Bảo mật tiếng anh là gì

  -  
*Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Mua Quà Lưu Niệm Ở Hà Nội Độc Đáo Nhất, Top 3 Địa Chỉ Mua Quà Lưu Niệm Ở Hà Nội

*

Bảo mật giờ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật là vận dụng những giải pháp nghệ thuật nhằm bảo đảm an toàn toàn thể lên tiếng, giảm bớt khả năng sử dụng quá tài nguyên ổn với gia tài.

Bảo mật tiếng Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trngơi nghỉ buộc phải đặc trưng và phức hợp vào cai quản, quản lý và vận hành mọi hệ thống công bố gồm sử dụng những phương tiện tin học tập.

Bảo mật còn là một quá trình bảo vệ tín đồ hoặc gia sản khỏi các mọt nguy hiểm. Mối nguy hiểm ở chỗ này hoàn toàn có thể là ý kiến hoặc cầm ý.

Các nhiều từ bỏ giờ đồng hồ Anh đồng nghĩa cùng với bảo mật.


Xem thêm: Điểm Đặc Biệt Trong Thiết Kế Khu Vui Chơi Hướng Nghiệp Kizciti

*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: Bảo mật rất lớn.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật truy tìm nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng thiết lập cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật.

Một số chủng loại câu về bảo mật.

To keep your account more secure, we recommover selecting another option và setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản, bạn nên chọn tùy chọn khác cùng tùy chỉnh cấu hình lời nói của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật dữ liệu nói bình thường liên quan tới việc bảo vệ các khối hận dữ liệu rõ ràng, bao gồm cả khía cạnh vật dụng lý hoặc giải thích bọn chúng qua các phần bảo mật trải qua những báo cáo tất cả ý nghĩa sâu sắc.

We had to lớn agree khổng lồ total security và sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi đề xuất đồng ý bảo mật thông tin cục bộ và ký thích hợp đồng bảo mật thông tin thông báo.

Bài viết bảo mật giờ đồng hồ Anh là gì được tổng thích hợp vày giáo viên trung tâm tiếng Anh tanhailonghotel.com.vn.