Biểu là gì

  -  
俵 biểu • 婊 biểu • 檦 biểu • 殍 biểu • 脿 biểu • 莩 biểu • 表 biểu • 裱 biểu • 褾 biểu • 錶 biểu • 飈 biểu • 飚 biểu

• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Đại mông quả - 大檬果 (Tùng Thiện tại Vương)• Điếu ngã tử - 吊餓死 (Phạm Nguyễn Du)• Hoàng giang tức cảnh - 黃江即景 (Thái Thuận)• Triệu Việt Vương - 趙越王 (Đặng Minc Khiêm)• Trnghỉ ngơi binc hành - 阻兵行 (Nguyễn Du)
1. (Danh) Áo xung quanh.2. (Danh) Bên ngoại trừ, mặt ko kể. ◎Như: “hải biểu” 海表 ko kể bể, “xuất nhân ý biểu” 出人意表 ra ngoài ý liệu.3. (Danh) Dấu hiệu, kí hiệu. ◇Quản Tử 管子: “Do yết biểu nhi lệnh đưa ra chỉ dã” 猶揭表而令之止也 (Quân thần thượng 君臣上) Nhỏng ra dấu hiệu nhằm bảo mang lại kết thúc lại vậy.4. (Danh) Mẫu mực, gương chủng loại. ◎Như: “vi nhân sư biểu” 為人師表 có tác dụng mẫu mực cho người.5. (Danh) Bảng, bảng liệt kê, bảng kê knhị. ◎Như: “thống kế biểu” 統計表 bảng thống kê lại.6. (Danh) Một các loại sớ tấu thời trước, bậc đại thần trình lên vua. ◎Như: “Xuất sư biểu” 出師表 của Gia Cát Lượng 諸葛亮 thời Tam Quốc, “Trần tình biểu” 陳情表 của Lí Mật 李密.7. (Danh) Tên hiệu (kế bên tên chính). ◇Tỉnh thay hằng ngôn 醒世恆言: “Tiền nhật bất tằng vấn đắc quý biểu” 前日不曾問得貴表 (Tiền Tú Tài 錢秀才) Hôm trước chưa được hỏi tên hiệu của ngài.8. (Danh) Bia đá. ◇Hán Tlỗi 漢書: “Thiên lí lập biểu” 千里立表 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Nghìn dặm dựng bia đá.9. (Danh) Bia chiêu tập, chiêu tập chí. ◎Như: “chiêu tập biểu” 墓表 bia chiêu tập.10. (Danh) Máy đo, đồng hồ. ◎Như: “thủ biểu” 手表 đồng hồ treo tay, “năng lượng điện biểu” 電表 đồng hồ thời trang năng lượng điện.11. (Danh) Họ sản phẩm mặt ngoại. ◎Như: “biểu huynh đệ” 表兄弟 con cô con cậu.12. (Danh) Họ “Biểu”.13. (Động) Mặc thêm áo ko kể. ◇Luận Ngữ 論語: “Đương thử, chẩn hi khích, tất biểu nhi xuất chi” 當暑, 袗絺綌, 必表而出之 (Hương đảng 鄉黨) Lúc ttách nóng, mặc áo đơn vải vóc thô, (ông) tất mặc thêm áo Khi ra ngoài.14. (Động) Tỏ rõ, hiển dương, khen thưởng. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Hận tứ chổ chính giữa hữu ssinh sống vô tận, bỉ lậu một vắt nhi vnạp năng lượng thải bất biểu ư hậu cầm dã” 恨私心有所不盡, 鄙陋沒世而文彩不表於後世也 (Báo Nhậm Thiếu Kkhô cứng thư 報任少卿書) Hận rằng lòng riêng rẽ bao gồm khu vực không biểu lộ không còn, bỉ lậu mà chết đi thì vnạp năng lượng cmùi hương ko tỏ rõ được với đời sau.15. (Động) Tuyên ổn ba, truyền đạt. ◎Như: “lược biểu trung ương ý” 略表心意 nói sơ qua ý trong tim.16. (Động) Tâu lên phía trên nhằm đãi đằng vấn đề gì. ◇Tam quốc chí 三國志: “Lượng tự biểu hậu chủ” 亮自表後主 (Gia Cát Lượng truyện 諸葛亮傳) Lượng này từ xin tâu rõ với hậu nhà.17. (Động) Đề cử, tiến cử. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tào Công biểu Quyền vi thảo lỗ tướng mạo quân” 曹公表權為討虜將軍 (Ngô công ty truyện 吳主傳) Tào Công tiến cử Quyền làm tướng quân tiến công giặc.18. (Động) Soi xét, giám sát và đo lường. ◎Như: “duy thiên khả biểu” 惟天可表 chỉ có ttách soi xét được.19. (Động) Trang hoàng, tu bổ sách vở, tranh mãnh họa. § Thông “phiếu” 裱.

