Amazon Ses Là Gì

  -  

1. Amazon SES là gì?

Amazon Simple e-mail Service (SES) là một kênh dịch vụ email của Amazon giúp bạn gửi và nhận email thông qua tên miền của công ty một cách tiện lợi và ngày tiết kiệm.

2. Phía dẫn đk tài khoản Amazon SES

Bước 1: Bạn truy vấn vào đường links này: https://aws.amazon.com/vi/ses/– Bước 2: Click vào nút: “Tạo thông tin tài khoản AWS” như hình mặt dưới:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Access key ID: chúng ta copy với lưu tin tức lại để thông số kỹ thuật trên phần mềm.Secret access Key: chúng ta cũng copy và lưu thông tin lại để thông số kỹ thuật trên phần mềm.