AVENUE LÀ GÌ

  -  

đại lộ, mặt đường lớn, đường phố lớn là các bản dịch bậc nhất của "avenue" thành tiếng tanhailonghotel.com.vnệt. Câu dịch mẫu: These were the avenues khổng lồ wisdom for Proust. ↔ cùng với Proust, đây là những đại lộ tới sự khôn ngoan minh triết.


These were the avenues khổng lồ wisdom for Proust.

Với Proust, đấy là những đại lộ tới sự khôn ngoan minh triết.


In 1984, when he was three years old, Fabián & his family lived in a house close to lớn a large and busy avenue.

Năm 1984, khi được 3 tuổi, Fabián và mái ấm gia đình sống trong 1 căn nhà gần một nhỏ đường lớn và rộn rịp.


That avenue was a route for many thành phố bus lines.

Con đường sẽ là lộ trình cho nhiều đường xe buý t trong thành phố.


*

*

*


So what we did is we painted over the street, put down epoxy gravel, and connected the triangle to the storefronts on Grand Avenue, created a great new public space, and it"s been great for businesses along Grand Avenue.

Bạn đang xem: Avenue là gì


Vì thế, hầu hết gì chúng tôi đã làm là sơn trùm lên con phố, dải các hòn sỏi epoxy, và liên kết hình tam giác để những cửa tiệm sống Đại lộ Grand, sáng tạo ra một không gian mới, và điều đó thì hoàn hảo cho marketing dọc Đại lộ Grand.
From 2000 khổng lồ 2008, Evans starred in many of London"s West end productions including La Cava, Taboo, Rent, Miss Saigon và Avenue Q, as well as several fringe shows in London và at the Edinburgh Festival.
Từ năm 2000 mang lại năm 2008, Luke Evans tham gia trong không ít vở kịch của West over ở London, bao gồm La Cava, Taboo, Rent, Miss Saigon, Avenue Q, cũng giống như một số lịch trình tại London với tại liên hoan Edinburgh.
Interstate Highway 35W và Minnesota Highways 36, 51 (Snelling Avenue), & 280 are the four main routes in Rosetanhailonghotel.com.vnlle.
Xa lộ Liên đái bang 35W cùng Đường cao tốc Minnesota 36, 51 (Đại lộ Snelling), với 280 là tư tuyến đường bao gồm ở Rosetanhailonghotel.com.vnlle.
The committee also approves applications for regular và auxiliary pioneering and other avenues of sertanhailonghotel.com.vnce.
Ủy ban cũng phê chuẩn các mẫu solo xin làm tiên phong đều đều, phụ trợ cũng như các hình thức không giống của thánh chức.
Following the first election on 4 March 1989, a 17-member Legislative Assembly sat at temporary offices at 1 Constitution Avenue, Citanhailonghotel.com.vnc, on 11 May 1989.
Sau cuộc bầu cử thứ nhất vào ngày 4 tháng 3 năm 1989, một hội đồng lập pháp tất cả 17 thành tanhailonghotel.com.vnên làm tanhailonghotel.com.vnệc tại văn phòng công sở lâm thời tại số 1 Đại lộ Constitution, Citanhailonghotel.com.vnc, vào ngày 11 tháng 5 năm 1989.
The chiến dịch also continued in the streets & avenues of the Argentine capital, with about 50,000 supporters going to the Obelisco de Buenos Aires on 2 July, using the same slogan.
Chiến dịch cũng liên tiếp trên đường phố và con đường của thủ đô Argentina, với tầm 50.000 fan ủng hộ sẽ đến Obelisco de Buenos Aires vào ngày 2 mon 7, áp dụng cùng một khẩu hiệu.
The Beatles continued lớn absorb influences long after their initial success, often finding new musical và lyrical avenues by listening to lớn their contemporaries, including Bob Dylan, the Who, Frank Zappa, the Lotanhailonghotel.com.vnn" Spoonful, the Byrds and the Beach Boys, whose 1966 album Pet Sounds amazed and inspired McCartney.
The Beatles thường xuyên thu nhấn những hình ảnh hướng không giống ngay từ đều thành công thứ nhất của họ, thuộc với sẽ là thường xuyên tham khảo nhiều hình mẫu mã về ca từ bỏ và âm thanh từ những nghệ sĩ đương thời, bao hàm Bob Dylan, Frank Zappa, The Lotanhailonghotel.com.vnn" Spoonful, The Byrds cùng The Beach Boys, đặc trưng album Pet Sounds (1966) đã làm choáng ngợp cùng tạo cảm giác lớn lao mang lại McCartney.
The three roadways into Atlantic đô thị are the đen Horse Pike/Harding Highway (US 322/40 tanhailonghotel.com.vna the Albany Avenue drawbridge), trắng Horse Pike (US 30), và the Atlantic đô thị Expressway.
Các đường đường chủ yếu vào thành phố Atlantic là black Horse Pike (US 322/40), white Horse Pike (US 30) và đường cao tốc tp Atlantic.
Second, the Valley offered a protected avenue that allowed Confederate armies to head north into Pennsylvania unimpeded; this was the route taken by Gen. Robert E. Lee lớn invade the North in the Gettysburg campaign of 1863 and by Lt. Gen. Jubal A. Early in the Valley Campaigns of 1864.
Thứ hai, vùng Thung lũng cung ứng một nhỏ đường bình an cho phép quân khu vực miền nam tiến lên phía bắc để vào Pennsylvania nhưng mà không gặp mặt trở xấu hổ gì; đó chính là tuyến đường được thực hiện bởi đại tướng tá Robert E. Lee để lấn chiếm miền Bắc vào chiến dịch Gettysburg năm 1863 và trung tướng tá Jubal A. Early trong Chiến dịch Thung lũng 1864.

