Completion Là Gì

  -  
2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Toán thù và tin3.2 Cơ khí & công trình3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinch tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /kəm´pli:ʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự hoàn thành, sự làm cho xong Sự tạo cho hoàn toàn, sự tạo cho đầy đủ

Chuyên ổn ngành

Tân oán và tin

sự bổ sung cập nhật, sự làm cho đầy đủ; sự mnghỉ ngơi rộngcompletion of space sự bổ sung một không giananalytic completion sự không ngừng mở rộng giải tích

Cơ khí & công trình

sự làm trọn cỗ sự có tác dụng đủ

Kỹ thuật bình thường

hoàn tấtđiện thoại tư vấn completionhoàn chỉnh cuộc gọicompletion codemã trả tấtcompletion messagethông điệp hoàn tấtCompletion of Calls khổng lồ Busy Subscriber (CCBS)hoàn tất giấy tờ thủ tục các cuộc Điện thoại tư vấn tới một mướn bao bậndate of completion of satisfactory transferngày hoàn toàn việc chuyển giao thành côngDirectory Assistance hotline Completion (DACC)hoàn tất cuộc Điện thoại tư vấn cung cấp thỏng mụcdual completionhoàn chỉnh giếng képmultiple completion valvevan hoàn chỉnh giếng liên hợpopen hole completionhoàn tất giếngpermanent completionhoàn tất giếng vĩnh viễnsmall diameter well completionhoàn toàn giếng với đường kính nhỏweighted clear completion fluiddung dịch nặng (dùng để làm hoàn chỉnh giếng khoan) sự bổ sungcompletion of a spacesự bổ sung một không gian sự cách tân sự trả thànhcompletion of constructionsự xong xuôi xây dựngfinal completionsự chấm dứt chấm dứt điểmharmonic completionsự hòan thành cân bằng sự hoàn thành sự mở rộnganalytic completionsự mở rộng giải thíchanalytic completionsự mở rộng giải tích

Kinch tế

trả thànhcertificate of completiongiấy triệu chứng xong xuôi dự án công trình hòa hợp cáchcompletion datengày tháng hoàn thànhcompletion reportbáo cáo xong xuôi công trình xây dựng xây dựngdate of completiontháng ngày hoàn thànhdate of completion of dischargetháng ngày xong Việc toá hàngpercentage of completion methodphương thức tỉ trọng dứt sự hoàn chỉnh sự làm xong

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounachievement , attainment , cthua trận , conclusion , consummation , culmination , curtains * , dispatch , over , expiration , finalization , finis , finish , fruition , fulfillment , hips , integration , perfection , realization , swan tuy nhiên * , windup , wrap-up , cease , cessation , closing , closure , ending , over of the line , period , stop , stopping point , termination , terminus , wind-up

Từ trái nghĩa

nounanticlimax , imperfection Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp