Count Me In Là Gì

  -  
1 /kaunt/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ 2.1.1 Bá tước đoạt (không hẳn ở Anh) ( (xem) earl) 2.1.2 Sự đếm; sự tính 2.1.3 Tổng số 2.1.4 Điểm vào lời cáo buộc 2.1.5 Sự hoãn họp (Lúc chỉ tất cả dưới 40 nghị viên xuất hiện) (nghị viện Anh) ( (cũng) count-out) 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Đếm; tính 2.2.2 Kể cả, bao gồm cả, tính mang lại, kể tới 2.2.3 Coi là, coi như, cho là 2.3 Nội rượu cồn từ 2.3.1 Đếm, tính 2.3.2 Có giá bán trị; được nói đến, được tính mang lại, được để ý mang lại, được quyên tâm cho 2.4 Cấu trúc tự 2.4.1 khổng lồ keep count of 2.4.2 to thua kém count of 2.4.3 to count down 2.4.4 to lớn count on sb/sth 2.4.5 khổng lồ count upon 2.4.6 khổng lồ count out 2.4.7 khổng lồ count up 2.4.8 to lớn count the cost 2.4.9 to count as (for) dead (lost) 2.4.10 to lớn count for much (little, nothing) 2.4.11 To count one”s chickens before they are hatched 2.5 hình hài tự 3 Chulặng ngành 3.1 Tân oán và tin 3.1.1 sự đếm; sự tính toán thù || đếm, tính toán; quyết toán thù 3.2 Dệt may 3.2.1 chi số gai 3.3 Hóa học tập và vật tư 3.3.1 tính riêng biệt 3.4 Kỹ thuật bình thường 3.4.1 đếm 3.4.gấp đôi đếm 3.4.3 quyết tân oán 3.4.4 số đếm 3.4.5 con số 3.4.6 sự đếm 3.4.7 sự tính toán thù 3.4.8 tính 3.4.9 tính toán thù 3.5 Kinc tế 3.5.1 đếm 3.5.2 sự đếm 3.5.3 sự tính 3.5.4 tính (tiền…) 4 Những từ bỏ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.1.3 phrasal verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun 4.2.2 verb /kaunt/


Bạn đang xem: Count me in là gì

Thông dụng

Danh từ

Bá tước đoạt (không phải sinh sống Anh) ( (xem) earl) Sự đếm; sự tính toàn thân body toàn thân countviệc đếm xác (sau một trận đánh) Tổng số Điểm trong lời kết tội Sự hoãn họp (khi chỉ có dưới 40 nghị viên xuất hiện) (nghị viện Anh) ( (cũng) count-out)

Ngoại hễ tự

Đếm; tính Kể cả, gồm cả, tính cho, kể đến there were forty people there, not counting the childrentất cả tứ mươi người ở đây, ko nhắc trẻ nhỏ Coi là, coi như, cho rằng khổng lồ count oneself fortunatetừ bỏ coi là được phát tài

Nội hễ trường đoản cú

Đếm, tính to lớn count from one khổng lồ twentyđếm từ 1 đến trăng tròn Có giá bán trị; được kể đến, được xem mang lại, được chăm chú mang đến, được quan tâm mang lại that doesn”t countcthị xã ấy ko xứng đáng quyên tâm đến

Cấu trúc từ

lớn keep count of biết đã đếm được bao nhiêu lớn thua kém count of ko ghi nhớ sẽ đếm được bao nhiêu to count down đếm ngược từ 10 đến 0 (giữa những cuộc thí nghiệm…) khổng lồ count on sb/sth tin ai đó sẽ làm gì/ tin kiên cố điều gì đấy sẽ xảy ra khổng lồ count upon Hy vọng làm việc, trông mong làm việc to lớn count out để rời ra ra, không tính vào (một tổng số)Đếm ra, lấy raTulặng cha bị đo ván (quyền Anh) (sau khi đang đếm mang đến 10 nhưng mà chưa dậy đượcHoãn họp (vì chưng không đủ 40 người) (nghị viện Anh) lớn count up cùng sổ, tính sổ to lớn count the cost tính toán thù hơn thiệt lớn count as (for) dead (lost) coi nhỏng vẫn chết (mất) to count for much (little, nothing) vô cùng (không nhiều, không) có giá trị, khôn cùng (không nhiều, không) gồm tính năng To count one”s chickens before they are hatched


Xem chicken

hình thái từ

V_ed: CountedV-ing: Counting

Chuyên ổn ngành

Toán và tin

sự đếm; sự tính tân oán || đếm, tính toán; quyết toán thù count by twos, three fours đếm cách làm một (1, 3, 5, 7…), phương thức nhị, cách tiến hành bacolumn count tính theo cộtdigit count tính chữ sốlost count tính tổn thấtreference count đếm bình chọn, tính demo lại

Dệt may

bỏ ra số gai

Hóa học tập & vật tư

tính riêng

Kỹ thuật thông thường

đếm lần đếm quyết toán số đếm số lượng message countcon số thông điệppin countsố lượng chân cắn sự đếm sự tính tân oán tính column counttính theo cộtcount outkế bên vàocount outtính riêngcount rate metersản phẩm đo gia tốc tínhdigit counttính chữ sốlost counttính tổn thấtreference counttính demo lại tính tân oán

Kinc tế

đếm sự đếm sự tính customer countsự tính toánrecount (re-count)sự tính lại tính (tiền…)

Những từ tương quan

Từ đồng nghĩa tương quan

noun calculation , computation , enumeration , numbering , outcome , poll , reckoning , result , sum , toll , total , whole , numeration , tally verb add up , calculate , cast , cast up , cipher , compute , enumerate , estimate , figure , foot , keep tab , number , numerate , reckon , run down , score , sum , take tài khoản of , tally , tell , tiông chồng off , total , tot up , await , esteem , expect , hope , impute , judge , look , look upon , rate , regard , think , carry weight , cut ice , enter inkhổng lồ consideration , import , matter , mean , militate , signify , weigh , number aý muốn , take inkhổng lồ tài khoản , take inlớn consideration , add , bank , census , consider , deem , depend , earl , include , name , outcome , poll , rely , result , tote phrasal verb bank on , believe sầu in , depover on , reckon on , rely on , trust , anticipate , await , bargain for , look for , wait , bar , debar , eliminate , except , keep out , rule out , shut out


Từ trái nghĩa

noun estimate , guess verb estimate , guess , disregard , ignore , exclude

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://tanhailonghotel.com.vn Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì
Xem thêm: Gross Profit Margin Là Gì - Biên Lợi Nhuận Gộp (Gross Margin) Là Gì

Related


About The Author
*Xem thêm: "Vì Sao Đưa Anh Tới" Kết Thúc Đầy Bí Ẩn, Vì Sao Đưa Anh Tới Kết Thúc Viên Mãn

Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, tin nhắn, và website vào trình chú tâm này mang lại lần bình luận tiếp nối của tôi.