Cervix Là Gì

  -  
What is cervical cancer?Cervical cancer occurs when abnormal cells develop & spread in the cervix, the lower part of the uterus. More than 12,000 new cases are diagnosed each year in the U.S. A unique fact about cervical cancer is that most cases are triggered by a type of virut. When found early, cervical cancer is highly curable.

Bạn đang xem: Cervix là gì


Ung tlỗi cổ tử cung là gì?Ung thỏng cổ tử cung xẩy ra Lúc các tế bào phi lý phát triển và vạc tán trong cổ tử cung, phần bên dưới của tử cung. Mỗi năm sinh hoạt Mỹ gồm bên trên 12 ngàn ca bắt đầu được chẩn đoán là ung thỏng cổ tử cung. Một thực tiễn độc nhất về ung thư cổ tử cung là đa số những ngôi trường thích hợp phần lớn do một các loại vi rút làm sao đó tạo ra. lúc được vạc hiện tại nhanh chóng, ung thỏng cổ tử cung bao gồm tỉ lệ trị lành rất to lớn.
Symptoms of cervical cancerWhen cervical cells first become abnormal, there are rarely any warning signs. As the cancer progresses, symptoms may include: * Unusual vaginal discharge * Vaginal bleeding between periods * Bleeding after menopause * Bleeding or pain during sex
Các triệu triệu chứng ung thư cổ tử cungKhi các tế bào cổ tử cung trlàm việc cần phi lý trước tiên thì hi hữu Lúc có dấu hiệu nào báo trước. lúc dịch tiến triển, triệu hội chứng rất có thể bao gồm:* Khí hư khác thường* Xuất ngày tiết âm hộ vào giữa kỳ gớm * Xuất tiết sau khi mãn kinh* Chảy huyết tốt nhức lúc tình dục tình dục
Top cause of cervical cancer: HPVThe human papillomavi khuẩn (HPV) is a large group of viruses. About 40 types can infect the genital areas, and some have high risk for cervical cancer. Genital HPV infections usually clear up on their own. If one becomes chronic, it can cause changes in the cells of the cervix. And it"s these changes that may lead lớn cancer. Worldwide, over 90% of cervical cancers are caused by an HPV infection.
Ngulặng nhân khiến ung thỏng cổ tử cung hàng đầu là HPVVi-rút gây căn bệnh mụn cơm bên trên người (HPV) là nhóm vi-rút khổng lồ. Có cho tới khoảng 40 các loại vi rút rất có thể có tác dụng nhiễm cơ quphúc lợi dục, cùng một số gồm nguy cơ tạo ung thư cổ tử cung cao. Bệnh mồng con gà hay hoàn toàn có thể từ lành. Nếu đổi thay mãn tính, nó hoàn toàn có thể tạo những đổi khác làm việc tế bào cổ tử cung. Và thiết yếu đa số biến hóa này có thể là nguim nhân dẫn đến ung thư. Có mang lại bên trên 90% số ca ung thư cổ tử cung là do lan truyền HPV trên toàn trái đất.
Symptoms of HPVHPV infections usually have sầu no symptoms & go away on their own. Some types of the HPV vi khuẩn may cause genital warts, but these are not the same strains linked lớn cervical cancer. It"s important to note that genital warts will not turn inlớn cancer, even if they are not treated. The dangerous types of HPV can stay in the toàn thân for years without causing any symptoms.
Các triệu triệu chứng HPVNhiễm HPV thường xuyên không tồn tại triệu triệu chứng và thường xuyên là từ hết. Một số các loại vi rút HPV rất có thể gây nhọt cóc ngơi nghỉ cơ quphúc lợi dục, dẫu vậy chúng rất khác một số trong những cái vi rút gồm liên quan đến ung tlỗi cổ tử cung. Cần để ý là nhọt cóc sinh sống cơ quan sinh dục không biến chuyển ung thỏng, mang lại dù là không được khám chữa đi chăng nữa. Các các loại HPV nguy nan có thể lâu dài trong cơ thể nhiều năm cơ mà không khiến một triệu hội chứng làm sao.
Who is at risk for HPV?HPV is so common that most people who have sầu ever had sex -- both women and men -- will get the vi khuẩn at some point in life. Because HPV can linger quietly, it"s possible lớn carry the infection even if it has been years since you had sex. Condoms can lower your risk of getting HPV, but they vì chưng not fully protect against the vi khuẩn. HPV is also linked lớn cancers of the vulva, vagimãng cầu, penis, và lớn anal and oral cancers in both sexes.
Đối tượng tất cả nguy cơ tiềm ẩn nhiễm HPV là ai?HPV quá phổ biến đến nỗi số đông đa số ai đó đã từng quan hệ nam nữ tình dục – cả nam giới lẫn thanh nữ – đa số có thể bị lây lan vi rút vào một trong những cơ hội làm sao kia trong đời. Vì HPV rất có thể sống thọ vĩnh viễn một bí quyết âm thầm yên ổn đề nghị rất có thể là vẫn có bệnh dịch lây lan trùng đến dù là chúng ta đã từng quan hệ nam nữ tình dục những năm rồi. Bao cao su thiên nhiên có thể làm sút nguy hại nhiễm HPV, tuy nhiên ko bảo đảm khỏi vi rút hoàn toàn được. HPV cũng tương quan cho ung tlỗi cửa mình, ung thỏng âm đạo, ung tlỗi dương vật, cùng ung thư đít, ung thỏng miệng ở 2 phái.
How HPV causes cervical cancerIf one of the high-risk strains of HPV lingers in the body toàn thân, it can cause abnormal cells khổng lồ develop in the cervix. These precancerous changes vày not mean that you have sầu cervical cancer. But over time, the abnormal cells may give sầu way khổng lồ cancer cells. Once cancer appears, it tends khổng lồ spread in the cervix và surrounding areas.
HPV khiến ung thỏng cổ tử cung ra sao Nếu một trong số những chiếc HPV tất cả nguy cơ tiềm ẩn cao mãi sau kéo dãn dài trong cơ thể, nó có thể làm cho tế bào phi lý cải tiến và phát triển vào cổ tử cung. Những thay đổi chi phí ung tlỗi này sẽ không Tức là bạn bị ung tlỗi cổ tử cung. Nhưng qua thời gian, những tế bào phi lý này rất có thể nhường chỗ đến tế bào ung thỏng. khi ung thỏng mở ra, nó tất cả xu thế vạc tán vào cổ tử cung cùng những vùng bên cạnh.
What else raises your risk?Hispanic and African-American women have higher rates of cervical cancer than trắng women. The risk is also higher in infected women who: * Smoke * Have sầu many children * Use birth control pills for a long time * Are HIV positive or have a weakened immune system
Nguyên ổn nhân làm sao không giống làm cho tăng nguy cơ tiềm ẩn của bạn? Phụ thiếu phụ Tây Ban Nha với phụ nàng Mỹ cội Phi bao gồm tỉ trọng ung thư cổ tử cung cao hơn thiếu nữ da trắng. Nguy cơ này cũng cao hơn sống thiếu nữ mắc bệnh mà:* Hút dung dịch lá * Sinh nhiều con* Sử dụng dung dịch rời tnhì vào một thời gian dài* Bị lan truyền HIV hoặc bao gồm hệ miễn dịch bị suy yếu
Early detection: Pap testThe Pap test is one of the great success steps in early detection. A painless swab of the cervix can reveal abnormal cells, often before cancer appears. At age 21, women should start having a Pap kiểm tra every three years. From age 30 khổng lồ 65, women who get both a Pap kiểm tra & an HPV demo can go up lớn five years between testing. But women at higher risk may need testing more often, so it"s best lớn check with your doctor. Skipping tests raises your risk for invasive sầu cervical cancer.
Phát hiện tại ung thư cổ tử cung mau chóng bằng cách thức pkhông còn tế bào cổ tử cungPkhông còn tế bào cổ tử cung là một trong Một trong những bước thành công xuất sắc bự vào tiến trình phân phát hiện sớm. Người ta sử dụng một miếng gạc để đưa mẫu mã dịch sinh sống cổ tử cung mà lại không khiến đau đớn gì để có thể cho biết thêm có tế bào bất thường, thường xuyên là trước lúc lộ diện ung tlỗi. Ở quy trình 21 tuổi, thiếu phụ cần bắt đầu làm cho xét nghiệm PAP. bố năm một lượt. Từ 30 đến 65 tuổi, phụ nữ làm sao có tác dụng xét nghiệm cả Pap và HPV thì có thể thực hiện 5 năm/ lần. Nhưng đối tượng người dùng như thế nào có nguy cơ cao rất có thể đề nghị được làm xét nghiệm các hơn/ liên tục hơn, buộc phải giỏi hơn không còn là hãy khám nghiệm cùng với chưng sĩ của mình. Việc làm lơ xét nghiệm làm tăng nguy hại ung thư cổ tử cung di căn của các bạn nhiều hơn thế nữa.
Of note: You"ll still need Pap tests after getting the HPV vaccine because it doesn"t prevent all cervical cancers.
Lưu ý: Quý Khách đã vẫn bắt buộc phết tế bào cổ tử cung sau thời điểm chủng đề phòng vắc xin HPV bởi vì nó ko chống tránh được không còn tất cả các chứng ung thỏng cổ tử cung.
What if your pap test is abnormal?If test results show a minor abnormality, you may need a repeat Pap kiểm tra. Your doctor may schedule a colposcopy -- an exam with a lighted magnifying device -- or biopsy lớn get a better look at any changes in the cervical tissue. If abnormal cells are precancerous, they can then be removed or destroyed. Treatments are highly successful in preventing precancerous cells from developing into cancer.
Cthị trấn gì đã xẩy ra giả dụ phết tế bào cổ tử cung của khách hàng bị bất thường?Nếu hiệu quả xét nghiệm cho biết thêm phi lý nhỏ dại thì chúng ta có thể yêu cầu làm phết tế bào cổ tử cung lại. Bác sĩ rất có thể lên kế hoạch cho mình soi âm hộ – đấy là cuộc soát sổ bởi máy phóng to lớn gồm đèn – hoặc sinch thiết để nhìn rõ hơn ngẫu nhiên biến đổi như thế nào vào tế bào cổ tử cung. Nếu những tế bào không bình thường này là chi phí ung tlỗi thì chúng rất có thể bị cắt bỏ hoặc bị hủy diệt kế tiếp. Các cách thức khám chữa rất thành công vào việc ngăn phòng ngừa tế bào tiền ung thư cách tân và phát triển thành ung tlỗi.
Early detection: HPV DNA testIn some cases, doctors may offer the option of the HPV DNA chạy thử in addition to lớn a Pap test. This demo checks for the presence of high-risk forms of HPV. It may be used in combination with a Pap demo to screen for cervical cancer in women over 30. It may also be recommended for a woman of any age after an abnormal Pap thử nghiệm result.
Phát hiện tại ung tlỗi cổ tử cung sớm bằng cách làm xét nghiệm HPV DNATrong một vài ba ngôi trường vừa lòng, chưng sĩ rất có thể đề xuất chọn phương thức có tác dụng xét nghiệm HPV DNA lân cận pkhông còn tế bào cổ tử cung. Xét nghiệm này kiểm tra xem tất cả dạng HPV nào bao gồm nguy hại cao không. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng kết phù hợp với phết tế bào cổ tử cung nhằm kiểm tra, chọn lựa ung thư cổ tử cung ở phụ thiếu nữ trên 30 tuổi. Bên cạnh đó nó cũng còn được đề xuất đến phụ nàng ở bất kỳ lứa tuổi như thế nào sau khi gồm công dụng pkhông còn tế bào cổ tử cung phi lý.
Diagnosing cervical cancer: BiopsyA biopsy involves the removal of cervical tissue for examination in a lab. A pathologist will check the tissue sample for abnormal changes, precancerous cells, và cancer cells. In most cases, a biopsy takes place in a doctor"s office with local anesthesia. A cone biopsy allows the pathologist lớn check for abnormal cells beneath the surface of the cervix, but this kiểm tra may require general anesthesia.

Xem thêm: Fast Track Là Gì ? Yêu Cầu Fast Track Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Chẩn đân oán ung thỏng cổ tử cung bằng cách sinch thiếtSinc thiết bao gồm giảm bỏ tế bào cổ tử cung nhằm bình chọn vào chống nghiên cứu. Nhà phân tích dịch học vẫn khám nghiệm chủng loại mô nhằm dò kiếm tìm các thay đổi không bình thường, các tế bào chi phí ung thư, cùng tế bào ung tlỗi. Trong hầu như những ngôi trường thích hợp, người ta có thể làm sinh thiết trong phòng khám bằng cách gây mê toàn cục. Sinh thiết hình nón giúp nhà nghiên cứu và phân tích dịch học chất vấn các tế bào phi lý nằm bên dưới bề mặt cổ tử cung, nhưng lại xét nghiệm này rất có thể yên cầu bắt buộc gây mê body toàn thân.
Stages of cervical cancerStage 0 describes cancer cells found only on the surface of the cervix. More invasive sầu cancers are separated inlớn four stages. Stage I is when the cancer has not spread beyond the cervix. Stage II means the tumor has spread lớn the upper part of the vagimãng cầu. A Stage III tumor extends to lớn the lower part of the vagimãng cầu and may blochồng urine flow. In Stage IV, the tumor has reached the bladder or rectum, or cancer cells have sầu spread khổng lồ other parts of the body và formed new tumors.
Các quy trình ung thỏng cổ tử cungGiai đoạn 0 miêu tả tế bào ung thỏng chỉ thấy bên trên mặt phẳng cổ tử cung. hầu hết các bệnh ung thư di căn uống được phân bóc thành 4 quá trình. Giai đoạn I là lúc ung tlỗi không phân phát tán ra phía bên ngoài cổ tử cung. Giai đoạn II là lúc kăn năn u sẽ lan lịch sự phần bên trên của chỗ kín. Ở tiến trình III, khối hận u sẽ cải tiến và phát triển quý phái phần bên dưới cơ quan sinh dục nữ và có thể làm cho nghẽn luồng thủy dịch. Tại Giai đoạn IV, khối hận u đang phát triển đến bọng đái hoặc trực tràng, hoặc tế bào ung thỏng đã di căn thanh lịch các thành phần khác bên trên khung người cùng sinh ra cần các khối u bắt đầu.
Treatment: SurgeryIf the cancer has not progressed past Stage II, surgery is usually recommended to lớn remove sầu any tissue that might contain cancer. Typically this involves a hysterectomy, the removal of the cervix & uterus as well as some of the surrounding tissue. The surgeon may also remove sầu the fallopian tubes, ovaries, và lymph nodes near the tumor.
Điều trị ung thư cổ tử cung bằng mổ xoang Nếu ung tlỗi chưa tiến triển lịch sự giai đoạn II thì bác bỏ sĩ hay khuyến nghị phải có tác dụng mổ xoang nhằm cắt bỏ tế bào rất có thể chứa ung thỏng. thường thì thì thủ thuật này có cắt vứt tử cung, giảm bỏ cổ tử cung với tử cung cũng như một vài ba mô ở bên cạnh. Bác sĩ mổ xoang cũng hoàn toàn có thể cắt quăng quật ống dẫn trứng, phòng trứng, với các hạch bạch huyết gần kăn năn u.
Treatment: RadiationExternal radiation therapy uses high-energy X-rays to kill cancer cells in a targeted area. It can also help destroy any remaining cancer cells after surgery. Internal radiation, or brachytherapy, uses radioactive sầu material that is inserted inlớn the tumor. Women with cervical cancer are often treated with a combination of radiation and chemotherapy. Side effects can include low blood cell counts, feeling tired, upset stomach, nausea, vomiting, and loose stools.
Điều trị ung thỏng cổ tử cung bởi chiếu xạ Điều trị bởi bức xạ bên ngoài thực hiện tia X năng lượng cao để làm bị tiêu diệt tế bào ung thư ở vùng sẽ nhìn. Nó cũng rất có thể góp tiêu diệt ngẫu nhiên tế bào ung thư làm sao còn còn sót lại sau thời điểm mổ xoang. Chiếu xạ phía bên trong, hoặc liệu pháp tia pđợi xạ mang lại sát, sử dụng hóa học phóng xạ được cấy vào khối u. Phụ thiếu phụ bị ung tlỗi cổ tử cung thường được điều trị kết hợp thân chiếu xạ cùng hoá trị liệu. Tác dụng phú hoàn toàn có thể bao gồm lượng tế bào trong máu phải chăng, căng thẳng, chột bụng, bi đát mửa, ói, và phân lỏng.
Treatment: ChemotherapyChemotherapy uses drugs to lớn reach cancer wherever it is in the toàn thân. When cervical cancer has spread to lớn distant organs, chemotherapy may be the main treatment option. Depending on the specific drugs và dosages, side effects may include fatigue, bruising easily, hair loss, nausea, vomiting, và loss of appetite.
Điều trị ung thư cổ tử cung bởi hoá trị liệu Hoá điều trị áp dụng dung dịch để tác động ảnh hưởng mang đến ung thỏng nghỉ ngơi bầt kỳ nơi nào vào cơ thể. Lúc ung thỏng cổ tử cung đã phát tán mang đến các ban ngành ngơi nghỉ xa thì hoá trị liệu hoàn toàn có thể là một trong những chọn lựa chủ yếu yếu ớt. Tuỳ thuộc vào dung dịch và liều lượng cụ thể nhưng tính năng phụ có thể bao gồm căng thẳng mệt mỏi, dễ dẫn đến rạm bầm, tóc rụng, bi thiết nôn, ói mửa, và ngán nạp năng lượng.
Coping with cancer treatmentsCancer treatments may make you tired or uninterested in food. But it"s important khổng lồ take in enough calories lớn maintain a healthy weight. Chechồng with a dietitian for tips on eating well during cancer treatment. Staying active is also important. Gentle exercise can increase your energy while reducing nausea và bức xúc. Cheông xã with your doctor to lớn find out which activities are appropriate for you.
Đối phó cùng với những phương thức khám chữa ung thư Điều trị ung thư có thể làm cho các bạn mệt mỏi hoặc không thích ăn (chán ăn). Nhưng điều đặc biệt quan trọng là đề nghị bổ sung cập nhật đầy đủ tích điện nhằm gia hạn trọng lượng cơ thể mạnh mẽ. Hãy bình chọn cùng với Chuyên Viên bổ dưỡng để sở hữu được tuyệt kỹ siêu thị nhà hàng trẻ trung và tràn trề sức khỏe vào thời gian điều trị ung thư. Ngoài ra, các bạn cũng đề nghị bao gồm cách biểu hiện năng hễ, tích cực và lành mạnh. Tập thể dục dìu dịu hoàn toàn có thể cải thiện sức lực lao động cho chính mình trong những khi làm cho bớt ảm đạm ói cùng căng thẳng mệt mỏi. Hãy bình chọn cùng với bác sĩ để tìm thấy hồ hết chuyển động nào là phù hợp cùng với chúng ta nhé.
Cervical cancer and fertilityTreatment for cervical cancer often involves removing the uterus and may also involve sầu removing the ovaries, ruling out a future pregnancy. However, if the cancer is caught very early, you still may be able to have children after surgical treatment. A procedure called a radical trachelectomy can remove sầu the cervix và part of the vagimãng cầu while leaving the majority of the uterus intact.