Bạn đang xem: Biểu là gì


① Tại ngoài, nlỗi hải biểu 海表 ngoại trừ bể.② Tỏ rõ, tuyên ổn bố chủ kiến bản thân cho người không giống biết hotline là biểu. Nhỏng đại biểu 代表 bạn đại diện của người nào nhằm tỏ hộ ý của fan ấy ra. Trong một đám đông, cử một fan thay mặt đại diện đi hội họp một hội nào gồm tình dục đến mức một chỗ đông người ấy điện thoại tư vấn là đại biểu.③ Dấu hiệu, đặt riêng rẽ một cái dấu hiệu nhằm cho người ta dễ biết điện thoại tư vấn là biểu, fan làm sao gồm mẫu mã rộng fan Điện thoại tư vấn là dị biểu 異表 xuất xắc biểu biểu 表表.④ Tiêu biểu, nêu tỏ. Như tinch biểu máu nghĩa 旌表節義 vượt trội dòng ngày tiết nghĩa ra mang đến vẻ vang. Cái bia dựng nghỉ ngơi chiêu mộ call là tuyển mộ biểu 墓表, đều là theo cái ý nêu tỏ, để cho đều bạn phần nhiều biết cơ mà nhớ mãi luôn ghi nhớ cả.⑤ Lối văn biểu, là một thể văn thổ lộ tnóng lòng kẻ dưới với những người bên trên, như văn tâu cùng với vua, cùng với thần thánh mọi Gọi là biểu cả.⑥ Ghi chxay sự thứ gì chia nhỏ ra từng loại, từng hạng xếp thành mặt hàng lối để thời gian tra cho tiện thể cũng Gọi là biểu. Nhỏng những thống kê biểu 統計表 cái biểu tính gộp tất cả.⑦ Họ ngoại. Nlỗi con cô con cậu điện thoại tư vấn là biểu huynh đệ 表兄弟.
① Ngoài, phần không tính, bề ngoài: 外表 Bề ngoài, xung quanh mặt; 海表 Ngoài biển; 由表及裡 Từ ngoại trừ vào trong; 虛有其表 Chỉ gồm mẽ quanh đó lộng lẫy; ② Tỏ rõ, nêu rõ, bày tỏ: 略表心意 Tỏ qua thiện chí, chút xíu để Hotline là; ③ Xông, toát ra: 表汗 Xông tạo ra mồ hôi; ④ Biểu, bảng, bảng biểu, bảng liệt kê, bảng kê khai: 統計表 Bảng thống kê; 時間表 Bảng tiếng giấc, biểu thời gian; ⑤ Đồng hồ, công tơ: 手表 Đồng hồ nước đeo tay; 秒表 Đồng hồ bấm giây; 電表 Công tơ bà nguyệt điện, đồng hồ điện; ⑥ Gương, mẫu mực, mực thước, tiêu biểu: 師表 Làm gương, gương mẫu; ⑦ Anh chị em em cô cậu, anh người mẹ bọn họ, (ở trong về) bọn họ ngoại: 表兄弟 Anh em họ; 表叔 Chụ họ; ⑧ (cũ) Tờ sớ dâng lên vua, tờ biểu, bài biểu.

Xem thêm: Green Organic Villas, Phan Thiet Vietnam, Green Organic Villas Hotel, Phan Thiet


Cái áo bên cạnh — Bên bên cạnh. nghỉ ngơi không tính — Cái ngọn — Cái nêu — Cái bảng ghi chnghiền để nhận biết — Cái đồng hồ — Tờ tâu dân vua phát âm — Tên tín đồ tức Nguyễn Biểu, người làng Bình Hồ, huyện Trị La, thức giấc Nghệ An, bắc phần toàn nước, đậu Thái Học, sinc đời Trần, làm cho quan tiền tới chức Điện chi phí thị ngự sử, để lại một vài thơ Nôm, chnghiền vào Nghĩa sĩ truyện của Hoàng Trừng.

Xem thêm: Các Món Ngon Hàn Quốc - 10 Món Ngon Khó Bỏ Qua Khi Tới Hàn Quốc


錶𧘝𧘦𧘰𧜫𧞧𧞯𧞱𪊘𪊬

Không hiện tại chữ?


bái biểu 拜表 • bát biểu 八表 • biểu bạch 表白 • biểu bì 表皮 • biểu biểu 表表 • biểu cách 表格 • biểu chương thơm 表彰 • biểu chương thơm 表章 • trình diễn 表演 • biểu diện 表面 • biểu dương 表扬 • biểu dương 表揚 • miêu tả 表达 • biểu đạt 表達 • biểu đích 表的 • biểu điệt 表姪 • biểu trang bị 表圖 • biểu tán thành 表同情 • biểu hiện 表现 • thể hiện 表現 • biểu hiệu 表號 • biểu huynh đệ 表兄弟 • biểu kí 表記 • biểu lí 表裏 • biểu lộ 表露 • biểu minc 表明 • biểu quyết 表决 • biểu quyết 表決 • biểu suất 表率 • biểu tấu 表奏 • thể hiện 表示 • biểu tỉ muội 表姊妹 • biểu tình 表情 • biểu tôn 表孫 • hình mẫu 表徵 • biểu trượng nhân 表丈人 • biểu tử 表子 • biểu từ bỏ 表字 • hình tượng 表象 • biểu xích 表尺 • biểu yết 表揭 • dân biểu 民表 • di biểu 遺表 • doanh biểu 營表 • đại biểu 代表 • trang bị biểu 图表 • thiết bị biểu 圖表 • hàn test biểu 寒暑表 • lượng vũ biểu 量雨表 • nghi biểu 儀表 • nước ngoài biểu 外表 • nguyệt biểu 月表 • niên biểu 年表 • tuyên bố 发表 • tuyên bố 發表 • phong lực biểu 風力表 • phong vũ biểu 風雨表 • thời biểu 時表 • tiêu biểu vượt trội 標表 • tinch biểu 旌表 • tộc biểu 族表 • ý biểu 意表
• Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự tô tức cảnh” hoạ chi - 步韻黎至勁一字山即景和之 (Trần Đình Tân)• Chình ảnh tinc phụ - 景星賦 (Đào Sư Tích)• Cô lánh - 孤另 (Đặng Trần Côn)• Hán Thọ thành xuân vọng - 漢壽城春望 (Lưu Vũ Tích)• Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi - 三國演義篇末詩 (Kngày tiết danh Trung Quốc)• Thiên Hưng trấn prúc - 天興鎮賦 (Nguyễn Bá Thông)• Thỉnh hoàn Vật Dương, Vật Ác nhị đụng biểu - 請還勿陽,勿惡二峒表 (Lý Nhân Tông)• Tòng quân hành kỳ 3 - 從軍行其三 (Vương Xương Linh)• Triều hồi hỉ phụ - 朝回喜賦 (Vũ Huy Tấn)• Vãng trên - 往在 (Đỗ Phủ)

biểu

U+88F1, tổng 13 đường nét, cỗ y 衣 (+8 nét)phồn & giản thể, hình tkhô nóng và hội ý


Từ điển trích dẫn


1. (Danh) Khăn quàng cổ.2. (Động) Bồi, dán, trang trí, bài trí tnhãi nhép sách. ◎Như: “biểu bối” 裱褙 bồi, dán, trang trí.