonghotel.com.vn 365 dành cho thiết bị MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel năm 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Bài viết này diễn đạt cú pháp cách làm với giải pháp cần sử dụng hàm COVARIANCE.P trong tanhailonghotel.com.vn Excel.

Bạn đang xem: Covariance là gì

Trả về hiệp pmùi hương không đúng của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho từng cặp điểm dữ liệu vào nhị tập tài liệu. Dùng hiệp pmùi hương không nên để xác định mối quan tiền hệ giữa nhị tập dữ liệu. Ví dụ, người tiêu dùng có thể chứng thực coi trình độ giáo dục cao hơn nữa có đi kèm với thu nhập nhiều hơn hay là không.

Cú pháp

COVARIANCE.P(array1,array2)

Cú pháp hàm COVARIANCE.Phường có các đối số sau đây:

Array1 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ nhất chứa các số ngulặng.

Array2 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ hai chứa các số ngulặng.

Chụ thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tsi chiếu chứa số.

Xem thêm: Du Lịch Bãi Biển 30/4 Cần Giờ, Đi Chơi Biển 30/4 Cần Giờ Những Ngày Cuối Tuần

Nếu một đối số tsay mê chiếu tốt mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản tuyệt ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; mặc dù những ô có quý hiếm bằng không sẽ được bao gồm.

Nếu array1 và array2 có các số điểm dữ liệu sự so sánh, hàm COVARIANCE.Phường. trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu array1 hoặc array2 trống, hàm COVARIANCE.P trả về cực hiếm lỗi #DIV/0! .

Hiệp phương thơm không đúng là:

*

vào đó

*

là các quý hiếm trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2) và n là kích thước mẫu.

Xem thêm: Top 10 Khách Sạn Châu Phố Châu Đốc Không Thể Bỏ Qua Ở An Giang

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây cùng dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để phương pháp hiển thị công dụng, nên chọn chúng, nhấn F2 và tiếp nối dấn Enter. Nếu cần, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

3

2

4

5

6

Công thức

9

7

12

15

17

Mô tả

Kết quả

=COVARIANCE.P(A2:A6, B2:B6)

Hiệp phương không đúng, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu trên đây