Ung thỏng cổ tử cung cùng năng lực thụ thaiĐiều trị ung tlỗi cổ tử cung thường xuyên bao hàm cắt quăng quật tử cung cùng cũng rất có thể kéo theo cắt quăng quật buồng trứng, loại bỏ năng lực sở hữu tnhì trong tương lai. Tuy nhiên, nếu ung thư được vạc hiện tại tự cực kỳ mau chóng thì bạn cũng rất có thể tất cả bé sau thời điểm chữa bệnh bằng phẫu thuật. Thủ thuật cắt quăng quật cổ tử cung toàn phần rất có thể giảm quăng quật cổ tử cung cùng một trong những phần cửa mình trong lúc vẫn giữ nguyên phần nhiều tử cung.
Survival rates for cervical cancerThe odds of surviving cervical cancer are tied khổng lồ how early it"s found. Depending on the stage, between 93% & 15% of women will survive sầu for at least five sầu years after diagnosis. Keep in mind that these numbers are based on women treated between 2000 and 2002. The treatments may be better for those diagnosed today. And statistics don"t predict how well any one individual will respond to treatment.
Tỉ lệ tồn tại đối với chứng ung thỏng cổ tử cung Tỉ lệ sống sót sau ung thư cổ tử cung liên quan mật thiết tới việc phát hiện tại căn bệnh mau chóng tại mức nào. Tùy ở trong từng tiến độ mà tỉ lệ thành phần người bệnh sống tối thiểu 5 năm sau thời điểm được chẩn đoán là từ bỏ 15 đến 93%. Xin lưu ý rằng các số lượng này dựa vào số bệnh nhân được khám chữa từ thời điểm năm 2000 mang lại năm 2002. Việc chữa bệnh hoàn toàn có thể rõ ràng rộng đối với phần nhiều trường vừa lòng được chẩn đoán giờ đây. Và các số liệu những thống kê đó không tiên đoán được từng người mắc bệnh vẫn đáp ứng nhu cầu giỏi thế nào đối với những phương pháp điều trị.
Vaccine to help prsự kiện cervical cancerVaccines are now available khổng lồ ward off the two types of HPV most strongly linked to lớn cervical cancer. Both Cervarix and Gardasil require three doses over a six-month period. Gardasil also protects against two types of HPV that cause genital warts.
Vắc–xin giúp ngnạp năng lượng dự phòng ung thư cổ tử cungHiện có khá nhiều nhiều loại vắc xin rất có thể ngăn uống phòng ngừa 2 một số loại HPV gồm liên quan trực tiếp độc nhất vô nhị đối với ung thư cổ tử cung. Cả Cervarix lẫn Gardasil đông đảo yêu cầu 3 liều tiêm vào thời gian 6 mon. Gardasil cũng chống cản được nhì các loại HPV tạo nhọt cóc sinh hoạt cơ quphúc lợi an sinh dục.
Who should get the HPV vaccine?The vaccines are only used to prsự kiện, not treat, HPV infection. They are most effective if administered before an individual becomes sexually active. The CDC recommends girls get an HPV vaccine series when they are 11 or 12. It can also be given as a catch-up vaccine for girls and women from ages 13 to 26.

Xem thêm: Những Địa Điểm Cắm Trại Gần Tphcm, Những Địa Điểm Cắm Trại Qua Đêm Ở Gần Sài Gòn


Đối tượng làm sao đề nghị chủng dự phòng vắc xin HPV?Vắc xin chỉ được sử dụng để chống chống chứ không khám chữa lây lan HPV. Chúng gồm công dụng độc nhất nếu được tiêm chủng trước khi bao gồm quan hệ nam nữ tình dục. Tổ chức CDC khuyến nghị các bạn gái nên chủng phòng ngừa loạt vắc-xin HPV lúc sinh sống độ tuổi 11 – 12. Hình như nó cũng được sử dụng nlỗi vắc xin tăng cường so với các nữ giới với thiếu nữ từ bỏ 13 đến 26 tuổi.