Xem thêm: Răng Hàm Mặt Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Lĩnh Vực Răng Hàm Mặt


With annexation, the name of Prospect Avenue changed khổng lồ Hollywood Boulevard and all the street numbers were also changed.
Chính vấn đề sát nhập này đã làm Prospect Avenue được thay tên thành Hollywood Boulevard và 1 loạt nhà cũng phải thay đổi số theo.
Early in his life, he regularly went with his siblings và mother Eliza to lớn the local Baptist church—the Erie Street Baptist Church (later the Euclid Avenue Baptist Church)—an independent Baptist church which eventually came to lớn associate with the Northern Baptist Convention (1907–1950; modern American Baptist Churches USA).
Đầu đời, anh thường đi cùng anh chị em em Eliza đến nhà thờ Báp-tít địa phương - nhà thờ Baptist Erie Street (sau này là nhà thờ Baptist Đại lộ Euclid) - một nhà thời thánh Báp-tít tự do cuối thuộc đã kết hợp với Công ước Baptist miền bắc (1907). -1950; nhà thời thánh Baptist hiện đại của Mỹ).
And Len was wealthy enough lớn be able to lớn afford a Park Avenue psychoanalyst, who for five years tried to find the sexual trauma that had somehow locked positive emotion inside of him.
Và Len đủ phong lưu để tìm một bên phân tích tư tưởng tại Đại Lộ Park, fan mà vào 5 năm cố gắng đi tìm ngăn cản về giới tính mà lại khóa chặt những cảm hứng tích cực trong tâm ông ta.
Nó thúc đẩy họ tìm các phương cách khác biệt để rao truyền lẽ thiệt về Ngài, bênh vực đường lối với dân sự Ngài.
They should also learn how to nội dung in different avenues of preaching, such as street witnessing và calling on people at places of business.
Họ cũng cần được học phương pháp tham gia phần đa khía cạnh khác biệt của tanhailonghotel.com.vnệc làm bệnh như trên đường phố, và đến gặp gỡ người ta tại vị trí làm tanhailonghotel.com.vnệc.
Airborne Commemoration (17-26 September) World Statues Festival (The World Championship of Litanhailonghotel.com.vnng Statues) Sonsbeek Theater Avenue free Your Mind Festival Dancetour 8Bahn De Rabo Bridge to lớn Bridge (Marathon) UITboulevard (Cultural Festival) Sprookjesfestival (Fairy tale Festival) King"s Day Sinterklaas The National Sports Centre Papendal is the national sports development centre of the Netherlands, located in Arnhem.
Airborne Commemoration (17-26 mon 9) World Statues Festival (Giải vô địch nhân loại Litanhailonghotel.com.vnng Statues) Sonsbeek Theater Avenue free Your Mind Festival Dancetour 8Bahn De Rabo Bridge lớn Bridge (Marathon) UITboulevard (Lễ hội Văn hóa) Sprookjesfestival (Lễ hội Truyện cổ tích) Ngày Đức vua Sinterklaas National Sports Centre Papendal là trung tâm trở nên tân tiến thể thao giang sơn của Hà Lan, nằm ở vị trí Arnhem.
Several of the city"s streets và avenues, like Broadway, Wall Street, Madison Avenue, & Seventh Avenue are also used as metonyms for national industries there: the theater, finance, advertising, & fashion organizations, respectively.
Một số đường phố của tp như Broadway, Phố Wall với Đại lộ Madison cũng rất được dùng như một bề ngoài ngắn gọn để gọi những ngành công nghiệp đất nước nằm sinh sống đó: theo vật dụng tự vừa nói là nhà hát (Broadway), tổ chức triển khai tài chính (Phố Wall), quảng bá (Đại lộ Madison).
The analysis of similarities between DNA sequences from different organisms is also opening new avenues in the study of evolution.
tanhailonghotel.com.vnệc phân tích về sự tanhailonghotel.com.vnệc giống nhau giữa các chuỗi DNA từ những sinh vật khác biệt cũng mở ra hướng mới trong bài toán nghiên cứu kim chỉ nan tiến hóa.
Pursuing this avenue, many people have explored a variety of health theories, both orthodox and unorthodox.

Xem thêm: Review Khu Du Lịch Đèo Nước Ngọt Vũng Tàu: Trải Nghiệm Camping Mới Lạ 2023


Để theo đuổi mục tiêu này, không ít người đã khảo cứu vãn nhiều kim chỉ nan phổ thông với ít phổ thông tương quan đến vụ tanhailonghotel.com.vnệc sức khỏe.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M